جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/08/10 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5968

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

2.4 پژوهش و تحليل

انتشارات علمي

ژورنال فصلي IAU سياست آموزش عالي ورساله هاي موضوعات در آموزش عالي دو وسيله محرکه اصلي براي درگير کردن IAU در بحث پژوهش، تحليل وسياست است . هردوي مطالب چاپ شده و توزيع شده توسط شرکت پالگريو مک ميلان( . Palgrae Macmillan Ltd) براي اعضا يا رايگان و يا با نرخ هاي باصرفه تهيه مي شود و از سرپرستي ويراستاري مديرپژوهش IAU بهره مند ميگردند . يک هيأت تحريريه مشاوره اي بين المللي به نوبت براي هرچاپ سريال به اوکمک مي کنند . درطول دوره آينده، تعدادي از ابتکارات به شرح زير تعهدخواهد شد :

• بررسي قرائت و ارزيابي هزينه - سود هرچاپ ؛

• نوسازي هيأت هاي تحريريه مشاوره اي ؛

• ايجاد بزرگترين ارتباطات بين اجلاس هاي IAU ، سمينارهاي تخصصي و انتشارات IAU .

علاوه برآن، ودر انتظار تصميمات اخذ شده به عنوان نتيجه ارزيابي رئوس مطالب فوق، IAU مشارکت هاي خود را با توجه به انتشارات براي توزيع نتايج پژوهش و بحث هاي سياستي در راستاي منافع IAU توسعه خواهد داد .

پژوهش و مقالات موردي

بين المللي کردن آموزش عالي – تمرين ها واولويت ها : گزارش بررسي سال 2003 IAU اولين گزارش تقريبي يا موردي را مشخص کرد . IAU در نظر دارد دراين راستا ادامه دهد ، همچنين امکانات براي توليد درآمد از فروش چنين مقالات موردي را مورد تحقيق قرار دهد . سال 2005 يک بررسي دوم را درمورد بين المللي کردن خواهيد ديد وبه احتمال زياديک گزارش در تحليل نتايج در ابتداي سال 2006 پيگيري مي گردد . دراين بررسي دوم، IAU درنظر دارد به وصورت خيلي نزديکتر با سازمان هاي عضو و آنهايي که علاقه مندبه وابستگي به IAU بودند ودراين سطح داراي تخصص هستند کار کند . پيگيري توسعه ها، هم در سطح مؤسسات فردي وهم درسطح ميان منطقه اي IAU را قادر مي سازد تا در اشتراک بينش مربوط به موضوعات اصلي بين المللي کردن وهمچنين درباره انجام برخي از راهبردها به منظور بين المللي کردن بيشتر ياد بگيرد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته