جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/10/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5742

 با حضور الهام فخاري نماينده شوراي شهر در تحريريه آفرينش مطرح شد؛
 بررسي تغيير نقش زنان و حقوق خاصه آنها در جامعه امروز 

 
در مورد مسائل زنان در جامعه مشکلات فراواني را شاهد هستيم که هريک به نوبه خود بخش قابل توجهي از معضلات اجتماعي و چالش‌هاي زندگي روزمره را در برمي‌گيرند. مشکلات کار، تامين‌اجتماعي، حقوق شهروندي و حقوق خاصه زنان در جامعه از جمله اين موارد است، که متاسفانه هنوز به شکل مناسبي به آنها پرداخته نشده و اقدامات صورت گرفته نيز تامين‌کننده نيازها و توقعات نبوده است.

امروز زنان و دختران در کشور ما مطابق با رشد فرهنگ و الگوهاي رفتاري، پرورش يافته‌اند و اين طبيعي است که همراه با تغييرات و تحولات يک جامعه، نيازها و خواسته‌هاي آنها نيز به شکل ديگري مطرح گردد. برخي نسبت به تغيير نقش زنان در جامعه امروز نگاهي منفي و نگران دارند. اين نگراني از بابت برهم خوردن نظم سنتي حاکم بر بسياري از امور جامعه است.

اما بايد اذعان داشت که مطابق با تحولات فرهنگي و اجتماعي در جامعه، نظم حاکم بر آن نيز به صورت سيستماتيک در بين اقشار جامعه شکل مي‌گيرد و ارتقا مي‌يابد. نمي‌توان انتظار داشت جامعه ما در حوزه‌هاي مختلف مدني و اجتماعي رشد داشته باشد، اما توقعات و خواسته‌هاي افراد آن مطابق با يک الگوي سليقه‌اي و ثابت ساکن بماند.

از سوي ديگر وقتي نقش‌هاي جديدي براي زنان درجامعه تعريف مي‌شود بايد خود را براي آسيب‌هاي جديد آن نيز فراهم کرد. به عنوان مثال امروز بحث زنان سرپرست خانوار يکي از معضلاتي که بسياري از نهادهاي مدني و NGOهاي مردمي را به خود مشغول ساخته است و بايد در مورد آن با اولويت بيشتري وارد عمل شد. حال هرچه اين مسئله را به حال خود رها کنيم، قطعاً آسيب‌هاي بعدي زمينه‌ساز چالش‌ها و معضلات بزرگتر خواهد شد.

در همين رابطه با دکتر الهام فخاري رئيس شوراي استان تهران و نايب رئيس کميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر تهران بحث و گفتگو کرديم تا در حوزه مسائل زنان در جامعه و مسائل مربوط به حقوق آنها اطلاعات بيشتري کسب نماييم.

نبود الگوي يکپارچه مديريت شهري

خانم فخاري در مورد نقش و حضور شوراي شهر در مسائل و مشکلات زنان با اشاره به حوزه خاص مسائل زنان در آسيب‌هاي اجتماعي گفت: همانطور که مي‌دانيد ارگان‌ها و نهادهاي دولتي پيش از مديريت شهري در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مسئوليت دارند. در تقسيم کاري که در شوراي اجتماعي انجام شده بسياري از اين موضوعات از حيطه اختيارات و مسئوليت شهري خارج است. به ويژه اين که در حال حاضر ما الگوي مديريت يکپارچه شهري در تهران و کشور نداريم و وقتي مشکل و بحث نابساماني‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود، هر ارگان و دستگاهي به دنبال مقصر جلوه دادن دستگاه ديگري است. اما به وقت ارائه آمار، مستندات خدمت و ارزيابي پيشرفت، اگر بهبودي وجود داشته باشد، هر دستگاهي تلاش مي‌کند آن را به نام و حساب خود بگذارد. بنابراين تا وقتي مديريت يکپارچه شهري نداريم متولي و پاسخگو بودن آسيب‌هاي اجتماعي مبهم تلقي مي‌شود.

به گفته وي؛ نکته بعدي اين است که در الگوهاي موفق جهاني الزاماً مداخله‌گري و اعمال برنامه حاکميتي بهترين الگو نيست. در بسياري از نقاط دنيا، رسيدگي به گروه‌هاي آسيب‌ديده به ويژه با همکاري سازمان‌هاي مردم‌نهاد پيش مي رود. با اين روش هم از تصدي‌گري دولت کم خواهد شد و هم گروه‌ها و سازمان‌هاي مردمي يک همکاري مناسب و مستمري خواهند داشت.

ايجاد چتر بيمه پوشش دهنده براي زنان سرپرست خانوار

مسئله زنان سرپرست خانوار و دغدغه‌هاي مالي و اجتماعي آنها موضوع ديگري بود که نايب رئيس کميسيون اجتماعي شوراي شهر تهران به بررسي آن پرداخت. فخاري با اشاره به مسئوليت مديريت جامعه، گفت: در مصوبات و آيين‌نامه‌ها يکسري حمايت‌هاي توان‌افزايي براي اين افراد در نظر گرفته شده و در بحث يارانه‌هاي نقدي نيز در اولويت قرار مي‌گيرند. اما مهم‌ترين کاري که بايد در قبال آنها صورت گيرد ايجاد يک بيمه پوشش دهنده است تا شرايط خاص آنها پشتيباني شود. بيشتر زنان سرپرست توان اشتغال مستقل را ندارند و مهم‌ترين مسئله آنها در حوزه اقتصادي و درآمدي است. وقتي آنها از نظر درآمدي دچار مشکل هستند مسائل و مشکلات ديگر هم در پي آن مي‌آيد، چرا که در حوزه‌هاي مختلف زنان ما در جامعه آسيب‌پذيرند. نه در فرصت‌هاي شغلي براي زنان اولويتي قائل مي‌شويم و نه در فرصت‌هاي شغلي امتيازات‌شان با امتيازات يک مرد در همان پست برابري مي‌کند. البته بايد در نظر بگيريم که اشتغال در کشور شرايط نامناسبي دارد.

نبايد به زنان سرپرست به شکل آسيب نگاه کرد

رئيس شوراي استان تهران با بيان اين که اين مسئله صرفاً مسئله مديريت يکپارچه مربوط نيست، بلکه يک مسئله ملي است و نياز به تغيير نگرش جامعه به بخشي از خود دارد، افزود: زنان سرپرست لزوما آسيب نيستند و در همه تاريخ ايران سربلند و البته با دشواري نقش بسزايي در تحولات اجتماعي داشته‌اند. آنها زناني هستند که بچه‌هايشان، پدرو مادرها و ديگر اعضاي خانواده را سرپرستي مي‌کنند و به سامان مي‌رسانند. بنابراين من اسم اين را آسيب نمي‌گذارم بلکه اين زنان شرايط ويژه‌اي دارند. حال در اين شرايط ويژه ما مي‌توانيم سهم اين افراد را در جامعه واقعي، درست و باحساسيت ببينيم. به هر حال بايد نسبت به برخي از بخش‌هاي جامعه توجه بيشتري داشته باشيم که زنان سرپرست خانوار از جمله آنها هستند.

اين نماينده اصلاح‌طلب شوراي شهر در پاسخ به اين سوال که آيا شوراي شهر بحث اولويت‌بندي زنان سرپرست خانوار را در کمک‌هاي ارسالي به مناطق زلزله‌زده لحاظ کرده است يا خير؟ گفت: شوراي يک مصوبه کلي با فوريت داشت که شهرداري را موظف به کمک‌هاي مشخص در مناطق زلزله مي‌کرد، اما اين که اولويت‌بندي و رديف‌هاي آن به چه نحوي باشد را برعهده نهادهاي مديريت بحران در منطقه (با توجه به شرايط منطقه) گذاشتند. اما اين نکته بسيار مهمي است که در يک بحران و حادثه طبيعي بايد از افرادي بيشتر مراقبت کنيم که در حلقه اول کمک‌رساني‌ها حضور ندارند. اين افراد ممکن است زنان، کودکان، توان‌ياب بوده و سالمندان باشند که به هر دليلي وقتي کمک مي‌رسد فرصت مناسبي ندارند و در شرايطي نيستند که خود را به کمک‌رساني برسانند. بنابراين پيش از آن که آنها درخواست کمک کنند ما بايد بسته‌هاي پشتيباني (از جمله اقدام عملي، بسته آموزشي، اقلام و وسايل مورد نياز) را به آنها ارائه کنيم. البته لازم است که از شهروندان و هموطنان‌مان سپاسگزاري کنم در رويدادي که اتفاق افتاد از همان ساعت‌هاي اوليه در ارسال اقلام به نيازهاي زنان توجه ويژه داشتند. در رويدادهاي گذشته اين اقلام به عنوان يک موضوع مرتبط با شرم و حيا تلقي مي‌کردند، اما اين بار در ليست اقلام مورد نياز درج شد.

حضور توام دختران و پسران در بسيار از اموراجتماعي

فخاري در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها و مطالبه‌گري دختران جوان که بعضاً شاهد حضور نامحسوس آنها در ورزشگاه‌ها هستيم، گفت: مسئله حضور دختران جوان ما در ورزشگاه‌ها در حال حاضر پيش از آن که يک مشکل حقوقي و قانوني باشد، به يک مسئله چالشي ميان برخي نهادها درآمده است. به عبارتي در حال حاضر بحث مشکلات اخلاقي و يا امنيتي براي حضور زنان در ورزشگاه ها کم‌تر ديده مي‌شود. چرا که ما امروز شاهديم در مسابقات واليبال يا بسکتبال زنان در ورزشگاه حضور مي‌يابند و مشکل خاصي ايجاد نمي‌شود. زنان و دختران ما از سطحي از آگاهي و تشخيص فرهنگي برخوردار و متوجه بسياري از مسائل و رعايت نکات اخلاقي هستند. اما درحال حاضر نوعي سرسختي و يا اصرار بر يک تصميم مطرح است که مانع از اعمال رويه عادي براي حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده است. در حالي که به لحاظ اجتماعي امروز ما شاهديم که دختران و پسران ما درکنار هم در دانشگاه و ديگر اماکن عمومي حضور مي‌يابند، به سينما و پارک مي‌روند و در کنار يکديگر و در يک صف راي مي‌دهند در فعاليت‌هاي اجتماعي حاضر مي‌شوند و مشکلي ايجاد نمي‌شود. ضمن اينکه مي‌توان اميدوار بود با حضور زنان در ورزشگاه‌ها حرمت و احترام فرهنگي در آنجا حاکم شود و از برخي رفتارهاي زننده که بعضاً در ورزشگاه‌ها رخ مي‌دهد کاسته خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته