جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/09/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 6003

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

يازدهمين کنفرانس عمومي IAU:

دانشگاه ها به عنوان دروازه آينده

کنفرانس IAU در دوربان

دوربان، آفريقاي جنوبي، 20تا 25 آگست 2000

عرضه هاي کنفرانس

ادامه مطالب

کنفرانس IAU در دوربان، 20تا25 آگست سال 2000

يازدهمين کنفرانس عمومي: دانشگاه ها به عنوان دروازه اي به سوي آينده

گزارش عمومي

آزادي آکادميک به عنوان يک حق که با آن مي باشد، تعهد حياتي وپذيرش مسئوليت اجتماعي است. يک چنين چيزي اساساً متفاوت از آزادي نطق است. درخلاصه کردن مدارک خودمان براي کنفرانس ما بيانيه هاي مختلف سياستي IAU را مي يابيم، از جمله يک موردکه درباره "آزادي آکادميک، خودمختاري دانشگاه ومسئوليت اجتماعي" است. گروه کاري آزادي آکادميک، همچنين خودمختاري دانشگاه مرتبط با دموکراسي را نگهداري مي کنند .

اگرما قبلا يک بيانيه داشته ايم، پس چرا هنوز نيازمند يک بيانيه ديگر هستيم؟ اين مسائل بيان نشده است – شرکت کنندگان ممکن است حتي ازوجود بيانيه IAU آگاه نباشند.- اما من فکر مي کنم يک احساس واقعي از درماندگي روشن بود:

دولت بند کيسه پول را نگه مي دارد، آنها اولويت ها را مشخص ميکنند، آنها دربرخي از کشورها، به صورت آشکار در اموردانشگاه مداخله مي کنند. اين موضوع نيازمند يک سازمان بين المللي شبيه يونسکو است تا يک قطعنامه اي را تصويب کندکه بتواند در داخل کشورها براي اثرگذاري روي تغيير و خواست هاي قانوني، بکار رود- برخلاف بيانيه هاي IAU که چنين قدرتي ندارد.

من قبلا "مسئوليت اجتماعي" را يادآوري مي کردم. اين هم يک ارزش ثابت است هم يک اولويت ثابت که ازطريق مفهوم پويا ودرطول زمان ودر زمينه هاي مختلف تغيير مي کند.

مسئوليت اجتماعي به صورت روشن يک موضوع کليدي ويک موضوع در هنگام بحث فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات (ICT) است.

آيا ICT نابرابري را بين جهان توسعه يافته و جهان کمتر توسعه يافته ودر داخل هرکشور، بدون توجه به سطح توسعه ، بيشتر خواهد کرد؟

آيا ICT نابرابري بين مالک و غيرمالک ، دانا و نادان، با اطلاعات قوي ويا اطلاعات ضعيف را بيشتر ميکند.

وزيراَسمال ( Asmal) ، پروفسور الماجرا ( Elmandjra) ، پروفسور گورلي (Gourley) ، و پروفسور مکدولاند (Macdonald) براي مشترک المنافع يادگيري صحبت مي کنند، همه برشکاف بزرگ و در حال رشد جهان توسعه يافته و جهان در حال توسعه تأکيد مي نمايند ودکتر سِراگلدين (Serageldin) ازبانک جهاني اين موضوع را با بيشترين شکل گرافيکي توضيح دادند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته