جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/07/01 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - يكشنبه نسخه شماره 2866

 نامه دانشوران 


 چکيده رساله هاي دکتري دانشکده الهيات و فلسفه واحد علوم و تحقيقات
علوم قرآن و حديث
 مقدمه
ضرورت مطالعه پيشينه تحقيق به عنوان نخستين گام در تهيه و تدوين طرح هاي پژوهشي، به ويژه رساله هاي دانشگاهي، امري است بديهي که در کتاب هاي روش تحقيق بر آن تاکيد بسيار شده است. از جمله راه هاي دستيابي به سوابق تحقيق، علاوه بر مراجعه به کتاب شناسي هاي تخصصي و فهرست مقالات، مراجعه به چکيده پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهي است که عموما ازسوي دانشگاه ها و موسسات علمي در دسترس پژوهشگران و دانشجويان قرار مي گيرد. تهيه چکيده براي اينگونه پژوهش ها با دو هدف صورت ميگيرد:
1. ارائه اجمالي نتايج و دستاوردهاي پژوهش
 2. اطلاع رساني به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تکرار در موسسات پژوهشي در جهت نيل به اهداف مذکور، مديريت پژوهش دانشکده الهيات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات، مجموعه اي از چکيده رساله هاي دکتري تا پايان 1383 را فراهم آورده است. اين مجموعه مشتمل بر چکيده رساله هاي دکتري از بدو تاسيس تا پايان 1383 است  .
ستون« نامه دانشوران» اختصاص به معرفي هر يک از اين چکيده ها خواهد داشت.

نقد و بررسي اعجاز علمي قرآن
 
رضائي، محمدعلي; نقد و بررسي اعجاز علمي قرآن; راهنما: محمد هادي معرفت; مشاور: سيدمحمدباقر حجتي; تاريخ دفاع: 590/07/17 ;78ص.
کليدواژه ها: اعجاز قرآن، اعجاز علمي قرآن، قرآن و پزشکي، قرآن و زيست شناسي، قرآن و علوم طبيعي، قرآن و کيهان شناسي، اعجاز عددي قرآن.

چکيده
قرآن کريم کتاب جاويدان حضرت محمد (ص) است که از جهات مختلفي معجزه است و يکي از آنها اعجاز علمي قرآن است.
مفسران و صاحب نظران در مورد اعجاز علمي قرآن بيش از 300 آيه را مورد استناد قرار داده اند. و با انطباق قرآن با علوم تجربي کوشش کرده اند اعجاز اين کتاب مقدس را اثبات کنند.
ما در اين نوشتار اين موارد را نقد و بررسي کرده ايم. و اشکالات علمي و تفسيري آنها را بيان کرديم. و در نهايت 6 مورد را به عنوان اعجاز علمي قرآن پذيرفتيم. که عبارتند از : حرکت خورشيد نيروي جاذبه لقاح ابرها زوجيت ترتيب مراحل خلقت ممنوعيت شربخواري.
مطالب عمدهاي که در اين رساله آمده است عبارت است از:
بخش اول: کليات (تاريخچه معيارهاي انطباق قرآن با علوم تجربي اعجاز قرآن).
بخش دوم: قرآن و علوم کيهان شناسي (آغاز و پايان و گسترش جهان نيروي جاذبه حرکت خورشيد و زمين).
بخش سوم: قرآن و علوم زيست شناسي (پيدايش حيات لقاح زوجيت).
بخش چهارم: قرآن و علوم پزشکي( بهداشت درمان بيماريها اسرار خلقت).
بخش پنجم: اعجاز عددي قرآن.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته