جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/02/26 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3042

 معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 رشته الهيات و معارف اسلامي

موضوع اين رشته تحصيلي:
رشته الهيات و معارف اسلامي داراي شش گرايش علوم قرآن و حديث، فقه و مباني حقوق اسلامي، فقه شافعي، تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي، فلسفه و حکمت اسلامي و اديان و عرفان است که ما در اينجا به معرفي اجمالي آنها مي پردازيم.
گرايش علوم  قرآن و حديث :
درگرايش علوم قرآن و حديث دانشجويان 12 واحد تفسير قرآن کريم مي گذرانند که در اين 12 واحد با شان نزول، مفهوم آيات و تفسيرهاي مهم قرآن کريم آشنا مي شوند. همچنين دانشجويان 12 واحد درسي در زمينه علوم قرآني مطالعه مي کنند که در اين 12 واحد با علوم خاصي که هر پژوهشگر قرآن بايد با آنها آشنا باشد مثل مبحث مجمل و مبين، منطوق و مفهوم، آشنا مي شوند که لازمه فهم و درک قرآن و تفسير و تبيين آن مي باشد.
علاوه بر مباحث قرآني دانشجويان اين گرايش در بخش حديث، با علم الحديث، درايه  الحديث، فقه  الحديث، مجامع  حديثي شيعه و اهل تسنن و اصطلاحات حديث آشنا مي شوند يعني دانشجويان به طور اجمالي تاريخ تطور، تحول و پيدايش علم حديث از ديدگاه اهل تشيع و تسنن، معنا و مفهوم اصطلاحات علم حديث و مفهوم و محتواي احاديث را مطالعه مي کنند.
درس هاي اين رشته در طول تحصيل:
دروس مشترک در گرايشهاي مختلف الهيات و معارف اسلامي:
تاريخ اسلام، منطق، صرف و نحو عربي کاربردي،  اعراب قرآن، ترجمه عربي به فارسي و فارسي به عربي، قرائت و درک مفاهيم و متون فقهي و تفسيري، قرائت و درک مفاهيم متون عرفاني، قرائت و درک مفاهيم متون معاصر، قرائت مطبوعات و استفاده از راديو تلويزيون، مکالمه و محاضره، علوم بلاغي، تاريخ زبان و فرهنگ عربي، روش تحقيق، مباني جامعه شناسي، زبان تخصصي، مبادي فقه، مبادي اصول، آشنايي با علوم اسلامي( عرفان و فلسفه)، فقه مقدماتي،آشنايي با اديان بزرگ، تفسير.
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي:
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، وظايف و حقوق انسان را از ديدگاه تشريعات الهي بيان مي کند، حقوقي که از روي حکمت و بر روي محور مصالح ومفاسد خردمندانه است و در زمينه رابطه ميان انسان و خدا، رابطه انسانها با يکديگر يا وظايف انسان نسبت به خود و طبيعت مي باشد.
دروس تخصصي گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي:
فقه، فقه مقارن، اصول فقه، آيات الحکام، تاريخ فقه و فقها، احاديث فقهي، حقوق جزاي خصوصي اسلام، حقوق بين الملل اسلام، آيين دادرسي در اسلام، حقوق جزاي عمومي اسلامي، قواعد فقه مدني، حقوق خانواده، کليات حقوق، حقوق تطبيقي.
گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي:
گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي، دانشجويان را با تاريخ و جغرافياي ممالک اسلامي آشنا مي کند يعني دانشجويان با فرهنگ، عادات و رسوم مسلمانهاي نقاط مختلف جهان از جمله مسلمانهاي آسياي جنوب شرقي، شمال آفريقا، اروپا و آمريکا آشنا مي شوند. همچنين با تاريخ اسلام از زمان ظهور پيامبراکرم تا زمان حال، تاريخ تشکيلات اسلامي (آشنايي با نظام و تشکيلات دولتهاي مسلمان اعم از نظام مالي، نظام اداري، تشکيلات سياسي و ...)تاريخ علوم ( علوم عقلي و نقلي که از اسلام  زاده شده است) تاريخ ناحيه اي، تاريخ سال شمار، مآخذشناسي تاريخي(شناخت منابع و مآخذ تاريخي)، تاريخ نگاري (آشنايي با شيوه هاي تاريخ نگاري در اسلام و انواع تاريخ نگاري اعم از وقايع نامه، معاجم الرجال، طبقات، احوال بلاد، احوال امم و...) تاريخ هنر معماري اسلامي و تاريخ آموزش و پرورش اسلامي آشنا مي گردند.
دروس تخصصي گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي:
وضع کنوني جهان اسلام، تاريخ نگاري در اسلام، تاريخ هنرهاي اسلامي، تاريخ اسلام از آغاز خلافت عباسي تا پايان آل بويه، تاريخ اسلام از سلاجقه تا سقوط بغداد، تاريخ اسلام در مصر و شام، تاريخ اسلام در مغرب و اندلس، کليات فرهنگ و تمدن اسلامي، تاريخ تشکيلات اسلامي، متون تاريخي، اسلام در برخورد با غرب و استعمار، اسلام شناسي در غرب، متون جغرافيايي، تاريخ آموزش و پرورش در اسلام، جغرافياي تاريخي اسلام، تاريخ علوم در اسلام، تاريخ تشيع.
دروس تخصصي گرايش فلسفه و حکمت اسلامي:
فلسفه اسلامي، کلام، حکمت عملي، منطق، تاريخ فلسفه اسلامي، تاريخ فلسفه غرب، متون فلسفي به زبان خارجي، عرفان.
گرايش اديان و عرفان:
در گرايش اديان و عرفان دانشجويان با تاريخ ظهور و گسترش اديان زنده(ادياني که هنوز پيروان بسياري دارند) آشنا مي شوند و سه بخش اساسي احکام و آداب، عقايد و اخلاق را در هر ديني مطالعه مي کنند که البته در اين مطالعه شخص پژوهشگر درصدد اثبات حقانيت يا بطلان دين خاصي نيست بلکه درصدد شناسايي و درک مواضع مشترک مي باشد. گفتني است که اديان زنده اي که دانشجويان مطالعه مي کنند، براساس خاستگاه آنها به سه گروه تقسيم مي شوند که عبارتند از:
الف) اديان خاورميانه که شامل اديان سامي يعني يهوديت، مسيحيت و اسلام مي شود که پيامبران آنها نسلشان به حضرت ابراهيم مي رسد و دين زردتشت که خاستگاه آن ايران است.
ب) اديان خاور دور که اديان کشورهاي چين و ژاپن است و شامل " کنفوسيوس"، " تائو" و " شين تو" مي گردد.
ج) اديان شبه جزيره هند که عبارتند از: هندو، بودا و جين.
همچنين دانشجويان اين گرايش عرفان را به عنوان يکي از مباحث مقايسه اي در اديان مطالعه مي کنند و با ادبيات عرفاني اسلام آشنا مي شوند.
دروس تخصصي گرايش اديان و عرفان:
معارف شيعه، تاريخ فرق اسلامي، تاريخ فلسفه اسلامي، تاريخ فلسفه غرب، کليات علم کلام، تفسير عرفاني قرآن، متون عرفاني فارسي، تاريخ تصوف، متون اديان و عرفان به زبان خارجي، اديان ابتدايي و قديم، اديان ايران قبل از اسلام، دين يهود و مسيحيت، اديان هند، دين بودا و خاور دور، روش شناسي اديان. 
توانايي هاي لازم:
هر دانشجوي رشته الهيات و معارف اسلامي بايد به زبان و ادبيات عرب مسلط بوده و به آن علاقه مند باشد چرا که براي ورود به وادي قرآن و حديث و مطالعه تاريخ و تمدن کشورهاي مسلمان و کتب عرفاني و فلسفي اسلامي و يا تحقيق و مطالعه بر روي فقه و مباني حقوق اسلامي آشنايي با عربي يک ضرورت اجتناب ناپذير است.همچنين دانشجويان اين رشته لازم است که با زبان انگليسي آشنا باشند تا بتوانند معارف اسلامي را بسط و گسترش دهند و در اين زمينه تبليغ کنند. اين آشنايي براي دانشجويان گرايش اديان و عرفان ضروري  تر است چون کتب مذهبي اديان ديگر به زبان عربي نوشته نشده است و براي مطالعه اين کتب بايد حداقل به زبان انگليسي به عنوان زبان بين المللي مسلط بود.در ضمن بايد مسايل و مباحث يا وقايع تاريخي را به خوبي تجزيه و تحليل کند نه اينکه تنها به حجم محفوظات خود بيفزايد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته