جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/11/18 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 6049

 تبيين عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم و مقايسه آن با عملکرد دولت هاي گذشته  

 سازمان خصوصي‌سازي به عنوان تنها مجري سياستهاي اقتصادي دولت در زمينه خصوصي سازي توانسته است در راستاي انجام وظايف مربوط از ابتداي سال 1380 لغايت 30/10/1397، ارزشي معادل 1,491,884 ميليارد ريال از سهام و دارايي هاي متعلق به دولت و شركت هاي دولتي را به بخش غير دولتي واگذار نمايد.

اين گزارش نگاه تفصيلي به آمار واگذاريهاي صورت گرفته در دولت هاي يازدهم و دوازدهم در مقايسه با دولتهاي پيشين از ابعاد مختلف دارد. واگذاريهاي ياد شده به شرح بندهاي ذيل بيانگر تلاش مضاعف صورت گرفته در دولت هاي يازدهم و دوازدهم جهت تحقق اهداف مترتب بر خصوصي سازي است:

1) عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس نوع واگذاري

آمار مقايسه‌اي ارزش كل واگذاري‌ها در دولت هاي يازدهم و دوازدهم (01/07/1392 لغايت 30/10/1397) نسبت به دوره 1380 لغايت 31/06/1392 (دولتهاي پيشين)، به شرح جدول شماره (1)، نشان مي دهد طي دولت هاي يازدهم و دوازدهم ارزشي معادل 492،692 ميليارد ريال از سهام و دارايي هاي متعلق به دولت و شركت هاي دولتي واگذار شده است كه اين ميزان واگذاري معادل 33درصد ارزش كل واگذاريهاي انجام يافته مي باشد.

جدول شماره (1) :عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته، براساس نوع واگذاري (ارقام به ميليارد ريال)

علت افزايش ارزش واگذاريها به شيوه انتقال مستقيم سهام به طلبكاران در اين دوره، قطعي نمودن قراردادهاي غيرقطعي منعقده در دولتهاي گذشته بابت رد ديون دولت (از جمله 115،000 ميليارد ريال مربوط به رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد) مي باشد؛ كه حسب تكليف قانون و با هدف خروج شركت ها و طلبكاران از بلاتكليفي مربوط به نحوه اداره شركت ها صورت پذيرفته است.

عملكرد سازمان خصوصي‌سازي دردولت هاي يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس تعداد بنگاه هاي مشمول واگذاري

از سال 1380 لغايت 30/10/1397، مجموعاً 2005 بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري قرار گرفته است؛ و همزمان با فعاليت دولتهاي يازدهم و دوازدهم، 1123 بنگاه (56 درصد كل بنگاهها) به عنوان موارد مشمول واگذاري مصوب شده اند كه تعداد 577 بنگاه يا به طور كامل واگذار شده و يا از فهرست واگذاريها به دلايلي همچون «انحلال»، «تحصيل»، «ورشكستگي» و يا «انتقال به گروه بنگاههاي غير قابل واگذاري»، خارج شده اند (51 درصد) و 546 بنگاه باقيمانده در برنامه واگذاري سال 1397 قرار گرفته اند (49 درصد) (نمودار شماره (1)).

نمودار شماره (1): اقدامات انجام يافته درخصوص بنگاههاي قرار گرفته در فرآيند واگذاري براساس تعداد بنگاه از سال 1380 لغايت 30/10/1397

آماده سازي و واگذاري بنگاهها طي فعاليت دولت دوازدهم

از مهمترين اقدامات انجام يافته در دولت دوازدهم (16/05/1396 لغايت 30/10/1397)، آماده سازي، قيمت گذاري و عرضه 224 بنگاه با ارزش بيش از 30 هزار ميليارد تومان مي باشد، که از اين ميزان 82 بنگاه به ارزش 56 هزار ميليارد ريال واگذار شده است (37درصد عرضه ها از لحاظ تعداد بنگاه و 18درصد آنها از لحاظ ارزش بنگاه با موفقيت همراه بوده است). ميزان موفقيت در تعداد عرضه هاي انجام يافته دوره فعاليت دولت دوازدهم، باوجود آنکه تماماً به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است؛ بيش از ميانگين موفقيت در تعداد عرضه هاي دولت يازدهم است. آماده سازيها، عرضه ها و واگذاريهاي انجام يافته طي دوره فعاليت دولت دوازدهم، آن هم باوجود کليه مقاومت‌هاي موجود بر سر راه خصوصي‌سازي نشاندهنده وجود عزمي جدي در دولت دوازدهم جهت دستيابي به اهداف سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي مي باشد. اميد است با واگذاري اين بنگاهها به بخش خصوصي واقعي، گامي بزرگ در راه مردمي سازي اقتصاد برداشته شود.

جدول شماره (2): عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در دولت دوازدهم براساس ارزش بنگاههاي عرضه شده و واگذار شده

از جمله مهم ترين ايرادات بر عملكرد خصوصي سازي در سال هاي گذشته، نوع ماهيت خريداران و سهم پايين بخش خصوصي واقعي بوده است، به نحوي كه سهم بخش خصوصي واقعي از كل واگذاري ها در خوش بينانه ترين حالت طي 12 سال و نيم قبل از استقرار دولت يازدهم به حداكثر 18 درصد مي رسيده است. اين موضوع در ابتداي استقرار دولت يازدهم در سال1392 مورد آسيب شناسي جدي قرار گفت و اقدامات اصلاحي در نيمه دوم سال 1392 توسط دولت يازدهم جهت رفع اين آسيب صورت پذيرفت. مطابق آمار موجود، طي فعاليت دولتهاي يازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصي واقعي در حال افزايش بوده و اين سهم به نحو چشمگيري بهبود يافته است. بر اين اساس سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاريها طي سال1393 تا 15/05/1396(دولت يازدهم)، 67.5درصد و در دوره 16/05/1396 تا 30/10/1397 (دولت دوازدهم) 100 درصد حجم كل واگذاري ها بوده است كه نشانگر دستيابي به هدف كيفي واگذاري ها در دولت هاي يازدهم و دوازدهم است.

ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت در راستاي گسترش مالكيت در سطح عموم مردم

با روي کار آمدن دولت يازدهم، چارچوب و نقشه اوليه طرح توزيع سهام عدالت واکاوي شد و کليه مشکلات، چالشها و آسيبهاي آن يکي پس از ديگري مرتفع گرديد، و پس از راه اندازي و رونمايي از سامانه الکترونيکي سهام عدالت به نشاني www.samanese.ir، بستر لازم براي تکميل طرح فراهم گرديد.

سامانه 100 درصد بومي سهام عدالت، در سال 1396 با ارائه بيش از 150 ميليون خدمت الکترونيکي و با پايداري و امنيت در برابر حملات فراوان سايبري بزرگ و با ثبت رکورد 320 هزار مراجعه در ثانيه بدون اختلال و کندي، يکي از موفق ترين و پر افتخارترين سامانه هاي الکترونيکي ملي کشور مي باشد؛ که صرفاً با تکيه بر توان متخصصين و کارشناسان داخلي، طراحي و راه اندازي گرديده است.

بنابراين با تلاش سازمان خصوصي سازي و حمايت هاي دولت دوازدهم، اين طرح در سال 1396 و با شروع به کار دولت دوازدهم به ثمر نشست و با توزيع سود عملکرد سال مالي 1395 مربوط به شرکتهاي موجود در پرتفوي سهام عدالت ميان مشمولين، طعم شيرين سهامداري و برخورداري از منافع سود آن به بخش اعظمي از اقشار آسيب پذير جامعه چشانده شد.

سازمان خصوصي سازي صرفاً بابت سال مالي 1395، 3،800 ميليارد تومان سود قابل توزيع ميان مشمولين محاسبه و از اين ميزان سود تخصيصي، تاکنون حدود 3،300 ميليارد تومان ميان کليه مشموليني که شماره شباي خود را در سامانه سهام عدالت ثبت و تأييديه اخذ نموده اند، توزيع شده است. مابقي سود نيز به مرور دريافت و مابين مشموليني که شماره شباي خود را وارد سامانه و اخذ تأييديه نمايند، توزيع خواهد گرديد و با آنان تسويه حساب خواهد شد.

همچنين اولين مرحله از توزيع سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالي 1396 نيز توسط سازمان خصوصي سازي در نخستين روز آذر و همزمان در آستانه ميلاد پربرکت پيامبر اعظم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) به حساب بيش از 5 ميليون و سيصد هزار نفر از مددجويان کميته امداد و مستمري بگيران سازمان بهزيستي واريز و سود بقيه مشمولان نيز به تناوب و تا آخر سال جاري واريز خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته