جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/08/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5972

 سرمقاله 

گذر از تحريم با تعاملات بين المللي

حميدرضا عسگري

خواه نا خواه نظام بين الملل ساختار قدرت خود را حفظ کرده و ابرقدرت ها در راس هرم قرار گرفته اند و قدرت هاي بزرگ، متوسط به ترتيب در رده هاي بعدي جاي دارند. اين سلسله مراتب موجب شده تا کشورها و قدرت هاي بزرگ و متوسط براي افزايش توان و نفوذ خود در عرصه جهاني تعاملات بيشتري را با يکديگر برقرار کنند تا در مناسبات مختلف در موضع گيري هاي جهاني در مقابل ابرقدرت ها حرفي براي گفتن داشته باشند.

اين يک قاعده ساده و قابل درک است که کشورهاي متوسط و نسبتاً بزرگ با گسترش تعاملات و ايجاد اتحادهاي رسمي و غيررسمي توان خود را درمقابل برخي سياست هاي تحميلي جهاني افزايش دهند و يا شدت فشارها و زياده خواهي ها را بکاهند.

در چنين شرايطي، ايران مورد تحريم هاي يکجانبه ابرقدرتي به نام آمريکا و تصميمات غيرمنطقي شخصي همچون ترامپ قرارگرفته و ضرورت به کارگرفتن تعاملات جهاني بيش از هرزمان ديگري به نظرمي رسد. البته سياست خارجي کشورمان طي سال هاي گذشته با مشي عاقلانه به سمت ارتقاي روابط با غرب حرکت کرده است، اما کاهش تنش ها و اختلافات با همسايگان و ديگر کشورهاي دنيا رمز عبور ايران از فشارهاست.

اهميت اين موضوع را بايد در تحرک ديگر قدرت ها و حتي دشمنان، در ارتقاي سطح تعاملات خود با ديگر کشورهاي دنيا براي فشار ديپلماتيک به ايران مشاهده کرد. بعضاً ديديم که دشمنان با متحدان سنتي کشورمان وارد مذاکره شدند و قطعاً مسائلي پيرامون سطح ارتباطات با ايران در گفتگوهاي في مابين رد و بدل شده است. ديدارهايي که بعضاً کم سابقه بوده و نوعي زنگ هشدار در فضاي ديپلماسي براي ايران به شمار مي رود.

بايد به اين موضوع تاکيد کرد که دشمنان ما به سبب منافع سياسي و فشار بر ايران، بسياري از خط قرمزها و عرف هاي سنتي خود را تغيير داده اند تا بتوانند با قدرت نرم ديپلماسي با کمترين هزينه، بيشترين فشار را متحمل ايران کنند .

"سنگ را بايد با سنگ شکست" و از اين حيث بايد بسياري از تنش ها و اختلافات خود با همسايگان و ديگر کشورهاي دنيا را حل وفصل کنيم. باقي ماندن اختلافات ما با ديگرکشورها، عملاً فرصتي به دست دشمنان داده است تا با استفاده از اين شکاف منافع خود را دنبال کنند و منافع ما را تخريب نمايند.

درحال حاضر نيز بايد پذيرفت که آمريکا درصدد تحميل بيشترين فشار و اعمال سخت ترين تحريم ها برعليه کشورمان است و نه تنها ما بلکه ديگر قدرت هاي غربي نيز قادر به تغيير مواضع ترامپ و مقابله مستقيم با آن نيستند. لذا ارتقاي تعاملات و ايجاد يک اتحاد نانوشته با کشورهاي دنيا مي تواند منفذها و مسيرهاي نجات را براي ايران بازگشايي کند. هرچقدر ما بر گسترش تعاملات اصرار داشته باشيم، منفذهاي نجات را براي خود ايجاد کرده ايم، درغير اين صورت بايد شاهد بسته شدن منفذهاي موجود به وسيله ديپلماسي نرم دشمنان باشيم.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته