جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/05/25 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5907

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

سيزدهمين کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

ادامه مطالب

گزارش فعاليت ها ومالي IAU

از 2000 تا 2004

عمل، تطبيق و تحقق

1.3 تنظيم اولويت ها

چهارگروه کاري با طيف گسترده ايجادشده است تا کار انجمن را ارتقاء بخشد. اين عناوين به صورت زير است:

ارزش ها

رئيس- جوليوتِران دوتاري(Julio Teran Dutari)،

رئيس قبلي اتحاديه بين المللي دانشگاه هاي کاتوليک

صدا

رئيس- بِرِندا گوِرلي (Brenda Gourley)

مديردانشگاه آزاد، پادشاهي بريتانيا، بعدي حنانصير،

رئيس دانشگاه بيريزيت(Birzeit)، فلسطين

اطلاعات

رئيس- هِنريک تُفت جِنسِن (Henrik Toft Jensen)

رئيس دانشگاه رُسکيلد(Roskilde)، دانمارک

بين المللي کردن

رئيس-اِدگارد اِلباز(Edgard Elbaz)

نايب رئيس قبلي دانشگاه کلودبرنارد(Claude Bernard)،

ليون 1، فرانسه

اين چهارگروه کاري، کاري که درطول حاکميت قبلي توسط نيروهاي وظيفه اي ( Task Force) مختلف هدايت شده را به عهده گرفت. انجمن در تنظيم طرح کاري براي سال 2000 تا 2004 پيرامون اين اولويت ها يک استراتژي ساختن تغييرات مستمر را آغاز کرده است.

استمرار در انتقال کار روي آزادي آکادميک و خودمختاري دانشگاهي براي گروه کاري درمورد ارزشهايي که همچنين روي موضوعات توسعه پايدار متمرکز شده بود روشن بود. همچنين در تجديد معافيت تخصيص داده شده مربوط به ICTs به گروه کاري اطمينان وجود داشت. اين گروه کاري ميتواندبه جاي يک راه مبهم و دوپهلو، تمرکزداخلي وخارجي ناميده شود، هردوي آنچه که استعداد وآينده دربالا ديده مي شود را به عنوان يک راهي که براي استحکام انجمن ازطريق کانال هاي جديد ارتباطات و خدمات براي اعضا وعموم است ترکيب نمايد.

مفهوم داخلي متبلور شده پيرامون پروژه پرتال، توسط نايب رئيس IAU، لوس وِبِر(Luc Weber) پيشنهاد شده است. هدف پرتال تحت عنوان دروازه عالي (Higher Gate) وبا حمايت دانشگاه ملل متحد (UNU)، تأسيس يک دروازه اطلاعاتي بازرگاني عملياتي در مورد آموزش عالي و پژوهش جهاني است. اين پرتال قراراست به صورت رشد يا بنده اي از ساير منابع اطلاعاتي پيرامون داده هاي اطلاعاتي آموزش عالي IAU ساخته شود، وسرانجام خدمات برخط جامع و فزاينده، وضعيت مالي انجمن را با ارائه خدمات جديد تقديم نمايد.

حاکميت بيشتر خارجي وسياست محور گروه کاري ICT درسال 2002 تأييد شد وروي دو اقدام متمرکز گرديد که درسال 2004 به تکامل رسيد. اولين آن پروژه اي براي پيگيري تمرين خوب در ICTs در دانشگاه ها بود که در همکاري با رؤساي انجمن بين المللي دانشگاه ها (IAUP) هدايت شده بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته