جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/01/27 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5810

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

شصت و هفتمين اجلاس هيأت مديره

سائوپولو- برزيل 24 تا 25 جولاي 2004

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

ادامه مطالب

9 . فعاليت هاي آينده و پروژه هاي جديد

د. گروه کاري درمورد فناوري اطلاعات و ارتباطات

گزارش اجلاس در دانشگاه لاوال (Laval) ، کِبِک، کانادا مورد تصويب قرار گرفت.

اطلاعات درباره بررسي IAU مربوط به فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICTs)، درباره مشارکت IAU در اجلاس جهاني مربوط به تدارکات جامعه اطلاعاتي 1 (WSIS) ودرباره انتشار موضوع خاص خبرنامه IAU مربوط به ICTs در انتهاي سال 2002 ، تهيه گرديد.

پيش نويس بيانيه IAU در مورد فنآوري هاي اطلاعات و ارتباطات (ICTs) و آموزش عالي قبلاً توزيع شده بود. بيانيه کمک گروه کاري به کنفرانس عمومي در سائوپولو خواهد بود و لذا گروه کاري، همانطور که قرار بود کارش را به اتمام رسانيد و اگر قرار باشد که ادامه دهد، اينکار بايستي متمرکز گردد.

همچنين موافقت گرديدکه پيش نويس بيانيه بايستي باديدگاه کمک به اعلام وبرنامه عملياتي اجلاس جهاني درمورد جامعه اطلاعاتي (WSIS) شفاف باشد، چرا که نه آموزش عالي ونه دانشگاه ها تا به حال دراين زمينه ها مورد يادآوري قرار نگرفته اند.

اطلاعات درمورد آخرين توسعه هاي اجلاس جهاني مربوط به جامعه اطلاعاتي، WSIS ( بروشورها، طرح عملياتي واعلام اصول) هم درگروه کاري توزيع شده بود. به اعضا اطلاع داده شده بود که اگر آنها بخشي از نمايندگي دولت خود باشند، مي توانند دراين اجلاس شرکت کنند.

گروه کاري همچنين يادآوري کرد که صفحات وب IAU درمورد فن آوري ها بايستي به صورت منظم به روز شود واينکه دبيرخانه بايستي
توسعه هاي منابع آموزشي باز را در يونسکو پيگيري نمايد.

بحث ها پيرامون پيش بيني سياسي IAU مربوط به ICTs

• بيانيه بايستي روي دانشگاه ها تمرکز کند نه روي ICTs . دانشگاه ها تنها مصرف کنندگان ICTs نيستند، بلکه توليد کننده هم هستند( بخصوص توليدکننده نرم افزار)؛

• کلمه "دانشگاه ها" به جاي "آموزش عالي" در سراسر بيانيه بايستي به کار رود؛

• آزادي آکادميک بايستي مورد تاکيد قرار گيرد؛

• ICTs يک واقعيت ويک چيز مفيد است. آنها يک ابزارند نه يک تهديد. هنوز تأکيد بيشتري بايستي درمورد خطرات مربوط به آن صورت گيرد. مقدمه موجود تا حدود زيادي مثبت است؛

• خطر انحصار نرم افزار به اندازه کافي مورد تأکيد قرار نگرفته است. توسعه ابزار رايگان غيرانحصاري، به خصوص براي کشورهاي درحال توسعه، بايستي مورد تشويق قرار گيرد.

اين موضوع مورد موافقت قرار گرفت که پيش نويس بعدي بايستي براي اظهارنظر، براي گروه کاري و اعضاي هيأت مديره IAU توزيع شود.

گروه کاري همچنين موافقت کرد که پيش نويس نهايي بايستي آماده براي WSIS باشد، اما بيانيه سياسي بايستي توسط کنفرانس عمومي IAU در سائوپولو مورد تصويب قرار گيرد.

رئيس IAU از همه رؤساي گروه هاي کاري به خاطر گزارش ها تشکر کرد. هيأت مديره اين گزارش ها را پذيرفت و تشويق نمود بطوري که تعدادزيادي از پروپزال ها براي کارآينده در اولويت پيگيري قرارگيرد.

1. WSIS: Word Summit on the Information Society


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته