جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/11/19 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5769

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

ادامه مطالب

کميته عضويت

همزمان ، تاريخ نشان داده است که در انتها نظر مرجع از اين کميته به گونه اي نامناسب است . بيشتر تعهد و آمادگي اعضاي کميته است تا براي متقاعدکردن مؤسسات و انجمن ها در کشورهاي خودشان ودر داخل شبکه هاي خودشان براي ملحق شدن به IAU که تفاوتي را به وجود آورده ، وقت و تلاشي را اختصاص دهند . اين تماس شخص رئيس IAU ، اعضاي هيأت مديره، دبيرکل وسايرکارکنان ارشد دبيرخانه است که بيشترين موفقيت را درآوردن اعضاي جديد به IAU بدست مي آورد.

از هيأت مديره دعوت به عمل آمده تا درمورد اين موضوع پاسخ دهند ودرخواست شده تا تصميم بگيرند که آيا به داشتن يک کميته عضويت ادامه بدهند يا خير وبرخي از وظايف که ميتواند اين کميته انجام دهد را خلاصه نمايند ، مثل موارد زير:

• مرور تحليل ساليانه توسعه عضويت

• تماس با اعضاي منتقضي شده يا کنار رفته

• توسعه عمومي مبارزات عضويت

• به عهده گرفتن مبارزات عضويت حاضر درکشورها ومنطقه خودشان و کمک کردن به اعضاي هيأت مديره که همان کار را درمنطقه خودشان انجام دهند .

• موضوعات سياست گذاري مربوط به موضوع هاي عضويت را مورد بررسي قرار دهند و توصيه ها يا پيشنهاداتي راه به هيأت مديره ارائه نمايند.

کميته عضويت غيرمحتمل است که منابعي براي ملاقات داشته باشد، اما ميتواند با کارکنان IAU به صورت الکترونيکي کار کند. همچنين از هيأت مديره دعوت شده تا اندازه کميته را مشخص کند، يادآوري مي نمايد که داشتن يک پوشش جغرافيايي متعادل براي دسترسي به تمام اعضاي بالقوه مهم مي باشد.

بستگي به موضوعات سياست گذاري مربوط به عضويت:

درطول سال ها موضوعات زير مربوط به عضويت IAU مطرح شده است ، مورد مشورت قرار گرفته است و توصيه هايي ازطرف کميته عضويت يا هيأت مديره IAU موردنياز اعلام شده است.

الف) موافقت با مؤسسات خصوصي انتفاعي: آيا IAU بايستي به نظر برسد که به مؤسسات آموزش عالي

خصوصي انتفاعي به عنوان مؤسسات فاقد شرايط ادامه دهد؟ يا اينکه بايستي معيارهاي صلاحيت

جاري براي شامل شدن اين گروه جديد از مؤسسات اصلاح گردد واگر چنين است تحت چه شرايطي؟

ب) وضعيت کالج هاي وابسته وعضويت در IAU : آيا ممکن است با عضويت کالج هاي وابسته موافقت

شود به شرط اينکه اين کالج ها تمام معيارهاي پذيرش را تأمين کنند در حاليکه مؤسسات "مادر" عضو IAU نيستند ؟


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته