جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1398/03/09 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6125

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي، دوربان، آفريقاي جنوبي، 22 تا 25 آگست 2000

کسب وکار IAU

I . گزارش فعاليت ها 1995 تا 2000

II . سياست هاي IAU سال 2000

اجلاس هاي سوم وچهارم کسب وکار

پنجشنبه 24 آگست، ساعت 30 : 14 تا 18

ادامه مطالب

III . خدمات اطلاعاتي

1. مرکز اطلاعات IAU / يونسکو در مورد آموزش عالي

به عنوان يک وظيفه اصلي انجمن ويک خدمت کليدي به اعضاي آن وجهان دانشگاه ها و به طور کلي IAU سطح روز اطلاعات جامع و معتبر در آموزش عالي سراسرجهان را تدارک ديده اند. ابتدائاً ، اين خدمت توسط مرکز مستندسازي (که اصل آن در دفتر بين المللي دانشگاه ها توسط يونسکو در سال 1949، تشکيل شده بود) يا يک مجموعه اي بين المللي از کتاب ها، مدارک و ژورنال ها، همينطور تقويم هاي دانشگاهي، کتاب ها وگزارش هاي راهنما ارائه شد. پيرو يک موافقتنامه بين انجمن و يونسکو درسال 1989 ، مرکز اطلاعات IAU / يونسکو درمورد آموزش عالي به صورت رسمي تأسيس شد. تا به حال، اين مرکزدرمورد سنت هاي درازمدت توليد اطلاعات درمورد مؤسسات، سازمان ها وسيستم ها، همچنين مراجع فهرست کتابخانه اي درمورد ادبيات تخصصي کار کرده است. ازطريق اين مرکز، وظيفه مخزن اطلاعات انجمن قوي شده است ومنبع مرجع درمورد تمام جنبه هاي زندگي دانشگاه بين المللي بيشتر درطول پنج سال گذشته يکپارچه گرديده است.

امروز، اين اطلاعات سازماندهي شده و به طور ثابت روي دو پايگاه داده هاي اطلاعاتي قرار مي گيرد، پايگاه داده اطلاعاتي کتابخانه اي آموزش عالي 1 (HEDBIB) و پايگاه داده اطلاعاتي آموزش عالي جهاني2 (WHED) که روي سِرور (Server) يونسکو نگهداري مي شوند، و پايه اي براي توليد کارهاي مرجع استاندارد IAU مي باشد.

? HEDBIB ، اکنون در سي دي رام (CD-Rom) يونسکو به چاپ رسيده است: " پايگاه هاي اطلاعاتي يونسکو" و بر خط موجود- به طور مشترک با نهادهاي بين المللي، منطقه اي و ملي، هرکدام داده هاي اطلاعاتي را درمورد ادبيات آموزش عالي نگهداري مي کنند. کتابشناسي منتخب مي تواند توسط IAU براي پژوهش و تحليل سياسي تهيه شده باشد، يک توليد خيلي با ارزش براي جامعه آموزش عالي، مي تواند همچنين براي تقاضاي فردي و يا در يک سلسله متداول ( به عنوان مثال مطالب انتخابي) تهيه شده باشند.

? پايگاه داده هاي اطلاعاتي آموزش عالي جهاني: قبلا پايگاه داده اطلاعاتي آکادمي جهاني ناميده شده، و پايگاه داده اطلاعاتي برهم افزايي شده جديد IAU است. اين پايگاه داده اطلاعاتي شامل اطلاعات مربوط به بيشتر از 14000 مؤسسه آموزش عالي وسيستم هاي آموزش عالي و تأييد 180 کشور است. در سال 1998 ، اين پايگاه داده اطلاعاتي براي يک سکوي نرم افزاري جديدطراحي مجددشده بود به نام ويندوز اَکسس (Windows Access). اين يک منبع نوآوري فني جديد، سريع ترو آسانتر يک کاربرد تطبيق پذيرفته است که اجازه داده شده است. اکنون IAU يک توضيح از سيستم هاي آموزش عالي مربوط به همه کشورها و موفقيت بزرگ ثبت شده از تعداد ونمايش ها ارائه شده است.

1. HEDBIB : Higher Education Data Base in International Bibliographiy

2. WHED: World Higher Education Database


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته