جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/07/01 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - يكشنبه نسخه شماره 2866

  کسري بودجه300 ميليارد توماني دانشگاه ها در آغاز سال تحصيلي 

 آفرينش: موضوع کسري بودجه دانشگاه هاي کشور در آغاز سال تحصيلي جديد به بحث داغ محافل دانشگاهي تبديل شده است. طي هفته هاي گذشته اخبار متعددي در رسانه هاي کشور از جمله در روزنامه آفرينش در خصوص اينکه کسري بودجه دانشگاه ها موجب ايجاد مشکلاتي در کيفيت آموزش دانشگاهي خواهد شد، منتشر شده است. بويژه آنکه دانشگاه هاي کشور امسال را سال ارتقاي کيفي دانشگاه ها نام نهاده اند و تلاش مي کنند علاوه بر گسترش کمي و رشد دانشجويان نسبت به سال هاي قبل ارتقاي کيفي را نيز در دستور کار خود قرار دهند. از اين رو موضوع گسترش امکانات در دانشگاه ها و تخصيص بودجه لازم به آنها در زمينه جذب هيئت علمي، آزمايشگاه ها و وسايل کمک آموزشي، پژوهش و ساير امکانات مورد نياز بسيار اساسي است.
با اين وجود  معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد از کسري بودجه 300 ميليارد توماني دانشگاه ها خبر داده است. دکتر حميدرضا رازقي در گفتگو با ايسنا اعلام کرده که عدم جبران کسري بودجه، دانشگاه ها را با مشکلات جدي آموزشي و پژوهشي روبرو مي کند.
وي با اشاره به وضعيت بودجه ستادي وزارت علوم و دانشگاه ها در سال جاري، اظهار داشت:  بودجه سال 86 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 775 ميليارد تومان، موسسات پژوهشي 61 ميليارد تومان و ستاد وزارت علوم و رديف هاي وابسته 169 ميليارد تومان تصويب شده است.
وي با بيان اينکه در رابطه با بودجه سال 86 دانشگاه ها با توجه به افزايش تعداد دانشجويان و تورم، توافقاتي با سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت صورت گرفته بود، اظهار کرد: در زمان ارايه بودجه مصوب سازمان مديريت به مجلس، تحرکاتي از سوي دشمنان ايران براي کاهش قيمت نفت صورت گرفت که در اين راستا با هدف برقراري هماهنگي هايي براي مقابله با اين تحرکات، قرار شد تا اعتبارات کليه دستگاه ها در سال 86 افزايشي نداشته باشد.
معاون طرح و توسعه وزارت علوم با بيان اينکه با اين حال بودجه دانشگاهها در حد بسيار ناچيزي افزايش يافت، گفت: اگر چه براي تصويب بودجه اي متناسب با افزايش ظرفيت دانشگاه ها هماهنگي هايي شده بود ولي به دليل تصويب انقباضي بودجه اين موارد رعايت نشد.
 يک هزار و 50 ميليارد تومان بودجه پيش بيني شده وزارت علوم
دکتر رازقي با بيان اينکه دانشگاه ها در سال جاري با 300 ميليارد تومان کسري بودجه روبرو هستند،  گفت: براي بودجه امسال دانشگاهها در ابتدا با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه و تعداد دانشجويان بودجه اي معادل يک هزار و 50 ميليارد تومان پيش بيني شده بود که از اين ميزان تنها 775 ميليارد تومان تصويب شد.
وي با اشاره به رفع مشکلات مربوط به کاهش قيمت نفت، تصريح کرد: بر اين اساس از ابتداي سال مکاتبات و مذاکراتي براي رفع کسري بودجه دانشگاه ها صورت گرفته است که اميدواريم به آنها ترتيب اثري داده شود.
وي با اشاره به ديدگاه عدم افزايش بودجه سال 86 به دليل افزايش بودجه در سال 85 توسط برخي از اقتصاد دانان، اظهار کرد: اين درست است که سياست کلي دولت و مجلس کوچک کردن دولت و پايين آوردن هزينه ها مي باشد، لکن بايد توجه شود که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت علوم موظف است ظرفيت آموزش عالي کشور را تا حد قابل ملاحظه اي توسعه و افزايش دهد که اين افزايش ظرفيتها در مقاطع تحصيلات تکميلي عمدتا در بخش دولتي امکانپذير است، بنابراين برخلاف ساير سازمانها، وزارت علوم بايد در بخش دولتي کادر هيات علمي و غير هيات علمي خود را جهت پاسخگويي به ظرفيتهاي افزوده شده دانشجويي توسعه دهد و اين امر نيز مستلزم افزايش قابل ملاحظه بودجه وزارت علوم است.
 تحقق سند چشم انداز نيازمند گسترش دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي دولتي است
تجهيز آزمايشگاه ها و خريد امکاناتي براي دانشجويان دکترا و کارشناسي ارشد ضروري است.
معاون طرح و توسعه وزارت علوم با بيان اينکه وزارت علوم خود مشوق گسترش بخش خصوصي و غيردولتي در امر گسترش آموزش عالي است، تصريح کرد: با اين حال در بخشهايي براي تحقق سند چشم انداز 20 ساله نيازمند گسترش دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارکهاي علم و فناوري دولتي هستيم.
وي با اشاره به هزينه بالاي مورد نياز براي تربيت دانشجويان مقطع دکتري، تصريح کرد: تجهيز آزمايشگاه ها و خريد امکاناتي براي دانشجويان دکترا و کارشناسي ارشد از ضروريات است که اين امر نيازمند توجه مسئولين و افزايش بودجه است.
دکتر رازقي با بيان اينکه عدم جبران کسري بودجه، دانشگاه ها را با مشکلات جدي آموزشي و پژوهشي روبرو مي کند، اظهار کرد: تمام اين اطلاعات به معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري و معاونت اول رييس جمهور اعلام شده است و به هر حال مسوولان در جريان هستند، با اين حال تحقق اين امر علاوه بر تصميم دولت نيازمند تصويب مجلس نيز مي باشد و روش کار، جابجايي اعتبارات و يا تنظيم و تصويب متمم بودجه است.
وي با بيان اينکه کسري هاي بودجه معمولا 3 ماه آخر سال تامين مي شود،  گفت: تا آن زمان معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري و خزانه بايد با تخصيص درصد مناسب و به موقع اعتبارات، مشکلات مالي دانشگاه ها را برطرف نمايد.                                                                                     
تصويب291 ميليارد تومان براي بودجه تملک دارايي هاي سرمايه اي وزارت علوم
دکتر رازقي همچنين با اشاره به وضعيت بودجه تملک دارايي هاي سرمايه اي وزارت علوم، اظهار کرد: بر اساس قانون 291 ميليارد تومان براي اين امر اختصاص يافته است لکن هيچگاه بودجه تملک دارايي به صورت صد درصد تخصيص داده نشده است، به عنوان مثال در سال گذشته به طور ميانگين حدود 80 درصد بودجه تملک دارايي دانشگاه ها تخصيص داده  شد هر چند اين ميزان نسبت به سال گذشته که تخصيصها در حدود 40 تا 60 درصد بوده افزايش يافته است اما هنوز تا 100 درصد فاصله وجود دارد.
معاون طرح و توسعه وزارت علوم با اشاره به بودجه تخصيصي حاصل از سفرهاي استاني هيات دولت، تصريح کرد: اعتبارات لازم براي تحقق کل مصوبات سفرهاي استاني حدود يک هزار ميليارد تومان است که بايد در طول3 يا 4 سال تخصيص يابد و تا کنون از سوي نهاد رياست جمهوري و استانداريها مقداري از اين اعتبارات تخصيص داده شده است.
لزوم سه هزار ميليارد تومان براي رفع نيازهاي عمراني دانشگاه ها
دکتر رازقي با اشاره به نياز وزارت علوم به 3 هزار ميليارد تومان براي رفع کليه نيازهاي عمراني دانشگاه ها، تصريح کرد: متاسفانه برخي اقتصاد دانان بر اين باورند که افزايش قابل توجه اعتبارات عمراني باعث تورم مي شود و از آنجا که اعتبارات عمراني در سال 85 افزايش داشته است مقاومتي در مورد افزايش مجدد آن در سال 86 شکل گرفته است بنابراين فضاي مناسب براي مورد توجه قرارگرفتن درخواست وزارت علوم وجود ندارد، اين درحاليست که در اوايل سال 85 اعتباري حدود 4 هزار ميليارد تومان براي رفع نيازهاي عمراني وزارت آموزش و پرورش تصويب شد.
معاون طرح و توسعه وزارت علوم در خاتمه با اشاره به فرسودگي ساختمان دانشگاه ها و خوابگاه ها در بسياري از دانشگاه هاي کشور، اظهار کرد: ساماندهي اين وضعيت با اين رقم هاي معمولي انجام شدني نيست، بنابراين تصويب اعتبار 3 هزار ميليارد تومان براي حل مشکلات عمراني دانشگاه ها يک ضرورت است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته