جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/06/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5644

 سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي:
 شورا تصميم جديدي درباره حصرنگرفته است 

 سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي گفت که اين شورا در جلسه اخير خود درباره حصر تصميم جديدي نگرفته است.به گزارش عصرايران، براساس بيانيه منتشر شده از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، کيوان خسروي سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي گفت: تصميم در مورد حصر بر اساس اقتضايات امنيتي درسال 89 از سوي شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ شده و در خصوص تداوم و يا تغيير آن نيز همين شورا تصميم گيري خواهد کرد.وي با اشاره به اظهار نظرهايي که طي روزهاي اخير از سوي مراجع مختلف پيرامون مباحث مطرح شده در آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ملي عنوان شده است اظهار داشت: در اين جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نيز نبوده و درقالب اطلاع رساني پيرامون گشايشهاي ايجاد شده در وضعيت محصورين مطرح گرديده هيچگونه تصميم جديدي در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.

وي افزود: تبيين واطلاع رساني پيرامون تاريخچه،دلايل،شرايط موجود و روند مديريت اين پرونده، نيازمند زمان وشرايط مناسب بوده و اظهار نظرهايي که در چارچوب مصاحبه هاي عمومي از سوي مراجع مختلف انجام مي شود ضمن ان که مداخله در وظايف دبيرخانه شوراي عالي است، نمي تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبيين نمايدو بعضا نيز باعث سوءتفاهم مي شود خسروي خاطر نشان ساخت: دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به عنوان تنها مرجع رسمي و قانوني اعلام مصوبات و تصميمات شورا در مقاطعي که نياز به اطلاع رساني در مورد اين پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضي در اين خصوص اقدام خواهدکرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته