جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/02/26 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3042

  در کمتر از 2ساعت;استيضاح ميرکاظمي منتفي و سپس جدي شد;
 اتفاق نادر در استيضاح يک وزير در مجلس 

گروه سياسي، حسين نوري هشجين: نمايندگان مجلس هفتم صبح ديروز در يک اقدام بي سابقه استيضاح وزيربازرگاني را اول منتفي و در کمتر از 2 ساعت طرح استيضاح ديگر اين وزيرکابينه دولت نهم را اعلام وصول کردند. اين افتاق در حالي رخ داد که صبح ديروز در حاليکه طرح استيضاح سيد مسعود ميرکاظمي دردستور کار نمايندگان قرار داشت ، به ناگاه پيش از شروع جلسه علني ازسوي هيات رئيسه مجلس اعلام شد که اين طرح استيضاح به دليل توافقي که نمايندگان استيضاح کننده سه شنبه شب با وزير مربوطه انجام داده اند  با پس گرفتن امضاهاي خود ، منتفي شده است. طبق آئين نامه داخلي مجلس براي اينکه استيضاح  وزيري شکل عملي به خود بگيرد حداقل بايد 10 نماينده آن طرح را امضا کرده باشند.اما اعلام اين خبر با  مخالفت تعدادي از نمايندگان طراح استيضاح روبرو شد که معتقد بودند همه نمايندگان درخواست کننده استيضاح با وزير مربوطه به توافق نرسيده اند و تنها 6 نفر از نمايندگان موافق استيضاح امضاهاي خود را پس گرفته اند.بنابراين آنها معتقد بودند به دليل اينکه طرح استيضاح هنوز حدنصاب دارد بايد اين طرح در جلسه علني مجلس مطرح شود.در مقابل هيات رئيسه مجلس با بيان اينکه با پس گرفته شدن 6 امضا طرح استيضاح از حد نصاب افتاده است از نمايندگان درخواست کننده استيضاح درخواست کردند که اگر خواستار استيضاح وزير بازرگاني هستند، دوباره طرح خود را براي اعلام وصول ارائه دهند که همين امر ديروز در صحن علني مجلس با تذکرات پي در پي نمايندگان روبرو شد که به اقدام هيات رئيسه معترض بودند. در نهايت همين تذکرها منجر به اين شد که در ساعت 10 صبح موسي قرباني، منشي هيات رئيسه مجلس اعلام کند که نمايندگان با امضاي مجدد طرحي درخواست استعفاي وزير بازرگاني را کرده اند که بدين وسيله اعلام وصول مي شود. اين طرح به گفته حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيات رئيسه مجلس با بيش از 20 امضا اعلام وصول شده است. زمان اجراي اين طرح استيضاح هم به گفته حاجي بابايي چهارشنبه هفته آينده و يا شنبه 4 خردادماه در يک جلسه فوق العاده است.طرح قبلي استيضاح وزيربازرگاني سه شنبه هفته پيش اعلام وصول شده بود و قرار بود ديروز در صحن علني مجلس بررسي شود. محور اصلي طرح استيضاح وزير بازرگاني   گراني هاي اخير عنوان شده است.
کلهر: امضاهاي استيضاح کنندگان بايد چاپ مي شد
اما ديروز در پي منتفي شدن بررسي طرح استيضاح وزير بازرگاني در جلسه علني مجلس، ابوالفضل کلهر نماينده شهريار در تذکري آيين نامه اي با اعتراض به اين روند، گفت: طرح استيضاح وزير بازرگاني با  17امضاي نمايندگان تحويل هيات رييسه مجلس شد که اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گرفت. وي افزود: در طرح استيضاح که چاپ و در اختيار نمايندگان مجلس، دولت و وزير بازرگاني قرار گرفته، تنها موارد و محورهاي استيضاح است. وي يادآور شد: اداره قوانين و يا مجريان و يا هر يک از برداراني که دستور چاپ اسامي استيضاح کنندگان را داده اند، اسامي  3نفر را احتمالا نتوانسته اند بخوانند. اين نماينده مجلس که خود از امضاکنندگان طرح استيضاح وزير بازرگاني بود، تصريح کرد: طبق عرف و رويه مجلس بايد امضاهاي ناخوانا با عنوان اسامي ناخوانا چاپ شود، تا مشخص باشد که  17نماينده امضاکننده طرح استيضاح بوده اند. کلهر افزود: روش ديگر اين است که با مذاکره با استيضاح کنندگان اسامي امضاهاي ناخوانا مشخص مي شد و تحت نام آنها امضاها انجام مي شد. وي يادآور شد که  6نفر از استيضاح کنندگان امضاي خود را پس گرفته اند، فعلا  15امضا وجود دارد، دليل اينکه اين اسامي چاپ نشده است را نمي دانم. نماينده شهريار در مجلس خطاب به محمدرضا باهنر نايب رييس اول که رياست جلسه را بر عهده داشت، همچنين گفت: اجرا و حسن اجراي آيين نامه داخلي مجلس با رييس جلسه است، بنابراين اگر شما (باهنر) دستور دهيد در حين اينکه اين استيضاح در دستور کار مجلس قرار دارد ( حال اگر دلايلي مانند سفر استاني مانع از حضور در مجلس است آن با تشخيص شما است)، آن  3امضاي ناخوانا باضافه  15امضاي باقيمانده اضافه شود، مانند ديگر طرح ها که اصلاحيه انجام مي شود. همچنين ديروز در پي منتفي شدن بررسي طرح استيضاح وزير بازرگاني در جلسه علني مجلس الياس نادران در تذکري با استناد به ماده  227آيين نامه داخلي مجلس گفت: طبق اين ماده استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است که به امضاي حداقل  10نفر از نمايندگان برسد. اين نماينده شاخص اصولگرايان افزود: ما استيضاح را با امضاي  14نفر تقديم هيات رييسه مجلس کرديم البته امضاها بيشتر از  14نفر بود منتهي متاسفانه هيات رييسه به دليل هر اتفاقي که آنجا افتاد از چاپ همه امضاها خودداري کرد و گرنه ما استيضاح را با بيش از  30امضا تحويل داده بوديم. نماينده تهران در ادامه بيان کرد: استيضاح به استناد ماده  227آيين نامه داخلي مجلس در دستور کار مجلس قرار مي گيرد و قرار گرفت اگر تفسير هيات رييسه محترم بر اين است که مي شود امضاها را پس گرفت طرح از دستور خارج مي شود بنابراين مي شود امضاها را اضافه کرد و به استناد اضافه کردنشان در دستور باقي بماند. وي گفت: به اعتقاد ما با توجه به امضاهايي که همين الان در پرونده استيضاح در اداره قوانين مجلس موجود است و تعدادش بيشتر از  20تا است همين امروز قابل طرح است ولو اينکه چاپ نشده باشد چون شرايط چاپ شدن در ماده 227 نيست بلکه شرط امضا داشتن است و امضا را هم دارد. نادران تاکيد کرد: به اعتقاد ما استيضاح از دستور کار مجلس خارج نشده و الان در دستور است و ما تقاضا داريم که استيضاح را عمل کنيد. وي افزود: اگر به هر دليلي مي خواهيد عمل نکنيد استيضاح را از دستور نمي توانيد خارج کنيد بلکه تقاضاي تغيير دستور مي کنيد و استيضاح به روز يکشنبه مي افتد و گرنه از دستور خارج نمي شود.
باهنر: تلاش کرديم تا وزير بازرگاني را استيضاح نکنيم
اما محمد رضا باهنر نايب رييس اول مجلس که رياست جلسه علني ديروزمجلس را در غياب حدادعادل بر عهده داشت در پاسخ به تذکرات الياس نادران و ابوالفضل کلهر نمايندگان تهران و شهريار و امضاکنندگان طرح استيضاح وزير بازرگاني و همچنين به رغم اعلام روز سه شنبه خود مبني بر استيضاح وزيربازرگاني در جلسه روزچهارشنبه (ديروز) توضيحاتي را بيان کرد. باهنر گفت: طرح استيضاح هفته گذشته مطرح شد و ما اختيار داشتيم اين طرح را اعلام وصول کنيم . مانند بقيه موارد ما وظيفه خود مي دانيم تلاش کنيم طرح استيضاح در جلسه علني مطرح نشود و اگر شود بين وزير مربوطه و متقاضيان استيضاح تفاهم شود تا با حل مشکلات پيش آمده موضوع منتفي شود. باهنر تصريح کرد: اين اقدام معمول و طبيعي ما بوده است و هميشه اين اقدام را انجام مي داديم و تکيه مي کنيم جز» وظايف ما است. اين موضوع هم استثنا نبود و همه تلاش خود را کرديم اما موفق نشديم تا استيضاح کنندگان را قانع کنيم که طرح استيضاح را اعلام وصول نکنيم. وي افزود: به همين دليل سه شنبه طرح استيضاح را اعلام وصول کرديم و قرار بود امروز روز مطرح شدن استيضاح در صحن علني باشد اما پس از آن هم باز تلاش خود را انجام داديم. باهنر با بيان اينکه نمي خواهم جزئيات تلاش ها را بيان کنم اظهار داشت: در مجموع تفاهمي حاصل نشد جناب آقاي ابوترابي و بنده خيلي تلاش کرديم جلسه اي تشکيل داديم اما طرفين قانع نشدند و قرار شد استيضاح در صحن علني مطرح شود. نايب رييس اول مجلس خاطر نشان کرد: در خصوص آيين نامه داخلي مجلس يک اختلاف نظر مختصر بين برخي اعضاي هيات رييسه مجلس پيش آمد. وي افزود: اولا اعلام مي کنم تشخيص اقدامات اجرايي و تطبيق آنها با آيين نامه صرفا به عهده هيات رييسه مجلس و رييس مجلس است و هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي غير از هيات رييسه مجلس حق ندارند در اين قضيه اعمال نظر کند. باهنر گفت: نظر اکثريت اعضاي هيات رييسه مانند نظر استيضاح کنندگان بود که اين استيضاح مي تواند مطرح شود و بايد مطرح شود اما ما ديشب (سه شنبه شب)با شما مذاکره کرديم و گفتيم براي آنکه اين مختصر شائبه وجود نداشته باشد آيا شما رضايت مي دهيد اين استيضاح را تجديد کنيم و امروز مطرح نکنيم، شما تفاهم کرديد. وي تصريح کرد: اينکه دوستان مي فرمايند شما حق نداريد از دستور خارج کنيد استيضاح کنندگان تفاهم کردند که امروز استيضاح نشود ما تفاهم کرديم. باهنر گفت: يکي از دوستان هم اکنون گفته استيضاح در دستور هست و روز يکشنبه آن را مطرح کنيد، خير نمي شود ، امکان ندارد و ما استيضاح امروز را به سه روز يا پنج روز ديگر موکول کنيم زيرا قانون اساسي صراحت دارد که وزير موظف است ظرف  10روز درمجلس حاضر شود و اگر وزير اعلام آمادگي کند هيات رييسه حق ندارد بگويد اين فرصت  11يا  12روز شود. نايب رييس اول مجلس خاطر نشان کرد: بنابراين ما نمي توانيم دستور را تغيير دهيم اما اين که استيضاح کنندگان بگويند استيضاح را به تعويق بياندازيم آيين نامه اي نيست و اين طرح نمي تواند مراعا بماند. باهنر گفت: ما به اين تفاهم رسيديم که استيضاح منتفي شود اينکه برخي دوستان مي گويند نمي شود، خير مي شود. اگر استيضاح کنندگان گفتند نمي خواهيم فردا استيضاح مطرح شود ما مي گوييم منتفي است. نايب رييس اول مجلس تصريح کرد: نکته ديگر اين است که استيضاح با امضا بيشتر تقديم هيات رييسه شود و هيات رييسه مکلف به اعلام وصول است و ما اين تعهد را کرده ايم و هر لحظه استيضاح به دست ما برسد ما آن را اعلام وصول مي کنيم. باهنر خاطر نشان کرد: ما کاري خلاف آيين نامه نکرده ايم اين تفاهم بوده ، طبق آيين نامه بوده، استيضاح قبلي تمديد يا تجديد نشده و نمي توانيم زمان آن را از وقت مشخص شده يک روز بيشتر کنيم

اما مي توانيم بگوييم اين استيضاح منتفي است و يک استيضاح ديگر تهيه شود اين حق نمايندگان است و ما به وظيفه عمل مي کنيم. وي گفت: اينکه در مقدمات اين اقدام آيين نامه داخلي مجلس رعايت شده يا نشده و کارهايي که انجام شده بايد بگويم اين در اختيار هيات رييسه مجلس است و لاغير و هيچ کس حق دخالت در اين قضيه را ندارد کما اينکه در دولت هم وقتي لايحه به ما ارايه مي کنند دنبال نمي کنيم اين لايحه در جلسه هيات دولت تصويب شده يا عدد رسمي بوده يا نبوده است. وي افزود: هم اکنون نيز استيضاح به دست ما نرسيده اما هر لحظه که استيضاح به دست ما برسد آن را اعلام وصول مي کنيم. احمد توکلي نيز پس از پايان سخنان باهنر خواستار بيان تذکر آيين نامه اي شد که باهنر از وي درخواست کرد در اين خصوص بحث ديگري نشود.
نادران: ميرکاظمي بايد با وزارت بازرگاني خداحافظي کند
در اين شرايط، ديروز پس از پايان نشست علني مجلس، الياس نادران از طراحان طرح استيضاح وزير بازرگاني در جمع خبرنگاران پارلماني با اشاره به اتفاقات افتاده در استيضاح وزيربازرگاني، گفت: ما نسبت به استيضاح مصمم تر و نسبت به اداره  کشور نگران تر شديم. اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به جلسه سه شنبه شب خود با وزيربازرگاني، گفت: لازم مي دانيم که حتما مسايلي که از سوي آقاي وزير مطرح شد، در جلسه  علني مطرح شود تا مردم در جريان نوع اداره  بازرگاني کشور قرار گيرند. وي افزود: ترديد نداريم که همان طور که آقاي ابوترابي و آقاي باهنر به عنوان حکم هايي که از طرف هيات رييسه معرفي شده بودند متقاعد شدند که هم اين استيضاح و هم عدم راي اعتماد به وزير لازم است. تعداد کثيري از نمايندگان هم اين اعتقاد را پيدا خواهند کرد. به گفته  وي، بدين ترتيب آقاي ميرکاظمي بايد با وزارت بازرگاني خداحافظي کند. نادران در پاسخ به اين سوال که در جلسه  سه شنبه شب سر چه موضوعي تفاهم کرديد، گفت: آقاي باهنر گفت که هيات رييسه اشتباه کرده و کليه  اسامي اي که امضا شده بود را در برگه چاپ شده منعکس نکرده و چون از اين ميان تعداد کمتر از 10 نفر باقي مانده، اجازه دهيد که استيضاح دوباره مطرح شود. آن چه ما با هم تفاهم کرديم همين موضوع بود. وي با بيان اين که اين موضوع ديشب (سه شنبه شب)به ما گفته شد، از تعداد 25 امضا که ديروز براي اين طرح استيضاح جمع آوري شده، خبر داد.
حاج بابايي:استيضاح وزير بيش از 70 درصد قطعي است
در همين حال همچنين ديروز حميد رضا حاجي بابايي، عضو هيات رييسه مجلس در گفت وگو با خبرنگاران با بيان اينکه بيش از 70 درصد استيضاح را قطعي مي دانم، اظهارکرد: چهارشنبه زمان مناسبي براي استيضاح وزير بازرگاني است، اما اگر دولت شنبه را مناسب بداند مي توانيم جلسه فوق العاده براي آن داشته باشيم.   


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته