جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/02/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5544

 شوراي پول و اعتبار تصويب کرد؛
 افزايش سقف وام مسکن بدون سپرده 

 
وام‌گيرندگان از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن، علاوه بر سقف‌هاي مصوب از محل اوراق مي‌توانند در حالت انفرادي10 ميليون و زوجين تا 20 ميليون تومان وام بدون سپرده بگيرند.

به گزارش بانک مرکزي، شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و سي و يکمين جلسه خود در 12 ارديبهشت ماه موارد زير را تصويب کرد:

1- افزايش سقف تسهيلات بدون سپرده جعاله مسکن به 200 ميليون ريال براي يک پلاک ثبتي توسط بانک‌هاي تجاري و بانک مسکن.

2- موافقت با اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به زوجين توسط بانک‌هاي تجاري و بانک مسکن، تا سقف مبالغ زير بر روي يک پلاک ثبتي، مشروط به رعايت تعادل منابع و مصارف بانک.

- شهر تهران معادل 1000 ميليون ريال (هريک از زوجين حداکثر 500 ميليون ريال).

- مراکز استان و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت معادل 800 ميليون ريال (هريک از زوجين حداکثر 400 ميليون ريال).

- ساير مناطق شهري معادل 600 ميليون ريال (هريک از زوجين حداکثر 300 ميليون ريال).

به اين ترتيب با افزايش سقف تسهيلات بدون سپرده قابل اعطا به زوجين زمينه افزايش قدرت خريد مسکن براي زوجين فراهم مي شود.

3- بانک مسکن مجاز است، به تسهيلات گيرندگان مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن (علاوه بر سقف‌هاي مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادي تا سقف 100 ميليون ريال و براي زوجين تا سقف 200 ميليون ريال تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده پرداخت کند.

به اين ترتيب بانک مسکن مي‌تواند به استفاده کنندگان تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن علاوه بر سقف تسهيلات فعلي، مبلغ 100 ميليون ريال براي خريد مسکن انفرادي و مبلغ 200 ميليون ريال براي خريد مسکن توسط زوجين پرداخت کند.

4- در خصوص بانک مسکن با تجميع تسهيلات فروش اقساطي مسکن از محل حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن با تسهيلات مسکن بدون سپرده، حداکثر معادل سقف تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده بر روي يک واحد مسکوني، موافقت مي‌شود.

بر اين اساس به منظور مساعدت به دارندگان انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسکن که تا کنون از تسهيلات استفاده نکرده‌اند، اين امکان براي آنها فراهم مي‌شود تا ضمن استفاده از امتياز تسهيلات حساب خود، مابه‌التفاوت تا سقف 600 ميليون ريال از محل تسهيلات بدون سپرده دريافت کنند.

5- با تجميع امتياز تسهيلات براي زوجين دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعايت سقف اعطاي تسهيلات متناسب با هر حساب (براساس امتياز حاصله زوجين) جهت اعطاي تسهيلات مسکن براي يک پلاک ثبتي موافقت شد.

بر اين اساس زوجين دارنده حساب هاي پس‌انداز مسکن جوانان مي‌توانند طبق امتياز حساب خود و رعايت حداکثر سقف تسهيلات متعلقه به آن حساب، مشترکاً براي خريد يک واحد مسکوني اقدام کنند.

به عنوان مثال زوج و زوجه داراي امتياز تسهيلات انفرادي هرکدام 400 ميليون ريال مي‌توانند به صورت مشترک 800 ميليون ريال تسهيلات خريد بر روي يک واحد مسکوني دريافت کنند.

6- با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در اعطاي تسهيلات به تعاوني‌ها و همچنين در جهت ايجاد تحرک در بخش مسکن، با درخواست آن بانک جهت اعطاي تسهيلات ساخت و خريد مسکن به تعاوني‌هاي مسکن، با رعايت ساير ضوابط و مقررات بانکي، موافقت به عمل آمد.

بر اين اساس مصوبه مورخ 1394.2.29 شوراي پول و اعتبار بابت امکان اعطاي تسهيلات خريد مسکن تا سقف تسهيلات در شهر تهران معادل 600 ميليون ريال، مراکز استان و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت معادل 500 ميليون ريال، ساير مناطق شهري معادل 400 ميليون ريال قابل اقدام مي‌باشد.

همچنين امکان اعطاي تسهيلات ساخت تا 80 درصد هزينه ساخت مسکن به بانک توسعه تعاون نيز تسري مي‌يابد. به اين ترتيب، بانک توسعه تعاون نيز مي‌تواند نسبت به اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسکن به تعاوني‌هاي مسکن اقدام کند.

لازم به توضيح است که افزايش سقف‌ فردي تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار (بجز براي حساب‌هاي تعهدي بانک مسکن) با رعايت تعادل منابع و مصارف بانک‌هاي عامل قابل اقدام است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته