جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/09/29 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5726

 سرمقاله 

مطالبه گرايي دولت و ارتقاي فهم اجتماعي

حميدرضا عسگري

به لطف شبکه هاي مجازي و سرعت بالاي انتقال اطلاعات در عصر حاضرهيچ موضوعي اعم از مسائل تخصصي همچون بودجه و تصميمات مسئولان در شهرستان ها همچون عدم واگذاري کانکس به مستاجران و... از نگاه جامعه پنهان نمي ماند. لذا امروز پيش از آنکه مسئولان عملکرد خود را در اتاق شيشه اي قراردهند، مردم جامعه از آن باخبر مي شوند و قضاوت خود را منتشر مي کنند.

کليت بحث به نوع واکنش هاي رئيس جمهوري در تاکيد برحقوق شهروندي و نوع قرارگيري دولت در کنار جامعه باز مي گردد. چرا که ممکن است نوع رفتار و واکنش هاي رسمي به خواسته هاي مردم به گونه اي وارونه تعبير شود و برداشت هاي غلطي از خواسته هاي عمومي صورت پذيرد.

درواکنش هاي مختلف دکتر روحاني به مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و آنچه جامعه نسبت به آن حساسيت نشان داده، بارها ملاحظه کرده ايم که ايشان همنوا با مردم شده اند و درد دل هاي مردم بازنشر کرده اند. شايد گفته شود اين رفتار ايشان به مصداق شناخت و همراهي با مشکلات اقشار جامعه است. اما بدون هرگونه نيت خواني از قصد و نيت ايشان، بايد گفت اين روش نه تنها موجب رضايت و آرامش جامعه نخواهد شد، بلکه ادامه آن قطعاً به اعتماد عمومي و جايگاه دولت تدبير و اميد لطمه خواهد زد.

دربيان نمونه عيني بايد به اظهارات رئيس جمهور در همايش حقوق شهروندي اشاره داشت که ايشان تمرکز جوانان و پژوهش در بوجه 97 را ستودند و به دستگاه هاي تحت امر خود اعلام کردند که بايد از سال ديگر هر بودجه اي که به نهادي اختصاص مي يابد منتشر شود. همچنين در تشريح فضاي به وجود آمده درمورد بودجه 97 گفتند اگر نظر عمومي مردم اين است که يک نهادي زياد پول مي‌گيرد، حق با دولت نيست، حق با ملت است.

بيان اين سخنان از جانب کسي است که خود اولين شخصيت اجرايي کشور و رئيس دولتي است که وظيفه تمام امور مطرح شده برعهده آنهاست. اگر در قضيه بودجه حق با ملت است، صرفاً گفتن و تاکيد برصحت اين حق دردي از جامعه دوا نمي کند، بلکه بايد اين حق در عرصه عمل مورد تغيير و تحول قرار گيرد.

اينکه رئيس جمهور در مسائل دانشگاه مدام از آزادي فضا و دادن اين حق به دانشجويان دم مي زنند، فايده اي ندارد. يا درمسائل اقتصادي و سياسي مدام از رنجش هاي جامعه مي گويند، اما گويا فراموش شده که مسئول برطرف کردن اين معضلات قوه مجريه و رئيس دولت مي باشد.

رييس جمهور طوري سخن مي گويد که گويي در جايگاه و تريبون مطالبه گري است؛ در حالي که طبق اختيارات قانون اساسي او مسئول نخست اجرايي کشور و مسئول حل و فصل مشکلات و پاسخ دهي و گزارش دهي درمورد همين مشکلات به مردم است. بنابراين اکتفا کردن به تکرار و بازگوکردن مجدد مشکلات و با لحن مطالبه گري شايسته جايگاه رييس جمهوري نيست؛ چون بخش عمده نقد و اعتراض مردم به تصميمات هيات تحت مسئوليت رييس جمهور در موضوعات مختلف است و مردم اعتراض مي کنند که رييس جمهور عمل کند نه اينکه رييس جمهوري هم در کنار آنها سخنان آنها را تاييد کرده اما اقدامي موثرشکل نگيرد.

با اين اوصاف بايد از دولت و شخص دکتر روحاني خواست اگر مراد از اين شيوه عملي، بيان موانع و مانع تراشي هايي است که در اجراي امور برايشان و دولتش به وجود آمده، خيلي واضح با مردم سخن بگويند و به بيان مشکلات واقعي اشاره داشته باشند تا ضمن فهم جامعه از واقعيت ها، اعتماد عمومي از گرايش تدبير و اميد سلب نشود.

اما اگر اين رويه شيوه اي براي فرار به جلوست بايد اذعان داشت که قطعا مردم نسبت به تشخيص و انتخاب خود در سال هاي آتي روش ديگري انتخاب خواهند کرد. اما نکته قابل توجه اينجاست که اگر اين اعتماد امروز از مردم سلب شود، قطعا گرايش مردم نسبت به عملکرد کلي نظام مخدوش و سرد خواهد شد و ديگر نمي توان انتظار اعتماد به وعده هاي مسئولان را داشت.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته