جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1399/03/01 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6397

 در سال جاري صورت مي گيرد؛
 تبادل دانشجو براي دوره هاي کوتاه مدت با دانشگاه‌هاي خارج 

مدير کل بورس و اعزام سازمان امور دانشجويان گفت: استفاده از فرصت‌هاي بورس دوره هاي تحقيقاتي ساير کشورها و تبادل دانشجو براي دوره هاي کوتاه مدت با دانشگاه‌هاي خارج از برنامه هاي امسال است.به گزارش سازمان امور دانشجويان، ابراهيم حاجي زاده گفت: سازمان امور دانشجويان به طور مستمر نظارت بر اجراي آزمون و بررسي تجهيزات و امکانات محل برگزاري آزمون را پيگيري مي‌کند و در سال گذشته با تشکيل 3 جلسه کارگروه نظارت بر اجراي آزمون، در خصوص اجراي بهتر اين آزمون تصميماتي اتخاذ کرد.

معرفي 164 نفر به وزارت خارجه براي بورس دولت هاي خارجي

مدير کل بورس و اعزام دانشجويان سازمان امور دانشجويان اظهار داشت: در راستاي دستورالعمل بورس اعطايي دولت‌هاي خارجي درسال 1398 از کشورهاي فرانسه، مجارستان، چين، روسيه، يونان، قبرس و آذربايجان تعدادي بورس تحصيلي اعطا شد که پس از بررسي اعتبار دانشگاه ها و صدور اطلاعيه در سايت اداره کل بورس و اعلام به دانشگاه ها تعداد700 نفر در سامانه سجاد ثبت نام کردند، که پس از بررسي شرايط طبق دستورالعمل مربوطه و اخذ تاييد از شوراي مرکزي بورس تعداد 164 نفر به وزارت امور خارجه معرفي شدند که لازم به ذکر است انتخاب نهايي متقاضيان توسط دانشگاه محل تحصيل در کشوراعطا کننده بورس انجام مي‌شود.

معرفي 540 بورسيه به دانشگاه ها در سال 98

وي در تشريح عملکرد سال اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج گفت: درسال 98 در راستاي رسيدگي و تعهدات بورسيه‌هاي داخل و خارج از کشور تعداد 540 مدرک فراغت از تحصيل بورسيه‌ها دريافت و جهت شروع به کار و انجام تعهدات بورس به محل خدمت معرفي شدند.

حاجي زاده افزود: براي تعداد 848 نفر از بورسيه ها پس از بررسي مدت کارکرد و حسن انجام تعهدات، جهت فک و فسخ سند تعهد با دفتر حقوقي مکاتبه شد و پس از تاييد آن دفتر نسبت به مکاتبه با دانشگاه ها جهت آزادسازي مدرک تحصيلي آنان اقدام شد. همچنين براي تعداد 153 نفر از بورسيه ها که تقاضاي خريد تعهدات بورس يا استنکاف از انجام تعهدات داشتند ريز هزينه هاي مصروفي محاسبه و با تاييد امور مالي سازمان جهت اخذ خسارت طبق سند تعهد به دفتر حقوقي معرفي شدند.

نظارت مستمر بر عملکرد موسسات اعزام به خارج

وي با اشاره به برنامه سازمان امور دانشجويان براي نظام مند کردن، سامان دادن و کنترل موسسات اخذ پذيرش و اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: در راستاي نظارت مستمر بر عملکرد موسسات اعزام به خارج تعداد 30 جلسه در کارگروه نظارت تشکيل شد و تعداد 78 موسسه مورد بازديد و نظارت قرار گرفت. که بر اساس مصوبات کارگروه نسبت به تمديد فعاليت برخي و تعليق فعاليت برخي ديگر اقدام شد.

افزايش درخواست‌هاي تاسيس موسسه اعزام دانشجو به خارج

حاجي زاده تاکيد کرد: درخواست‌هاي تاسيس موسسه اعزام دانشجو به خارج افزايش يافته است به طوريکه از تعداد 722 درخواست دريافت شده، پس از بررسي شرايط اوليه آنان، تعداد 395 نفر متقاضي تاسيس مورد مصاحبه قرار گرفتند که در حال حاضر 145 موسسه داراي مجوز در حال فعاليت هستند.

حاجي زاده در تشريح اقدامات و فعاليت هاي رايزني‌هاي علمي ايران در خارج از کشور اظهار داشت: برقراري ارتباط علمي و تحقيقاتي بين مراکزآموزش عالي حوزه فعاليت با دانشگاه هاي ايران، برگزاري جلسات هم انديشي با اساتيد و فرهيختگان ايراني مقيم حوزه فعاليت جهت بررسي راه هاي مساعدت به دانشجويان ايراني و هماهنگي و انجام امور اجرايي نشست روساي دانشگاه هاي ايران با دانشگاه هاي حوزه فعاليت تنها بخشي از اين اقدامات در سال گذشته و جاري است.

بازنگري و ارتقاء وظايف رايزني هاي علمي و سرپرست دانشجويان ايراني خارج از کشور

وي بازنگري و ارتقاء شرح وظايف رايزني هاي علمي و فناوري و سرپرست دانشجويان ايراني خارج از کشور را از برنامه‌هاي سال جاري سازمان امور دانشجويان نام برد.

تبادل دانشجو براي دوره هاي کوتاه مدت با دانشگاه هاي ساير کشورها

مدير کل بورس و اعزام دانشجويان گفت: استفاده و کاربري بهينه از فرصت‌هاي بورس دوره هاي تحقيقاتي ساير کشورها و همکاري جهت تبادل دانشجو براي دوره‌هاي کوتاه مدت با دانشگاه هاي ساير کشورها از ديگر برنامه هاي اين اداره کل در سال 99 است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته