جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/09/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5707

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

پروپزال کمک به IAU براي سال 2008 تا 2100 SAREC 1/ Sida2

خلاصه اجرايي پروپزال کامل IAU ارائه شده در تاريخ 18 سپتامبر سال 2007

انجمن بين المللي دانشگاه ها (IAU) و SAREC / Sida دريک تعهد شريک شدند تا ظرفيت آموزش عالي و پژوهش را براي ملت هاي درحال توسعه مستحکم کنند وتوسعه بخشند. در حمايت از کار IAU درجهت اين هدف، SAREC / Sida از انجمن با کمک هاي خود در طول دو دوره 3 ساله متوالي حمايت ميکنند، شروع آن درسال 2002 (2002 تا 2004 و 2005 تا 2007) بوده است. با اين پروپزالIAU براي حمايت بيشتر از طرف SAREC / Sida براي دوره اي از ژانويه 2008 تا دسامبر 2010 براي يکپارچه کردن وتوسعه دادن به تحرکات جهاني خود تا دانشگاه ها و سايرمؤسسات آموزش عالي در کشورهاي در حال توسعه و نقش پژوهشي آنها تقويت شود، اقدام مي نمايد.

پيرو يک ارائه خلاصه از انجمن، عضويت، حاکميت وتأمين مالي آن، اين پروپزال برهدايت جاري استراتژيک پرتوافکنده است که قراراست توسط IAU و ارزش هايي که اخيرا تصريح شده است به عنوان سنگ بناي مأموريت و چشم انداز انجمن پيگيري شود. يک مرور خيلي خلاصه ازنتايج بدست آمده با کمک هاي گذشته SAREC / Sida، وبا شروع در سال2002 تا به حال، همچنين يک توضيحي از چگونگي اين کاربرد که درگذشته انجام شده است- هر دوي موفقيت وشکست در سطوح جديدي از فعاليت که گسترش مي يابد ارائه مي گردد.

درحال حاضر، SAREC / Sida سه سطح اصلي ازفعاليت هاي IAU را حمايت مي کند- 1) پژوهش مربوط به برنامه انتشارات انجمن، 2) فعاليت هايي که به حمايت از عضويت متصل شده است و 3) يک آزمايشي از اتصالات بين آموزش عالي وپژوهش و آموزش براي همه (EFA) در هدف ها. درهمه اين سه سطح، IAU نتايج مثبت داشته است و ميتواند به نتايجي اشاره کرد مثل الف) انتشارات با کيفيت بالا که يک ميدان ديد بين المللي ودرک مطلب آموزش عالي درگستره جهان راتضمين مي کند؛ ب) افزايش نمايندگان کشورهاي درحال توسعه در IAU همچنين توسعه يک ابتکار جديد براي يک ارائه حمايت مستقيم به اعضا در جنوب (برنامه LEADHER)؛ ج) شناخت پروژه هاي پژوهشي متصل به آموزش عالي و آموزش براي همه و توصيه هايي براي حرکت به جلو.

1. SAREC: Swedish Agency for Research Cooperation(With developing Countries)

2. Sida: Swedish International Development cooperation Agency


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته