جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/07/24 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - سه شنبه نسخه شماره 2883

  گراني و کمبود کاغذ ، چاه ويل مطبوعات محلي و ناشرين کتاب
 سهميه کاغذي که به نشريات اختصاص مي يابد متناسب با نياز و تيرا ژ آنها نيست 

 اروميه- خبرنگار آفرينش
وجود رسانه هاي مکتوب در هرمنطقه با توجه به تنوع عناوين و تيراژ آنها نشان از ميزان ارتقا» فرهنگي در اطلاع رساني و آگاهي افراد آن منطقه دارد،اصولا فرق و فاصله زيادي ميان رسانه هاي مکتوب با رسانه هاي ديداري وشنيداري وجود دارد که تاثير گذاري وماندگاري رسانه هاي مکتوب در فکر و ذهن عموم مردم بيشتر است.
حال به منظور حفظ و تداوم اين نقش و اينکه رسانه هاي مکتوب بتوانند فعاليت خود را گسترش و توسعه دهند و با خيالي آسوده نشريات خود را به دست مردم برسانند نيازمند پيش زمينه اي اساسي به نام کاغذ مي باشند که متاسفانه در سال هاي اخير بنا به دلايل متعددي چون کمبود وگراني کاغذ ناشرين کتاب ومطبوعات را پريشان کرده است.
کاغذ در بقا ،توسعه و نشر کتاب و مطبوعات نقش مهمي دارد تا جايي که دولتمردان بسياري از کشورهاي دنيا به اهميت ونقش اين موضوع پي برده اند وجايگاه حمايتي مسئولين امرر ا براي اين منظور تقويت کرده اند و با کم کردن مسائل و مشکلات جانبي آن در رسيدن آسان کاغذ به دست ناشر تا حدود زيادي عملکرد موفقي داشته اند.
در حالي که در کشور ما ودر زير مجموعه هاي کوچکتر در سطح استانها علي الخصوص استان آذربايجان غربي به عنوان يکي از استانهاي عقب افتاده و توسعه نيافته بخش  عمده اي از يارانه هايي که گاه وبيگاه از سوي دولت به نشريات محلي اختصاص مي يابددر جريان تبديل به کاغذ در کلاف سردرگم دلال ها و شرکتهاي متعددي که مثل قارچ روئيده اند به جيب زده مي شود و وقتي به دست مديران مطبوعاتي ميرسد که چيزي ا زآن باقي نمانده است. شايد مطرح کردن اين پرسش به جاست که چرا کارشناسان دولتي کشورمان از موضوع وامري به اين مهمي غافل مانده اند ويکي از ضروري ترين نيازهاي صنعت چاپ و صنعت مطبوعات را اينگونه به دست بازار آزاد و دلالان سپرده اند؟
براستي مقصر اصلي کيست؟ وزارت ارشاد،ادارات ارشاد هراستان،کاغذ فروشان،چاپخانه داران و يا خود مطبوعات و ناشران که به راحتي عرصه را براي دلالان کاغذ بازگذاشته اند و به آنها عرصه جولان داده اند.
در عين حال که رکود ويا نقصان در بخش نشر حال چه کتاب و چه مطبوعات لطمه بزرگي بربدنه جامعه از نظر سطح اطلاعات وآگاهي مردم در زمينه هاي مختلف اقتصادي،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي وارد ميکند در مقابل رونق آن نيز عامل مهمي در تداوم ،قوام و استواري نظام و سياستهاي دولت مي تواند داشته باشد چراکه وقتي مردم يک کشورا ز طريق رسانه هاي مکتوب بتوانند تمامي اطلاعات(خبري, علمي و سياسي) را در زمينه اي دريافت کنند بالطبع قدرت درک از مشکلات وتوانايي هاي کشور نيز بالاتر رفته و در نتيجه تعامل و هماهنگي بيشتري ميان مردم و مسئولين پيش خواهد آمد.
يک پيشکسوت مطبوعات در آذربايجان غربي در رابطه با گراني و کمبود کاغذ در استان مي گويد: متاسفانه در چند سال اخير سهميه کاغذي که به نشريات اختصاص مي يابد متناسب با نياز و تيراژ آنها نيست و گاها حتي نيمي از نياز آنها را نيز تامين نمي کند و همين موضوع باعث بالا رفتن قيمت کاغذ حتي کاغذ بي کيفيت در بازار آزاد شده است.
وي همچنين با اشاره به اينکه کمبود و گراني کاغذ در بازار و عدم وجود يک منبع ومرکز خريد مشخص در هر استان با توجه به تنوع مطبوعات چاپي و ميزان تيراژ ناشرين باعث بوجود آمدن بازار سياه و افزايش دلال هاي کاغذ شده است.
وي اذعان مي دارد: بازار سياه به طور مستقيم و غيرمستقيم لطمه به تيراژ و عناوين نشريات وارد مي کند و در بسياري از موارد موجب پايان حيات يک مطبوعه و يا اتمام فعاليت حرفه اي يک ناشر مي شود.
اين فعال مطبوعاتي همچنين معتقد است: استان آذربايجان غربي يکي از استان هاي فقير و توسعه نيافته در اين زمينه است که کمبود کاغذ در آن نمود بيشتري پيدا کرده تا جايي که در بسياري از موارد، مطبوعات حتي قادر به نشر نيز نيستند.
وي ادامه مي دهد: در چند سال اخير عدم حمايت از ناشرين ملموس بوده و دورنماي سياست دولت نيز نشان از کمرنگ تر شدن اين حمايت ها مي دهد به طوري که در سخنراني بعضي از مسئولين فرهنگي، اين موضوع خود را نمايان ساخته و همين امر نيز يکي ديگر از دلايل بالا رفتن قيمت کاغذ تا ده برابر قيمت هم شده است.
حال با توجه به اينکه مطبوعات محلي برخلاف روزنامه هاي سراسري بهتر مي توانند مسايل و مشکلات مربوط به شهرستان ها را پوشش دهند و مشکلات آنها را بازگو کنند هميشه از جايگاه خاصي در ميان مردم برخوردار بوده اند و دقيقا به همين دليل است که بايد کمک هاي بيشتري از طرف ارشاد به نشريات محلي تعلق گيرد و مهمتر از همه اينکه بايد کارشناسي و ارزيابي مطبوعات محلي به طور جد در دستور کار مديريت هاي فرهنگي قرار گيرد تا رفته رفته کار حرفه اي تر و وضعيت مطبوعات از لحاظ کيفيت بهتر شود که مطمئنا اين امر محقق نخواهد شد مگر با حمايت هاي مالي وزارت ارشاد و دولت که زمينه اي فراهم شود براي فعاليت گسترده تر مطبوعات محلي.
متاسفانه مطبوعات محلي از نظر دريافت يارانه هاي دولتي که بخشي از آن سهميه کاغذ مي باشد در وضعيت خوبي به سر نمي برد و بخش عمده اي از اين يارانه ها اصلا به دست مطبوعات محلي نمي رسد چرا که اين يارانه ها بدون هيچ گونه ضابطه خاص و معيني توزيع مي شود و در اکثر مواقع در توزيع سهميه کاغذ مواردي چون انتشار منظم نشريه، پرداختن به مسايل و مشکلات جامعه و اشتغال زايي در نظر گرفته نمي شود.
کارشناس مسئول مطبوعات استان آذربايجان غربي در خصوص سهميه اختصاص يافته به مطبوعات چنين اظهارنظر مي کند: سهميه اختصاصي کاغذ در سال 84 حدود 400 تن بوده ولي در سال 85 نه تنها به آذربايجان غربي بلکه به هيچ استان ديگري تاکنون سهميه کاغذ تعلق نگرفته است.
سياح، تيراژ(شمارگان چاپ)، نوع کاغذ، نظم در انتشار، اعلام وصول سهميه کاغذ هر نشريه در استان را از جمله عوامل تعيين کننده سهميه کاغذ به هر نشريه عنوان مي کند و معتقد است: با توجه به اينکه چاپ نشريات محلي بصورت افست بوده و سهميه کاغذي که  به اين نشريات تعلق گيرد چاپ رول است در نتيجه ناشر مجبور است کاغذ را با قيمت
 پايين در بازار آزاد به فروش برساند و مابه التفاوت پول آن را بابت کاغذ مورد نياز خود پرداخت کند همين عامل باعث به وجود آمدن بازار سياه کاغذ در استان مي شود که وزارت ارشاد به منظور جلوگيري از بوجود آمدن بازار سياه و افتادن قيمت کاغذ به دست دلالان در سال جاري به جاي سهميه کاغذ وجه نقد به مديران مسوول نشريات پرداخت مي کند تا کاغذ مورد نياز خود را تهيه کنند.
حال به منظور تحليل بيشتر موضوع و بررسي آن از زاويه اي ديگر به سراغ يکي از چاپخانه هاي اروميه رفتيم تا ببينيم کمبود کاغذ و گراني آن تا کنون چقدر توانسته است اين صنعت را به زوال و نابودي بکشاند در اين چاپخانه دستگاه چاپي به ارزش 170 ميليون تومان نصب شده که بنا به گفته اپراتور اين چاپخانه از اين دستگاه تنها 3 مورد در ايران و يک دستگاه در آذربايجان غربي وجود دارد که متاسفانه به دليل نبود کاغذ و قيمت بالاي آن نزديک به ده روز است که استارت نخورده است.
حال با احتساب هزينه هاي مربوط به برق، آب ، ماليات و حقوق کارگران و در عين حال رکود بازار در صنعت چاپ چه کسي جوابگوي اين همه ضرر و زيان است.
ابراهيم ميرزائي ،ضمن گله مندي از وضعيت کاغذ در استان مي گويد: در آذربايجان غربي 65 چاپخانه و 3 مرکز فروش کاغذ وجود دارد که به دليل عدم مديريت و ساماندهي چاپخانه ها از سوي يک مرکز مشخص و معين در اکثر مواقع به منظور تهيه کاغذ به بازار آزاد و دلالان کاغذ متوسل مي شويم که گاه هر بند کاغذ را تا 4 برابر قيمت نيز مجبوريم خريداري کنيم و همين امر باعث پايين آمدن کيفيت کار چاپخانه ها، کاهش تقاضا از سوي ناشرين و در نهايت رکود کاري و بريدن نان چند نفر مي شود به عنوان مثال در اين چاپخانه از 20 نفر کارگر تنها 3 نفر باقي مانده و بقيه از کار بيکار شده اند.
گمان ايشان همچنين بر اين است شايد يکي از راههاي کنترل قيمت کاغذ وجود يک اتحاديه به منظور کنترل قيمت کاغذ و دسترسي راحت و بدون واسطه چاپخانه داران به کاغذ
 مي باشد که در استان ما مسئولين تازه به فکر راه اندازي اتحاديه چاپخانه داران افتاده اند که تا کنون نيز عملا خيري از اين اتحاديه نصيب ما چاپخانه داران نشده است..
و اين در حالي است که رئيس هيات مديره شرکت تعاوني چاپخانه داران استان آذربايجان غربي از واگذاري توزيع سهميه کاغذ به بخش خصوصي خبر ميدهد و مي افزايد: مدت 6 ماه است که اتحاديه چاپخانه داران در محل مجتمع فرهنگي هنري اداره کل ارشاد اسلامي راه اندازي شده و تا کنون 30 جلسه به منظور ساماندهي اين تعاوني ها تشکيل شده و از چاپخانه داران استان طي نامه نگاري هاي متعدد جهت عضويت در اين تعاوني دعوت به عمل آمده که متاسفانه از 65 چاپخانه 11 چاپخانه به اين دعوت لبيک گفته و موافقت خود را جهت عضويت در اين اتحاديه اعلام داشته اند حال با اين وضعيت چگونه ميتوان انتظار داشت قيمت کاغذ به دست دلالان کاغذ نيفتد و تحريم اقتصادي ايران از سوي کشورهاي اروپايي، بدبيني و عدم اطمينان چاپخانه داران نسبت به هم و به تبع آن تعلل در ايجاد تعاوني و اتحاديه چاپخانه داران دريافت اضافه بر سازمان سهميه کاغذ از سوي برخي ناشرين و انتقال مابقي سهميه به بازار سياه را از جمله دلايل کمبود کاغذ در استان عنوان ميکند و معتقد است:اگر از صنعت چاپ حمايت نشود اين صنعت رو به زوال مي گذراند و اين تلنگري است بر مسئولين فرهنگي کشورمان که چاره اي براي حل اين معضل بينديشند.
با وجود تمامي مطالب مطرح شده و پي بردن به نقش و اهميت کاغذ در رسانه هاي مکتوب جامعه و نشريات ، ميتوان به اين نتيجه رسيد که چقدر اين موضوع در کشورمان مغفول مانده و همين امر موجب گرمي بازار دلالان کاغذ و واگذاري آن به بخش خصوصي شده است که نتيجتا رکود در انتشار مطبوعات و کتاب را بدنبال داشته است و اين خود تبعات سنگيني را در دراز مدت و کوتاه مدت در جوامع کشورمان بر جاي خواهد گذاشت.
اميد است مسئولين با عنايت به اولويت موضوع اهتمام ويژه اي به رفع معضل کاغذ و همچنين افزايش حمايتهاي خود از مطبوعات ،ناشرين کتاب و چاپخانه داران داشته باشند.
تهيه و تنظيم: معصومه لشکري


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته