جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/06/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5925

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

سيزدهمين کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

ادامه مطالب

سياست آموزش عالي

مطالب پوشش داده شده مورد نظر دراين دوره به شرح زير است :

• علوم، تربيت وشغل جلد 17، شماره 2، سال 2004

• داد وستد پژوهش دانشگاه : دورنماهاي فراملي

جلد 17، شماره 1، سال 2004

• سياست آموزش عالي درچين و شرق دور

جلد16، شماره 4، سال 2003

• آفريقا : اصلاح يا تخريب؟ جلد16، شماره3، سال 2003

• اروپا : آموزش عالي درانتقال جلد 16،شماره 2، سال 2003

• دورنماهايي درمورد آموزش عالي درآمريکاي شمالي

جلد 16، شماره 1، سال 2003

• آزادي آکادميک دريک جهاني شدن جهان

جلد15، شماره 4، سال 2002

• مديريت پژوهش : دورنماهاي ملي ومنطقه اي

جلد15، شماره 3 ، سال 2002

• پايداري وآموزش عالي : ابتکارات و صورت جلسات

جلد 15، شماره 2، سال 2002

• آموزش عمومي : روابط جديد، تفکر جديد

جلد 15، شماره 1، سال 2002

• ابعاد مقايسه جلد14، شماره 4، سال 2001

• سياستگزاري : دونماهاي اروپاي شرقي

جلد14، شماره 3، سال 2001

• خارج ازآفريقا : طراحي تغيير واصلاح

جلد14، شماره2، سال 2001

• تغييررمزهاي خودمختاري و حسابرسي

جلد14 ، شماره 1، سال 2001

موضوعات درآموزش عالي

سري هاي رساله مقايسه اي موضوعات درآموزش عالي کار متخصصين هدايت درسياست آموزش عالي را ترسيم مي کند. با شروع درسال 1994، تا امروز موضوعات درآموزش عالي حدود 19 جلد بيرون داده است که 4 تا ازآنها دردوره چهارساله است . سه جلد در دوره 2004 انجام شده و در دو سال آينده بيرون خواهدآمد . موضوعات درآموزش عالي به طوررايگان دراختيارتمامي مؤسسات عضوIAU در کشورهاي درحال توسعه به عنوان بخشي از تعهد انجمن براي يکپارچگي ودسترسي به دانش، گذارده مي شود . درغيراين صورت، موضوعات با يک تخفيف اساسي به اعضاي IAU فروخته مي شود .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته