جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/12/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 6076

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي، 22 تا25 آگست 2000

سخنراني افتتاحيه

Wataru Mori

رئيس انجمن بين المللي دانشگاه ها

ادامه مطالب

دراين جهان متغير، IAU امکان خاصي دارد. اين انجمن در سايه يونسکو در نيس (Nice)، در سال 1950 تأسيس گرديد. هدف اين انجمن گشايش مجدد گفتگوي هوشمند بين دانشگاه ها است، که در جنگ دوم جهاني بين آنها فاصله افتاد. اين انجمن به عنوان يک تأکيد مجدد برارزش ها، رضايت طرفين و تاريخي که يک دوره قبل "جمهوري علوم و جمهوري ادبيات " ناميده شده است و پايدار بوده است مي ايستد.

همانطورکه تعداد دانشگاه هاي سراسرجهان در دهه هاي پنجاه و شصت، گسترس پيدا ميکند، دستاوردهاي جغرافيايي انجمن اين مسير را پيگيري ميکنند. اين يک توسعه معني دار است. اين توسعه يک تنوع بيشتري از فرهنگ ها، مؤسسات، مناطق و تجربه حضورآنها را در انجمن معرفي ميکند. اين توسعه يک اهرم قدرتمندي براي حمايت از گفتگوي بين المللي دريک زمان است، درست هنگاميکه يکپارچگي منطقه اي به طور مساوي، يک نيروي قدرتمند در جهان دانشگاه مي باشد .

با ايجاد مجدد رويکرد گفتگو بين رهبري دانشگاه هاي تأسيس شده جهان، وظيفه انجمن ما مشخص مي گردد. ازيک طرف اين رويکرد از صميم قلب ميدان مبارزه براي گسترش و وسعت آموزش عالي را احاطه مي کند و IAU اساساً به اين گفتگو کمک کرده است. ازطرف ديگر اين رويکرد يک محل دادرسي است، جايي که گفتگوي آينده دانشگاهي در هردو شمال و جنوب ميتواند به صورت مستقل از فشار دولت ها و دستور جلسه هاي بنگاه هاي بين المللي انجام شود.

بحث ها درطول پنجاه سال طيف وسيعي را شامل شده است. آنها جمع گرايي طبيعي ديدگاهي را منعکس مي کنند که فرد از جامعه يادگيري جهاني در روشن ساختن و مباحثه آينده خود در يادگيري از يکديگر درگيرشده است و انتظار دارد. اما در پرونده عملکردها هيچ پرونده اي نيست مگراينکه انجام شده باشد وبا اين فکر دراين سال که جشن ما است، انجمن انتخاب يادگيري از منطق پيشينيان و همکاران را تهيه کرده است. عناوين موضوعات پايداري، تغيير ديدگاه ها، هديه ما به شما است. اين عناوين خط سيري است که مادرحال حاضر پيموده ايم و فرا خوانده شده ايم تا خط سير انجمن خود را که در آينده دنبال مي کند انتخاب کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته