جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/08/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5976

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

ادامه مطالب

2.5 منابع

در پرتو سطح تأمين مالي آموزش عالي در اکثريت کشورها، غيرمحتمل است که درآمدهاي حق عضويت به صورت زيادي افزايش پيدا کند، چرا که رشد عضويت کُند باقي مي ماند چرا که اين افزايش سرعت پيدا نمي کند و رشد نمي کند مگر اينکه خدمات جديد و جاذبي ارائه شود. اينها ( خدمات جديد) به نوبه خود، نيازمند تأمين مالي براي اطمينان نمايندگان مؤسسات از همه قسمت هاي جهان است که بتوانند در تعريف خصوصيات همه کاره IAU بخشي را برگزينند . به اين دليل، شرايط مرجع براي تمام گروه هاي کاري شامل تأمين مالي خواهد بود . مرور تمام فعاليت هاي يادآوري شده در بالا همچنين شامل يک ارزيابي براي توليد درآمد بالقوه، يا براي کم کردن مقدارهزينه ها، و در دبيرخانه هم عمق بخشيدن به تلاش هاي تأمين مالي مي باشد .

بودجه پيشنهادي طراحي شده در پيوست 1 در هر مسيراصلي ازبودجه هاي جاري عليرغم اهميت تغييراتي که انجام خواهد شد يا ممکن است انجام شود، انحراف پيدا نمي کند، به خصوص در سطح انتشارات و پژوهش ( بازنشستگي مدير، يک تغيير در قرارداد سال 2007 براي انتشارات مرجع، وغيره). اين تغييرات که به عنوان جزئيات بودجه هاي ساليانه درنظر گرفته شده، براي کميته اجرايي و اجلاس هاي هيأت مديره آماده مي گردد.

سرانجام، يک افزايش 5 درصدي براي سال مالي 2006 درتمامي حق عضويت ها انتظار مي رود (سالي که از اول اکتبر 2005 شروع مي شود) . آخرين باري که IAU حق عضويت را افزايش داد درسال 2002 در راستاي معرفي يورو به عنوان پول اصلي براي پرداخت حق عضويت ها بود. افزايش سال 2002 رقم 11 درصد را نشان ميدهد، اما در تعقيب دوره شش ساله اي بود که هيچ افزايشي انجام نشده بود .

نتايج قابل انتظار درسال هاي 2004 تا 2005

i. بهبود تدريجي در وضعيت مالي IAU ، با ظهور مثبت اما کُند در آمدها وادامه کمک ها براي ذخيره سازي .

ii. تجديد کمک سيدا (Sida) براي يک دوره سه ساله اضافي .

iii. تأمين مالي بيشتر براي اقدامات پروژه خاص توسط گروه هاي کاري .

iv. افزايش درآمدها از فروش توليدات اطلاعاتي IAU .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته