جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/04/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 5602

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي

سري اول -1

استراتژي هاي امکان تأمين مالي

وضعيت جاري

براي مدتي، گزارش هاي دبيرخانه درمورد امورمالي IAU تعدادي از واقعيت هاي مربوط به درآمد ها و هزينه هاي IAU را مورد تأکيد قرار ميدهد. به طورخلاصه اين نکات شامل موارد زير است:

i. وضعيت مالي IAU اساسا درطول پنج سال گذشته بهبود و ثبات پيداکرده است، متوسط ذخائر، وضعيت منفي گذشته را جابجا کرده است.

ii. IAU به مقدار بالايي مستقل مي ماند وروي يک وضعيت مستقل، اما متأسفانه درحال افزايش حق عضويت پايه حق عضويت، قرار دارد.

iii. يونسکو عملا ارائه هرگونه کمک مالي را متوقف کرده است.

iv. هديه وحمايت تأسيس معمولا اغلب به فعاليت هاي اضافي و خاص تعلق مي گيرد. تنها کمک هاي جزئي به بودجه عملياتي معمول که موردنياز فعاليت هاي جاري وتوسعه ابتکارات جديد است تعلق مي گيرد – چنين حمايت هايي محدود مي ماند.

v. وضعيت مالي نسبتا مثبت نتيجه صرفه جويي است که بخاطرمحدوديت هاي جدي روي ظرفيت دبيرخانه براي پياده کردن مي گذارد ، بگذار به تنهايي برنامه فعاليت ها راتوسعه وگسترش دهيم.

نياز براي تأمين مالي بالقوه

اين وضعيت نيازبراي يک فعاليت جديدو سخت را به منظور تأمين مالي از منابعي که تا امروز دست نخورده است يادآوري ميکند. کميته اجرايي به طور خلاصه برخي از انتخاب هاي تأمين مالي که به روي IAU بازاست را مورد بحث قرار ميدهد. حتي همانطورکه اعضاي کميته روي اين روش پافشاري مي کنند، آنها تأکيد ميکنند که فعاليت داراي هزينه نيازمند يک سرمايه گذاري زمان و فعاليت دربالاترين سطح IAU مي باشد.

رهبري براي تأمين مالي بايستي متکي به اعضاي هيأت مديره اي باشد که تماس با کشورهاي مربوط ونيازمند «بهره مندي» براي منافع IAU است. همه موافقت کردند که بعداز اينکه اعضاي هيأت مديره قدم هاي اوليه را برداشتند، دبيرکل IAU بايستي موضوع را به گونه اي که مورد نياز است پيگيري کند.

علاوه بر برنامه راهنما که نيازمنديک تلاش تأمين مالي ملموس مي باشد، کميته اجرايي اقدامات ارائه شده درزير براي بررسي توسط هيأت مديره را يادآوري کرده است. از هيأت مديره دعوت به عمل آمده است تا اين اقدامات وساير پيشنهادات ممکن منعکس گردد. همچنين برخي از سؤالات فرآيند مربوط موردبررسي قرارگيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته