جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/07/03 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5937

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

سيزدهمين کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

ادامه مطالب

قسمت I . کنفرانس عمومي دانشگاه ها

ماده 11

کنفرانس عمومي بالاترين ارگان انجمن خواهد بود؛ درميان ساير موارد اين ارگان قدرت بيشتر دارد :

الف) تا سياست کلي انجمن را تعيين کند و به صورت خاص زمينه همکاري با سازمان ها وبه طور کلي با آموزش عالي را فراهم نمايد ؛

ب) تا چارچوب کلي براي برنامه هاي کاري و بودجه هاي انجمن را تصويب يا اصلاح نمايد ؛

ج) تا اصولي را که براساس آن حق عضويت ها ثابت خواهد شد به صورت دوره اي مورد تجديد نظر قراردهد ؛

د) تا اعضاي هيأت مديره را انتخاب کند ؛

ه) تا رئيس انجمن را انتخاب کند .

ماده 12

کنفرانس عمومي حداقل هرچهارسال يکبار در زمان ومکاني که در طول اجلاس قبلي تعيين شده تشکيل مي گردد، اين مکان ممکن است توسط رئيس انجمن تغيير کند .

امکان دارد که اجلاس فوق العاده برحسب درخواست کتبي اکثريت اعضايي که به هيأت مديره ارسال کرده اند تشکيل گردد. يا ، اگر همين تصميم توسط دو سوم اکثريت اعضاي حاضر هيأت مديره گرفته شود .

ماده 13

بين دو کنفرانس امکان دارد کنفرانس هاي ساليانه باشدکه از اعضا براي بحث پيرامون موضوعات مورد توجه آموزش عالي بين المللي است. اين کنفرانس ها درگير رأي گيري براي وظايف IAU نخواهد شد .

مدير اجرايي دفتر بين المللي دانشگاه ها ممکن است در کنفرانس عمومي به عنوان ذير شرکت کند اما در رأي گيري ها شرکت نخواهد کرد .

قسمت II . رئيس انجمن

ماده 14

رئيس انجمن توسط کنفرانس عمومي با اکثريت مطلق اعضاي حاضر و رأي آنها انتخاب خواهدشد، و تا انتخاب رئيس جديد توسط کنفرانس عمومي بعدي در مقام خود باقي مي ماند .

او استحقاق براي انتخاب مجدد را ندارد .

تنها اشخاصي که به عنوان اعضاي انجمن هستند استحقاق انتخاب به عنوان رئيس را خواهند داشت .

ماده 15

رئيس انجمن اجلاس هاي هيأت مديره و کنفرانس عمومي را اداره مي کند .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته