جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1398/02/26 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6114

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي، دوربان، آفريقاي جنوبي، 22 تا 25 آگست 2000

سخنران کليدي

نوريني تيبجاني – سِپرُس

Noureini- Tidjani- Sepros

معاون مديرکل يونسکو

يادداشت هاي کليدي ساليانه

جلسه جامع (عمومي)، سه شنبه، 22 آگست، ساعت 11 تا 12

کمک يونسکو به يازدهمين کنفرانس عمومي

انجمن بين المللي دانشگاه ها ( دوربان، آگست 2000 )

يونسکو

دانشگاه ها – دروازه اي به سوي آينده

سخنراني افتتاحيه يونسکو در پنجاهمين سالگرد انجمن بين المللي دانشگاه ها دوربان 22 تا 25 آگست 2000

ادامه مطالب

پويايي اقدام جهاني براي بهبود آموزش

ازاين پس، سؤال اين خواهد بود : چگونه آموزش به تصميم گيري اين موضوعات کمک مي کند؟ با ادامه آن، چگونه آموزش عالي به تصميمات کمک مي نمايد؟

اين سؤالات کانون هاي استراتژي ميان مدت بعدي يونسکوخواهد بود. ( 2002 تا 2008) و تمام شرکت کنندگان دعوت خواهند شدتا تخصص خاص خودشان را درجهت اين هدف مشترک هدايت نمايند .

بدين ترتيب، اين چه نتيجه اي براي دانشگاه هاي جهان دارد؟

قبل ازهمه، يک سياست فعال تعليم وتربيت پرسنل بايستي به منظور حمايت از تلاش ها در جهت بهبود و پژوهش پياده گردد.

ترويج يکپارچگي جهاني وتوسعه دوطرفه

ثانياً ، دانشگاه هاي فردا بايستي توسعه همزمان را ازطريق شرکايي که ارزشي به فرهنگ هاي جامعه هاي متنوع مي افزايند ترويج نمايد.

بدين ترتيب، همکاري، يک مأموريت تکميلي براي سه مأموريت کلاسيک آموزش عالي مي گردد، تعليم و تربيت، پژوهش و خدمت به جمع گرايي.

دراين ديدگاه، محورهاي جغرافيايي بايستي فعال باشد شمال/ جنوب و جنوب / شمال، جنوب / جنوب و شمال / شمال

بدين ترتيب توسعه به جنوب کمک ميکند که به يک نوعي از الهام لازم براي الزام در بررسي فرهنگ را به عنوان کليد قرن بيست ويکم نشان دهد.

شبکه هاي اجتماعي تکميل شده توسط مؤسسات اجازه تأسيس فرايندهاي واسط و ارتباطات را ميدهد .

کاهش حذف

اين فوريت وجود دارد که يک دانشگاه که به روي جامعه باز باشد، تمام شکل هاي حذف و بي عدالتي را کاهش مي دهد، همان چيزي که در قرن بيست ويکم بايد شکوفه بدهد . براي اين ايده آل يونسکو بايستي با تمام حسن نيت به خصوص مشارکت هاي ممتاز مثل IAU را تحرک بخشد، و در پنجاهمين سالگرد آنچه که براي آن اميدواريم را با تمام وجودمان در چشم اندازهاي جديد مشاهده کنيم .

من در يازدهمين کنفرانس عمومي سازمان ملل متحد براي شما و IAU آرزوي موفقيت مي کنم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته