جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/11/01 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 5753

 سرمقاله 

تزوير، افسونگر اخلاق در جامعه امروز

حميدرضا عسگري

برخي اوقات به کار بردن يک کلمه، دريايي از رفتارها، کنش ها، برخوردها وعملکردها را به وسعت يک جامعه نشان مي دهد. اين امر زماني رخ مي دهند که معناي آن لغت از بطن وجود جامعه در ظاهر آن پيدا گشته باشد. چقدر زيبا و مسرت بخش است که لغات با معاني مثبت و تحسين برانگيز برجامعه منتسب گردد. خوشبختانه القاب و صفت هاي مثبت بسياري در قالب لغات مختلف در فرهنگ ايراني – اسلامي ما، طي ادوار گذشته به مردم و جامعه ما نسبت داده شده است. القاب و صفاتي همچون ايثارگري، رشادت، غيرت، نوع دوستي، مهمان نوازي، ايستادگي و...، اما متاسفانه امروز سير نزولي و افول اين صفات نيک را درجامعه مشاهده مي کنيم.

امروز ردپاي آلوده " تزوير" در بسياري از امور زندگي ما ديده مي شود و خواسته و ناخواسته به آن دچار شده ايم. درفرهنگ لغت تزوير به معناي «آراستن و تزيين کردن» و در کاربرد آن به «آراستن دروغ و امري فريبکارانه» اشاره شده است.

حال بد نيست به رفتار و کردار خود طي يک شبانه روز قدري توجه کنيم. نمونه هاي اين صفت منفي در بسياري از کارها و امورات روزمره ما قابل مشاهده است. تعامل و روابط از سراجبار، پوشيدن لباس و آراستن ظاهر برخلاف سليقه شخصي براي ايجاد مقبوليت در مکان يا جمعي خاص، صحبت از رفتارها و تقيد به اموري برخلاف باورهاي ذهني، انجام فرائض ديني درميان عموم بدون اعتقاد و حتي آداب انجام آن، محبت کردن هاي زباني و نفرت هاي باطني، تملق هاي مستقيم و تخريب هاي غيرحضوري، عدم انجام کار مفيد و ايجاد توقع براي گرفتن حقوق و پاداش و مزاياي مختلف و...! شايد ساعت ها بتوان درمورد رفتارهاي شخصي خود و اطرافيان از اين صفت منفي مصداق يافت و آن را سياهه کرد.

اما تامل در ريشه بروز اين آفت اخلاقي در جامعه بسيارمهم است که يافتن آن نيز کار سختي نيست. متاسفانه بسياري از رفتارهايي که امروز در قالب تزويراخلاقي شاهد آن هستيم، نشأت گرفته از برخي ارزش هاي ملي و مذهبي ماست که جايگاهي رفيع در فرهنگ و تمدن ايران دارد.

مشکل کار اينجاست که اين باورها و هنجارهاي ارزشي از سوي برخي به عنوان يک پوشش، يک حصارامن و يک ابزار براي رسيدن به مقاصد فردي و گروهي مبدل شده است. برخي اين باورها را به عنوان يک پوشش خاص براي شناسنامه دار کردن فعاليت ها و رفتارهاي جعلي و غيرقانوني خود مبدل کرده اند. به عبارتي اين ارزش ها براي آنها مجوزي شده تا هرآنچه برخلاف ميل و منافع آنها نيست وحتي پشتوانه قانوني داشته باشد را رد کرده و آن را نپذيرند هرچند که برخلاف منافع عمومي و ملي باشد.

ازسوي ديگر از اين تزوير استفاده، و حصاري امن براي خود در برابر توقعات و نقدهاي ديگراقشار و عامه مردم ايجاد مي کنند. به گونه اي که اجازه نمي دهند ديگر سلايق، تفکرات و نگرش هاي جديد وارد آن شود و احتمالا منافع آنها را برهم بزند. همچنين تزوير در رفتار را به عنوان ابزاري براي رسيدن به مقاصد و منافع مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به کار مي گيرند و اگر مخالفتي صورت گيرد، آن را ضد ارزش و هنجار شکن قلمداد و معرفي مي کنند درحالي که خود نيز به آن مقيد نيستند وصرفاً براي حفظ منافع آن را ظاهرسازي مي کنند.

اما اشکال اصلي اينجاست که ما به سبب ارزشمند بودن اين هنجارها تمام امور و رفتار مناسب براي يک جامعه را در چارچوب اين ارزش ها به مردم ارائه کرديم و از ديگر نگرش ها و سبک هاي رفتاري غافل مانديم و حتي در به روز کردن ارزش هاي سنتي با معيارها و تحولات روز عاجز مانديم. حال به جايي رسيده ايم نسل هاي امروز ما با عدم پذيرش نسبي و يا اختلاف سليقه با اين هنجارهاي سنتي، در ظاهر خود را به آنها مقيد مي دانند، اما در فضاي زندگي شخصي و باطني خود به آن باور ندارند و يا اساساً آن را رد مي کنند و به مخالفت با آن مي پردازند.

مسلماً ارزش ها و هنجارهاي ملي و مذهبي ما بايد حفظ شود اما اين امر مستلزم بروزرساني و عرضه آزاد آن به جامعه مي باشد. امروز هيچ هنجار و الگوي ارزشي خاصي به صورت دستوري مورد پذيرش نخواهد بود. درحالي که مي توان با آزاد گذاشتن جامعه در انتخاب رفتارها و هنجارهاي مختلف، زيبايي و کارايي ارزش هاي ملي و مذهبي را براي آن شفاف سازي کرد و مانع بروز تزوير و ريا در امور مختلف جامعه گرديد. درغير اين صورت تنه درخت ارزش هاي متعالي کشورمان از درون خالي و ظاهري بيش نخواهد ماند.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
گزارش
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته