جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/09/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5995

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

يازدهمين کنفرانس عمومي IAU:

دانشگاه ها به عنوان دروازه آينده

کنفرانس IAU در دوربان

دوربان، آفريقاي جنوبي، 20تا 25 آگست 2000

عرضه هاي کنفرانس

ادامه مطالب

کنفرانس دوربان IAU . 20 تا 25 آگست سال 2000

يازدهمين کنفرانس عمومي : دانشگاه ها به عنوان دروازه اي به سوي آينده

سادساً ، همانطور که مؤسسات بزرگتر پيچيده تر مي شوند، دانشگاه ها هم تغييرات گسترده اي در مسيري که آنها حاکميت دارند و ساختار خود را مي سازند تجربه مي کنند. دو تغيير عمده صورت گرفته است. براي حدود 40 سال حاکميت دانشگاه ها از اشتراک و تساوي اختيار به سمت تمرين هاي بيشتر مديريتي بوده است و به خصوص دراين بيست سال گذشته، يک تأکيد جديدي روي منافع سهامداران – اعم از سهامداران داخلي وخارجي هردو –درحاکميت دانشگاه ها بوده است. در آفريقاي جنوبي، ساختارهاي قانوني يگانه به نام " مجامع مؤسساتي"براي تثبيت آن ايجاد شده است. سرانجام، ما رشد بي سابقه اي از آموزش عالي خصوصي و فراملي را مشاهده کرده ايم. همانطور که کاهش تأمين مالي دانشگاه ها صورت گرفته، مؤسسات نيز، بازارهاي جديدي را پيدا کرده اند. ما هنوز منتظريم تا تأثير کامل اين روند را ملاحظه نماييم. اما براي کشورهايي مثل کشورما روشن است که بدون قانونمندي دقيق آموزش عالي خصوصي و فراملي، استعداد ازبين رفتن توسعه و پايداري سيستم هاي ما به طورکلي وجود دارد. ملاحظات من به هيچ وجه دستورکار با محدوديت هاي سخت يا شونيسم را برنمي انگيزد.

متقابلاً ، تعداد زيادي ازاين مثال هاي مشارکت واقعي، به خصوص بين مؤسسات آموزش عالي داخلي ومؤسسات بين المللي وجود دارد. در واقع، اين مشارکت ها، که اغلب از طريق تنظيمات بين دولت ها حمايت مي شوند اهميت حساسي در کمک به مؤسسات آفريقاي جنوبي براي ساختن ظرفيت هاي پژوهشي و تدريس، به خصوص بعداز سال هاي انزوا از جامعه آکادميک داشته است.

ودر نتيجه اين تغييرات، بسياري از شما مؤسسات و سيستم هايي را رونق داده ايدکه هم بزرگتر و هم پيچيده تر از آن چيزي است که قرار بوده باشد. آنها بيشتر رقابتي، بيشتر ازطريق فن آوري پيچيده و پيشرفته، بيشتر درترکيب کارکنان و دانشجويان بين المللي، بيشتر پاسخگوي نيازهاي خارجي و بيشتر انعطاف پذير و متنوع در عرضه خدمات خود بوده و به صورت فزاينده اي نيازمند تطبيق خود با نوسانات و جابجايي سريع محيط زيستي مي باشند. عبارت " ممکن است شما در زمان هاي جالبي زندگي کنيد" يک برتري پرزرق وبرق مبهم چيني است . اين عبارت به طور مطمئن براي دانشگاه هاي مدرن کاربرد دارد .

دراين زمينه به خاطر سرعت در تغيير است که من در حال حاضر دعوت از برگزار کنندگان کنفرانس را قبول مي کنم واز طريق " دروازه هايي به سوي آينده " پيش مي روم. من سه سؤال اصلي براي شما مي گذارم تا پيگيري نماييم. چه ارزش هايي ؟ چه دانشي؟ چه رهبري؟ تلاش مي کنم روي هريک ازاينها نظراتي ارائه دهم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته