جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/02/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5545

 دليل سقوط قيمت نفت در سال‌هاي اخير  

 
در پايان ژوئن 2008 قيمت نفت برنت به بالاي 140 دلار در هر بشکه رسيد. در ماه ژوئن حدود 700 ميليون بشکه نفت خام به صورت فيزيکي معامله شد. در همان ماه، در بازار کاغذي برنت معادل 20 ميليارد بشکه يعني حدود 30 برابر بازار فيزيکي، معامله شد.

به گزارش تسنيم،مرکز پژوهشي آرا در گزارش راهبردي "بررسي نقش بازار سرمايه و بورس‌هاي دنيا در تعيين قيمت نفت" که توسط انديشکده سرآمد تهيه و تنظيم شده است به بررسي نقش آمريکا در شکست قيمت نفت در سال‌هاي اخير مي‌پردازد.

در اين گزارش راهبردي آمده است: در پايان ژوئن 2008 قيمت نفت برنت به بالاي 140 دلار در هر بشکه رسيد. در ماه ژوئن حدود 700 ميليون بشکه نفت خام به صورت فيزيکي معامله شد. در همان ماه، در بازار کاغذي برنت معادل 20 ميليارد بشکه يعني حدود 30 برابر بازار فيزيکي، معامله شد.

طي سال 2008 قيمت‌‌ها‌ به 144 دلار در هر بشکه ميرسيد، انتظار درازمدت به سر آمد و رويداد ورشکستگي بانک‌‌ها‌ و سازمان‌‌ها‌ي بزرگ مالي بين‌المللي به وقوع پيوست و حباب نفت را نيز ترکاند و همزمان قيمت برنت به زير 40 دلار در هر بشکه رسيد.

در اين مورد، اوپک با آگاهي از تنزل قابل توجه درآمد‌ها‌ي کشور‌ها‌ي مختلف عضو - به‌منظور تقويت قيمت نفت که در سقوط آزاد بود (از 144 دلار در هر بشکه در جولاي تا 40 دلار در هر بشکه در دسامبر)- حداقل اقدام را از خود بروز داد. مطابق معمول، نتيجة کاهش عرضه از سوي اوپک، تداوم افت قيمت‌‌ها‌ و تأييد نفوذ ناچيز اوپک بر پويايي‌‌ها‌ي قيمت نفت خام بود.

طي نيمة دوم سال 2008 فعاليت‌‌ها‌ي منحصراً مالي بانک‌‌ها‌ به‌طور فزايند‌ه‌ا‌ي از بازار آتي نفت خام ناپديد شدند. در اين دوره به ساختار بازاري نزديک به آنچه که در اواخر دهة 1990 بود، بازگشتيم. بازيگران بازار نفت، هرچند براي مدت زماني بسيار محدود، باز هم توليدکنندگان فيزيکي نفت و شرکت‌‌ها‌ي نفتي بودند. قيمت نفت خام طي سه ماهة آخر 2008 و سه ماهة اول 2009 رابطة تقريباً‌ بيشتري را با موازنة عرضه و تقاضا در بازار فيزيکي داشت و در دامنة 40 تا 50 دلار در هر بشکه نوسان داشت که در آن زمان ظاهراً نشانگر نقطة تعادلي معقول و پايدار بود.

طي سال 2009 تمامي ‌بانک‌‌ها‌ي عمدة بين‌المللي- که توسط دولت‌‌ها‌ از بحران مالي نجات پيدا کردند- سرمايه‌گذاري مجدد وجوه دريافتي را در بازار مالي و به‌ويژه در قرارداد‌ها‌ي آتي نفتي از سرگرفتند. نتيجة اين کار افزايش قيمت نفت طي دورة مصرفِ کمتر بوده است؛ سپس در پايان سال 2010 قيمت نفت خام به سطح 90 دلار در هر بشکه رسيد ( با ميانگين بشکه‌ا‌ي 10 دلار بالاتر از قيمت سال 2009) و در سال 2011 به بالاي 120 دلار در هر بشکه. ديگر خبري از قيمت تعادلي جديد خيالي که در دامنة 70 تا 80 دلار در هر بشکه تعيين مي شد، نبود. افزايش حدود 50 دلار در هر بشکه در طي دو سال، بالاتر از دامنة مطلوب، مجدداً فراتر از همة انتظارها بود.

از نيمة دوم سال 2014 تا اوايل 2016 قيمت نفت افت شديدي را از حدود 120 دلار به حدود 27 دلار براي هر بشکه تجربه کرده است. نقطة آغاز اين قيمت، انتشار اخبار و تبليغات رسانه‌اي فراوان دربارة ذخاير بزرگ نفت‌ها‌ي غيرمتعارف امريکا و برداشت انبوه از اين ذخاير بود. در اوايل سال 2016 ظرف مدت يک ماه قيمت نفت بيش از 35 درصد افزايش داشت و از مرز 40 دلار عبور کرد؛ اين در حالي بود که بازار هنوز مازاد عرضه داشت و دارد!

سازمان‌‌ها‌ي مالي در چند سال اخير براي استخدام کارشناسان و معامله‌گران بازار‌‌ها‌ي فيزيکي نفت، سرمايه‌گذاري کرد‌ه‌ا‌ند. آن‌ها‌ معمولاً حتي يک قطره نفت را هم جابه‌جا نمي‌کنند اما عمليات خود را با پيروي دقيق از سير تکاملي عوامل بنيادي و هر شايعة ديگري دربارة حيات صنعت نفت، طرح‌ريزي مي‌کنند. آن‌ها‌ پول خود را بر اساس اين اجزاي اطلاعاتي جابه‌جا مي‌کنند. ابعاد ‌تأثير نقل و انتقال اين پول کلان براي غلبه بر پويايي‌‌ها‌ي طبيعي بازار فيزيکي، بسيار چشمگير است. به علت جريان بزرگ پول و تعداد بالاي معاملات در بازار آتي، همواره واکنش‌‌ها‌ي افراطي وجود دارد. آنچه‌که در گذشته موجب نوسان چند سِنتي قيمت در هر بشکه مي‌شد، امروزه مي‌تواند تغيير قيمتِ چنددلاري در هر بشکه ايجاد کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته