جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1398/02/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 6113

 15 خرداد آخرين فرصت ثبت نام؛
 شروط 6 دانشگاه علوم پزشکي در پذيرش دانشجوي انتقالي و ميهمان 

 
سامانه ثبت درخواست دانشجويان علوم پزشکي براي انتقال و ميهماني تا 15 خرداد ماه 98 فعال است و برخي از دانشگاه ها شرايط خاصي را براي انتقال و ميهماني اعلام کردند.

به گزارش مهر، نقل و انتقال و ميهماني دانشجويان علوم پزشکي صرفاً بر اساس سامانه انجام مي‌گيرد.اين سامانه از 15 ارديبهشت ماه 98 فعال شده است و دانشجويان تا 15 خرداد 98 فرصت دارند که درخواست خود را در سامانه ثبت کنند.

سامانه ثبت نام ميهماني دانشجويان به نشاني http://guest.behdasht.gov.ir و سامانه ثبت نام دانشجويان انتقالي به نشاني http://transmission.behdasht.gov.ir است.

بر اساس برنامه اعلام شده دانشگاه‌ها و يا دانشکده‌هاي علوم پزشکي که در نيمسال اول 99-98 پذيرش دانشجوي ميهماني يا انتقال ندارند بايستي اطلاع رساني‌هاي لازم را در اين خصوص به انجام رسانند.

طبق آئين نامه آموزشي نقل و انتقال دانشجويان علوم پزشکي در نيمسال اول تحصيل دانشجويان ممنوع است و دانشجويان بايد حداقل بعد از گذراندن يک نيمسال تحصيلي در دانشگاه خود نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

از جمله شرايط ميهماني و انتقالي بيماري صعب العلاج همراه با تأييد پزشک مربوطه، کفالت دانشجوي پسر همراه با مدرک معتبر، ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر بعد از قبولي دانشگاه به تبعيت از محل کار همسر است.

دانشگاه علوم پزشکي ايران درباره پذيرش دانشجويان متقاضي مهماني و انتقال اعلام کرده است که تنها دانشجو به صورت ميهمان مي‌پذيرد و دانشجويان متقاضي مي‌توانند تا 15 خردادماه سال جاري در سامانه ميهمان ثبت نام کنند. اين دانشگاه تاکيد کرد در هيچ يک از مقاطع تحصيلي دانشجوي انتقالي نمي‌پذيرد. شرايط پذيرش ميهمان نيز به صورت اطلاعيه در دانشگاه اعلام شده است.

دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيز اعلام کرد که تنها دانشجويان متقاضي ميهماني و انتقالي از اين دانشگاه به ساير دانشگاه‌هاي علوم پزشکي مي‌توانند از طريق سامانه‌هاي اعلام شده ثبت نام کنند. اين دانشگاه برنامه‌اي براي انتقال يا ميهماني به دانشگاه علوم پزشکي تبريز اعلام نکرده است.

دانشگاه علوم پزشکي اروميه اعلام کرده است که سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي جهت نيمسال اول 99-98 بر اساس زمان بندي مشخص فعال خواهد بود اما مديران گروه‌هاي آموزشي رشته علوم آزمايشگاهي، تصويربرداري پزشکي، هوشبري و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي اروميه اعلام کرده اند به علت کمبود فضاي آموزشي قادر به پذيرش دانشجوي انتقالي و ميهمان نيستند.

دانشگاه علوم پزشکي قم مصوبه هيئت امناي اين دانشگاه را اعلام کرده است که از يکسال گذشته کليه دانشجويان متقاضي ميهمان و انتقالي ملزم به پرداخت شهريه تعيين شده به دانشگاه مقصد هستند. دانشجوي شهريه پرداز بايد قبل از ارائه درخواست انتقال يا ميهماني به ساير دانشگاه‌ها، بدهي خود را تسويه کنند.

دانشگاه علوم پزشکي البرز نيز به دانشجويان اعلام کرده است که درخواست متقاضيان انتقال و ميهماني دانشجوياني که خارج از شرايط آئين نامه پذيرش مي‌شوند صرفاً در قالب ظرفيت مازاد (شهريه پرداز) بررسي خواهد شد ضمناً شهريه متناسب با رشته، مقطع، نوع درس بوده که مبلغ آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

اين دانشگاه اعلام کرده است که براي ميهماني ضروري است دانشجو در مقطع کارشناسي حداقل يک نيمسال و در مقطع دکتري عمومي حداقل دو نيمسال تحصيلي را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد و ميانگين کل نمرات دانشجو در دانشگاه مبدأ حداقل 16 باشد.

همچنين دانشگاه علوم پزشکي البرز تاکيد کرده است انتقال در مقطع کارشناسي ارشد ممنوع است و بررسي درخواست انتقال دانشجويان مستلزم سابقه ميهماني حداقل يک ترم با معدل 16 است که در صورت وجود ظرفيت خالي و امکان پذيرش، دانشجويان در ابتدا در اين دانشگاه ميهمان شده تا پس از ارزيابي علمي و اخلاقي نسبت به انتقال دانشجو در ترم‌هاي بعدي اقدام مي‌شود.

دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز يادآور شده است درخواست‌هايي که خارج از بازه زماني مذکور و يا غير از اين روش و يا به صورت دستي يا حضوري ارائه شود، فاقد اعتبار بوده و به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد و عيناً برگشت داده مي‌شود. اين دانشگاه به دليل ازدياد دانشجو و کمبود فضاي آموزشي و محدوديت شديد پذيرش شوراي نقل و انتقالات خود را سالي يک مرتبه در تابستان برگزار مي‌کند.

متقاضيان ميهماني و يا انتقال براي نيمسال دوم سال تحصيلي 998‏-98 بايد درخواست‌هاي خود را به همراه موافقت دانشگاه مبدا صرفاً در سامانه و بازه زماني اعلام شده ثبت کنند و نتايج مصوبات شوراي نقل و انتقالات در شهريور ماه سال جاري از طريق سامانه مربوط به اطلاع کليه متقاضيان خواهد رسيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته