جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/07/08 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - يكشنبه نسخه شماره 2872

 نماينده مردم کرج درمجلس شوراي اسلامي:
 انرژي روستاهاي جاده چالوس با گازجامد تامين مي شود  

کرج - خبرنگار آفرينش
نماينده مردم کرج و اشتهارد درمجلس شوراي اسلامي گفت: درشرايط فعلي براي روستاهاي جاده چالوس امکان گازکشي معمولي وجود ندارد و به همين دليل قراراست انرژي مورد نيازاين روستاها توسط گازجامد تامين شود.
رشيد جلالي جعفري تصريح کرد: وجود پيچ هاي جاده چالوس و نبود امکان تعريض اين جاده ازدلايلي است که امکان گازکشي معمولي به اين منطقه را دچارمشکل کرده است.
وي با اشاره به نتايج و پيامدهاي مثبت استفاده ازگازجامد درمناطق ديگرکشورمانند کهکيلويه و بويراحمد بيان داشت: اين منابع که به نام منبع مادرو دختر معروف است ، ازيک منبع بزرگ در روستا و 2 منبع کوچک درمقابل هرخانه تشکيل مي شود.
جلالي با تاکيد بر مقرون به صرفه بودن اين شيوه انتقال انرژي گفت: طي جلسه اي که با شرکت گازاستان تهران و شرکت نفت برگزارخواهد شد ، درمورد نحوه عملياتي کردن اين طرح در2 يا 3 روستاي اطراف جاده چالوس به صورت پايلوت تصميم گيري خواهد شد.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با اطمينان دادن به مردم درخصوص امنيت اين نوع انتقال انرژي اعلام کرد: اين منابع با استانداردهاي خاص و از ورق هاي ويژه اي تهيه شده و براي مناطقي که عبور خط لوله گاز در آنجا با مشکل مواجه است ، بهترين راه حل خواهد بود.
وي با اشاره به فروش گازکشورمان به سايرکشورها با لوله عنوان کرد: انتقال و فروش گازبا لوله کشي به کشورهاي ديگر مقرون به صرفه نيست و بهترآن است که گازرا به صورت جامد و با کشتي يا سايروسايل نقليه به فروش برسانيم.
جلالي ازافزايش جايگاه هاي سي.ان.جي درکشورتا مهرماه خبرداد و گفت: هم اکنون حدود 650 جايگاه انتقال گازدرکشوروجود دارد که تا مهرماه رقم آن به 1600 جايگاه مي رسد. البته نياز کشوردرحال حاضر2500 جايگاه است که اميدواريم به زودي به حد استاندارد اين جايگاه هاي انرژي درکشوربرسيم.
وي همچنين افزود: براي اجرا شدن اين طرح بايد درسيستم گازرساني منازل تجديد نظرهايي صورت گيرد زيرا درصورت عدم دقت کافي درلوله کشي هاي منازل هم با هزينه هاي زياد و هم خطرات عديده اي روبه رو خواهيم شد.  نماينده مردم کرج خاطرنشان کرد: قصد ما اين است که مصرف هرگونه انرژي ازنفت ، گاز يا بنزين را درکشوربهينه کنيم . اگرمردم به صورت بي رويه و بي هدف به مصرف گازروي بياورند همين مشکلي که درحال حاضربا بنزين داريم ، تا چند سال آينده درمورد گازخواهيم داشت، زيرا منابع گازي ما نيز محدود است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته