جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/10/11 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6017

 مركز سنجش آموزش پزشكي اعلام كرد؛
 جزئيات ثبت نام آزمون دستياري دندانپزشکي98  

 
بر اساس اطلاعيه مركز سنجش پزشكي، سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار در رشته‌هاي تخصصي دندانپزشکي سال 98 به صورت متمرکز در تعدادي از دانشگاه‎هاي علوم پزشکي کشور برگزار خواهد شد.

ثبت نام آزمون پذيرش دستيار در رشته‌هاي تخصصي دندانپزشکي سال 98 اسفند ماه 97 به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اينترنتي مرکز سنجش آموزش پزشکي به نشاني
www.sanjeshp.ir انجام مي شود. آزمون در تير ماه سال 98 برگزار مي‎شود.

شرايط عمومي شرکت در آزمون

الف- داوطلبان متأهل فقط يک بار با استفاده از قانون تسهيلات ازدواج جوانان ايراني (يا در دوره دانشجويي و يا حداکثر يک سال بعد از فارغ التحصيلي) مي توانند قبل از انجام خدمت سربازي يا خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در آزمون دستياري شرکت کنند.

ب- داوطلبان واجد شرايط آئين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت مصوب 21 دي‎ماه89 فقط يک بار (يا در دوره دانشجويي يا حداکثر 2 سال بعد از فارغ‌التحصيلي در خصوص داوطلبان ذکور، اين مدت تابع قوانين سازمان نظام وظيفه است) با استفاده از اين آئين نامه مي‎توانند قبل از انجام خدمت سربازي يا خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در آزمون دستياري شرکت کنند.

ج- دانشجويان سال آخر (متأهل يا استعداد درخشان) در صورت ارائه گواهي فراغت از تحصيل تا تاريخ 31 شهريور 98 مجاز به شرکت در آزمون سال 98 خواهند بود.

د- دانشجويان سال آخر که فاقد شرايط بندهاي الف و ب باشند، مجاز به شرکت در آزمون نيستند.

شرايط شركت فارغ التحصيلان

الف- فارغ التحصيلان معاف از طرح نيروي انساني که از نظر انجام خدمت نظام وظيفه مانعي ندارند، با ارائه مدارک مربوطه مجاز به شرکت در آزمون هستند.

ب- فارغ التحصيلان مشمول قانون خدمت قانون پزشکان و پيراپزشکان (طرح نيروي انساني) با رعايت کليه شرايط زير اجازه دارند در آزمون دستياري شرکت کنند:

- خدمات مشمول موضوع قانون حداکثر سه ماه پس از فراغت از تحصيل شروع شده باشد.

- خدمات مشمول موضوع قانون در مناطق با ضريب محروميت چهار پنجم يا محروم تر انجام شود.

- در صورت قبولي در آزمون خدمت مشمول تا زمان شروع دوره دستياري تداوم يابد.

- در صورت عدم قبولي به شرطي مي توانند در آزمون بعدي شرکت کنند که شرايط فوق الذکر را تا آزمون بعدي رعايت کنند.

ج- فارغ التحصيلان مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان (طرح نيروي انساني) در صورت عدم رعايت بند «ب»، صرفاً در صورت پايان طرح نيروي انساني تا تاريخ 31 شهريور 98 مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.

د- فارغ التحصيلان ذکور مشمول خدمت نظام وظيفه، در صورت پايان خدمت سربازي تا تاريخ 31 شهريور 98 مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود، مشروط بر اينکه طرح نيروي انساني ايشان نيز تا تاريخ مورد اشاره به پايان رسيده يا از انجام آن معاف باشند.

هـ - فارغ التحصيلان ذکور معاف از خدمت نظام وظيفه، در خصوص طرح نيروي انساني، مشمول يکي از بندهاي «الف»، «ب» يا «ج» خواهند بود که بايد مدارک مربوطه را در موعد مقرر ارائه کنند.

و- تمام فارغ التحصيلاني که از سهميه استاني در دوره دندانپزشکي عمومي استفاده کرده اند و طرح نيروي انساني را به پايان رسانده يا معاف از طرح شده اند، ملزم به ارائه گواهي «اشتغال در حال حاضر» در استان محل تعهد خود از دانشگاه محل خدمت هستند.

اين گروه پس از فراغت از تحصيل (با مدرک تخصصي)، ملزم به انجام تعهدات استاني خود در استان مربوطه خواهند بود و حتي اگر با سهميه آزاد در رشته/محل هاي شهريه پرداز قبول شوند، تعهدات استاني به قوت خود باقي است.

توجه 1: کليه داوطلبان بومي که تمايل به استفاده از پذيرش سهميه بومي تعهد خاص را دارند، موظف به تکميل فرم مربوط به بومي بودن در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي استان مورد تعهد هستند. جزئيات آن در اطلاعيه هاي بعدي اعلام مي‌شود.

توجه 2: کليه استفاده کنندگان از سهميه‎ها‎ي پذيرش بومي، رزمنده بايد مدارک مربوط به سهميه و نوع پذيرش را قبل از ثبت نام آماده کنند تا در زمان مقرر قادر به ارائه مدارک ياد شده باشند. جزئيات آن دراطلاعيه هاي بعدي اعلام مي شود.

نمره دهي آزمون

بر اساس مصوبات سي و پنجمين نشست شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي در مورد بودجه بندي سؤالات آزمون دستياري دندانپزشکي، ضرايب دروس و نيز تراز نمرات آزمون، موارد زير در آزمون سال 98 رعايت خواهد شد:

الف) مجموع 250 سؤال به اين شرح طرح مي‎شود: 30 سؤال از درس پروتزهاي دنداني، 20 سؤال از هر يک از دروس آسيب شناسي دهان و فک و صورت، ارتودانتيکس، اندودانتيکس، پريودانتيکس، بيماري هاي دهان و فک و صورت، جراحي دهان و فک و صورت، دندانپزشکي ترميمي، دندانپزشکي کودکان، راديولوژي دهان و فک و صورت و زبان انگليسي و 10 سؤال از دروس دندانپزشکي جامعه نگر و مواد دنداني.ضرايب دروس در هر رشته انتخابي بر مبناي جدول منتشر شده در سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي اعلام شده است. در استخراج نتايج از روش تراز نمرات استفاده خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته