جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1398/04/12 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 6150

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي، دوربان، آفريقاي جنوبي، 22 تا 25 آگست 2000

کسب وکار IAU

I . گزارش فعاليت ها 1995 تا 2000

II . سياست هاي IAU سال 2000

اجلاس هاي سوم وچهارم کسب وکار

پنجشنبه 24 آگست، ساعت 30 : 14 تا 18

ادامه مطلب

III . سياست سال 2000 IAU

2. ويژگي IAU و خطوط عمل

• براي کاتاليزور(فروگشاکردن) همکاري دانشگاه ها وسازمان هاي دانشگاهي درميان خودشان وبا ساير شرکاء با توجه به سؤالات اصلي جامعه، که طبيعتاً جهاني هستند وتوسط آن دانشگاه ها بايستي يک کمک مهمي بکنند، مثل :

- دانشگاه ها وساختن صلح و دموکراسي ؛

- دانشگاه ها و توسعه پايدار ؛

- دانشگاه ها و چالش ها وشروط جهاني شدن؛

- دانشگاه ها به عنوان بازيگران تغيير با شتاب در جامعه ؛

- دانشگاه ها و تعهد استانداردهاي معنوي درهدايت علم و فن آوري؛

• ارائه يک سکوي امتياز دهنده براي اطلاعات، تماس ها و شبکه سازي، به ساير دانشگاه هاي ملي و بين المللي وسازمان هاي آموزش عالي، ومشارکت خودشان در چنين شبکه هاي بين المللي .

براي قادربودن در بدست آوردن هدف هاي فوق، انجمن نياز خواهد داشت که هر تلاشي را براي استحکام نمايندگي، اعتبار داشتن وقانوني بودن خودش به عمل آورد و مطمئن از کيفيت بالا وحسابرسي براي کارخودش باشد. تا جايي که به مأموريت خدمت عمومي بين المللي مربوط مي شود، اتصالات با يونسکو بايستي قوي تر باشد، و از تأمين نيازهاي مالي کافي با توجه به موقع ذي نفعان به گونه اي که تحمل هزينه اين خدمت براي جامعه آموزش عالي بين المللي به صورت فزاينده اي توسط عضويت IAU پرهيز گردد. به منظور تأمين مالي لازم براي ساير وظايف ، به خصوص براي تسهيل کردن اتصالات بين دانشگاه هاي شمال و جنوب، IAU بايستي طرحي ارائه دهد تا به عنوان يک آژانس براي ساير بنگاه هاي مربوط به توسعه آموزش عالي، مثل بانک جهاني، کميسيون اروپا و سايرين عمل کند.

IAU درشروع کارخود، دانشگاه هاي انفرادي را گردهم آورد ودريک اصول تعهدِ اصليِ مشخصِ آکادميک براي همکاري بين المللي و مسئوليت دانشگاه ها به جامعه آنها را مشارکت دهد . امروز اگر انجمن بخواهد به آرمان هاي اوليه اش وفادار بماند، ناگزير است که قادر باشد فرض کند به صورت پيشرفته مأموريت يک سکوي جهاني دانشگاه- محور وسيع را براي آموزش عالي بعهده بگيرد وخودش يک بخش الزامي از شبکه گسترده شبکه هاي مؤسسات و سازمان هاي آموزش عالي باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته