جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/08/19 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5973

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

ادامه مطالب

5. حاکميت، منابع و مديريت

1.5 کنفرانس عمومي، هيأت مديره، گروه هاي کاري

همانطورکه کنفرانس عمومي، ورود يک هيأت مديره جديداً انتخاب شده ، را نشان مي دهد، برنامه پيشنهادي بيشتر يک روش مطالب کالبدي از انتخاب ها و امکانات است تا طرح خشک عملياتي. دراين راه، اظهارنظر فني هيأت مديره ورودي وتمايل آنها براي گرفتن پروژه ها و ابتکارات انجمن مي تواند برهم افزا شود. هيأت مديره در سائوپولو به صورت کوتاه ملاقات خواهند کرد و چهار نايب رئيس را منصوب مي کنند، که همراه با رئيس و دبيرکل IAU کميته اجرايي انجمن را تشکيل مي دهند. آنها همچنين تاريخ ومکان شصت وهشتمين اجلاس هيأت مديره را مشخص مي نمايند.

همانطور که در بالا يادآوري گرديد، براي به پيش بردن اقدامات بيشتر خاص ، IAU روي گروه هاي کاري تحت رهبري اعضاي هيأت مديره اعتماد مي کند. درحال حاضر چهارگروه کاري فعال هستند براي هريک گروه لازم است که :

الف) ادامه يا اتمام کار ومنحل کردن آن تأييد شود ؛

ب) مرور گردد ودرصورت لازم شرايط مرجع، به گونه اي که مناسب باشد تنظيم و تأسيس گردد ؛

ج) رئيس و معاون رئيس ازميان اعضاي هيأت مديره شناسايي شوند ؛

د) انتخاب يک منشي از کارکنان IAU صورت پذيرد .

تخمين زده مي شود که حداکثر، چهار گروه کاري اين چنيني به طور همزمان مي تواند مديريت گردد. همچنين لازم است به گونه اي پي ريزي کنيم که تمام گروه هاي کاري ناگزير از جستجوي تأمين مالي براي فعاليت خود ازمنابع خارجي باشند، چرا که بودجه فعلي IAU تنها اجازه براي اجلاس ساليانه يک گروه کاري مي دهد. بدين ترتيب با ردکردن تضمين حمايت پروژه هاي گروه کاري دريک زمان مناسب، پيشنهاد شده است پايان دادن به دستور گروه کاري مورد بررسي قرار گيرد.

کار در جريان، همانطور که درجاي ديگر دراين برنامه يادآوري شد، در سطحي که گروه کاري به شرح زير وجود دارد پي ريزي مي گردد :


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته