جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/02/26 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3042

  دکتر جاسبي در پنجاه و هفتمين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه خبر داد:
  تدوين چشم انداز و نقشه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلا مي در عرصه علم و فن آوري  
  بايد سهم دانشگاه آزاد اسلا مي را در حوزه نوآوري و شکوفايي افزايش دهيم

 آفرينش: پنجاه و هفتمين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، معاونان، مديران، روساي مناطق و واحدها، مسوولان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در                  دانشگاه ها، نمايندگان تشکل هاي استادان و دانشجويان روز گذشته در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد.
در اين اجلاس، دکتر جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با تشريح دستاوردهاي اين دانشگاه در 25 سال گذشته و برنامه هاي آتي دانشگاه، تشکيل هيات امناي استاني و دبيرخانه مستقل هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي، تدوين چشم انداز و نقشه استراتژيک دانشگاه در عرصه علم و فن آوري، تصويب سيستم کنترل و نظارت در جهت تمرکز زدايي و اصلاح ساختار دانشگاه، تعيين کميته استاني و کميته جذب هيات علمي در واحدهاي دانشگاهي و مرکز، تشکيل شوراي اطلاع رساني دانشگاه و تقويت اطلاع رساني براي معرفي دستاوردهاي دانشگاه، انتشار 100 جلد کتاب درباره تاريخچه دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي در ربع قرن تاسيس دانشگاه، برگزاري نمايشگاه دستاوردها، اختراعات و ابتکارات، مکانيزاسيون صرفه جويي در هزينه ها و تقليل پرسنل و کارکنان، اينترنتي شدن ثبت نام در آزمون هاي دانشگاه و راه اندازي کتابخانه الکترونيک در 90 واحد دانشگاهي را به عنوان مهمترين اقدامات و برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي برشمرد.
 تصويب سيستم کنترل و نظارت در جهت تمرکز زدايي
دکتر جاسبي در پنجاه و هفتمين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه با اشاره به تشکيل هيات امناي استاني و دبيرخانه مستقل هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: عضويت روساي بزرگ ترين واحدها در هر استان در هيات موسس دانشگاه به تصويب رسيده و براي تائيد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي مي شوند.
وي ضمن گراميداشت سال نوآوري و شکوفايي، توطئه هاي جديد استکبار جهاني به منظور تضعيف جامعه مسلمين و اهانت به پيامبر اعظم (ص) را محکوم کرد.
دکتر جاسبي افزود: سياست کلي دانشگاه آزاد اسلامي، اصلاح و تکميل ساختار دانشگاه است که در دستور کار قرار گرفته به طوري که توانايي هاي اين مجموعه عظيم به منصه ظهور رسيده و به طور شايسته اداره شود.وي با اشاره به تصويب سيستم کنترل و نظارت در جهت تمرکززدايي و اصلاح ساختار دانشگاه، گفت: يکي از اين محورها، افزايش تعداد مناطق به 12 منطقه و تفويض اختيار به آنان است که احتمال دارد چند منطقه ديگر نيز اضافه شود.
 تشکيل هيات امناي استاني و دبيرخانه مستقل هيات موسس دانشگاه
وي همچنين به تشکيل هيات امناي استاني که در هيات موسس دانشگاه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده اشاره کرد و گفت: آيين نامه تصويب نخستين هيات امناي استان قم تصويب شده و ظرف چند هفته آينده تشکيل مي شود. وي ادامه داد: به تدريج هيات امناي استان هاي ديگر در دراز مدت تشکيل مي شود و بدين ترتيب دانشگاه آزاد اسلامي به صورت مجموعه اي فدراتيو و غيرمتمرکز درخواهد آمد.
وي به تشکيل دبيرخانه مستقل هيات موسس دانشگاه و چارت سازماني مصوب آن اشاره کرد و گفت: مجموعه اي از وظايف اين دبيرخانه، تعريف و ابلاغ شده است.
دکتر جاسبي خاطرنشان کرد: در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در هيات موسس دانشگاه نيز به تصويب رسيده، انتصاب رئيس بزرگ ترين واحد در هر استان در هيات امنا به تصويب رسيده و براي تاييد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي مي شود که بدين ترتيب هر واحد دانشگاهي همانند يک دانشگاه دولتي تلقي خواهد شد و تاکنون عضويت سه نفر از روساي واحدها در هيات امنا تصويب و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي شده اند.
تعيين کميته استاني و کميته جذب هيات علمي در واحدهاي دانشگاهي
وي به مصوبه ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رابطه با تعيين کميته استاني و کميته جذب هيات علمي در واحدهاي دانشگاهي و مرکز اشاره کرد و گفت: برنامه منسجم و مهمي براي جذب هيات علمي براي امسال و سال هاي آينده خواهيم داشت. رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين که تاکنون کار اطلاع رساني متناسب با حجم عظيم و مجموعه فعاليت هاي دانشگاه نبوده است، گفت: براساس تاکيد هيات موسس دانشگاه، اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي بايد تقويت شود.
تشکيل شوراي اطلاع رساني براي اطلاع رساني و خنثي سازي هجمه ها
وي ادامه داد: شوراي اطلاع رساني دانشگاه تشکيل و اعضاي آن تکميل شده است و در حال حرکت به سمتي است که در آينده پاسخگوي نيازهاي دانشگاه به استادان، دانشجويان، کارکنان و اقشار مختلف مردم است که جاي تقدير دارد.
دکتر جاسبي افزود: معرفي دستاوردهاي دانشگاه، خنثي کردن توطئه ها و غوغاسالاري ها، هجمه ها و سياه نمايي عليه دانشگاه آزاد اسلامي از وظايف اين شوراست که با تشکيل کميته اي در مقابل همه مسائل و مشکلات، پاسخگو خواهد بود. به گفته جاسبي، ربع قرن عملکرد دانشگاه، فرصت خوبي است که دستاوردها، خدمات و مظلوميت هاي دانشگاه به همگان معرفي شود.
وي برگزاري نمايشگاه عکس، طراحي آرم و سرود ربع قرن، برگزاري همايش ها در واحدها و استان ها را از فعاليت هاي گراميداشت ربع قرن عملکرد دانشگاه آزاد اسلامي دانست و گفت: از ارديبهشت امسال تا آبان ماه، مراسم ربع قرن برگزار مي شود و 24 برنامه براي هر واحد دانشگاهي پيش بيني شده است که اگر هر برنامه 500 نفر را تحت پوشش قرار دهد، چهار ميليون و 300 هزار نفر از مردم در جريان اطلاع رساني ربع قرن عملکرد دانشگاه قرار مي گيرند.
 انتشار 100 جلد کتاب درباره تاريخچه دانشگاه و واحدهاي آن
دکتر جاسبي گفت: حدود يکصد جلد کتاب در مورد تاريخچه دانشگاه آزاد و واحدهاي دانشگاهي آن بايد در اين مدت چاپ شود و 117 جلد کتاب توسط مرکز مطالعات استراتژيک نيز در اين مدت قرار است به چاپ برسد. وي افزود: مجموعه 230 جلد کتاب نيز در رابطه با روزشمار انقلاب و مبارزه با تروريسم در حال تهيه است که صورتي که در اختيار مردم قرار گيرد، بسياري از نقاط ابهام براي آنان برطرف و روند رشد و مسير تکاملي دانشگاه براي همگان مشخص مي شود.
 برگزاري نمايشگاه دستاوردها، اختراعات و ابتکارات
دکتر جاسبي با تاکيد بر برگزاري نمايشگاه دستاوردها، اختراعات و ابتکارات دانشگاه آزاد اسلامي در مدت زمان گراميداشت ربع قرن عملکرد آن گفت: بايد در اين دوره زماني به بررسي ريشه هاي نارضايتي و اقدام براي رفع آن ها پرداخت و خدمات دانشگاه به صورت چهره به چهره توجيه و تبيين شود. وي تبليغات چهره به چهره را بهترين نوع تبليغات براي مطرح کردن دانشگاه دانست و خواستار مصاحبه مسوولان و روساي واحدها با رسانه هاي گروهي و روزنامه ها شد.
 مکانيزاسيون صرفه جويي در هزينه ها و تقليل پرسنل و کارکنان
دکتر جاسبي با تاکيد بر مکانيزاسيون صرفه جويي در هزينه ها و تقليل پرسنل و کارکنان گفت: در حالي که شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي يک پنجم بودجه دانشگاه هاي دولتي است و دانشگاه از طريق همين شهريه ها اداره مي شود، بنابراين بايد دائما به فکر صرفه جويي باشيم که مکانيزاسيون و کاهش پرسنل بخش مهمي در اين رابطه است. دکتر جاسبي با تاکيد بر تصويب رشته ها در مراکز و واحدهاي دانشگاهي قبل از پذيرش دانشجو، گفت: با توجه به گراني و تورم بايد از هر ريال شهريه دانشجويان حداکثر استفاده شود و به هيچ وجه اسراف در هزينه ها قابل قبول نيست. وي گفت: چاپ مجلات، بولتن ها و بروشورها در واحدها در ديد مردم اثر مثبتي ندارد و قابل قبول نيست. دکتر جاسبي، افزايش رضايتمندي را در گرو برخورد مناسب با ارباب رجوع دانست و گفت: بايد کاري کنيم تا مردم با علاقه و در کمال رضايت شهريه بپردازند.
 اينترنتي شدن ثبت نام در آزمون هاي دانشگاه
وي به اينترنتي شدن ثبت نام در آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي اشاره کرد و گفت: بدين ترتيب 150 نفر از پرسنل اين مرکز در قسمت هاي ديگر دانشگاه به کار گرفته شدند، همچنين با اينترنتي شدن ثبت نام ها در بسياري از واحدهاي دانشگاهي، هزينه ها و مشکلات اجتماعي و درگيري ها کاهش و به تبع آن رفاه دانشجويان و استادان افزايش يافته است. وي به مکانيزه کردن صدور گواهينامه ها و دانشنامه هاي تحصيلي مجهز به هولوگرام و ضريب امنيتي بالا اشاره و بر سرعت بخشي صدور آن ها تاکيد کرد. دکتر جاسبي با تاکيد بر مکانيزه کردن سيستم اطلاع رساني و آمار گفت: با راه اندازي سيستم پورتال، اطلاع رساني بين سازمان مرکزي و واحدها، آن لاين              مي شود. وي، مکانيزه کردن دريافت پيام هاي دانشجويي و ارباب رجوع و نصب دستگاه هاي الکترونيک در واحدهاي دانشگاهي را از عوامل افزايش رضايتمندي دانست.
 راه اندازي کتابخانه الکترونيک در 90 واحد دانشگاهي
دکتر جاسبي با اشاره به راه اندازي کتابخانه الکترونيک در 90 واحد دانشگاهي گفت: بدين ترتيب 50 ميليون مقاله، هزار و 400 ژورنال، دو هزار کتاب و 22 هزار پايان نامه در اختيار کاربران قرار       مي گيرد.
 بازسازي و تقويت دانشگاه در مقابل هجمه ها و اتهامات
دکتر جاسبي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه دانشگاه آزاد اسلامي در مقابل هجمه ها و اتهاماتي که به آن وارد   مي شود، مرتبا بازسازي و تقويت مي شود، گفت: هر قدر دانشگاه قوي تر و محکم تر شود، فرد فرد ما از اين اعتبار سهم بيشتري خواهيم داشت.
 تدوين چشم انداز و نقشه استراتژيک دانشگاه در عرصه علم و فن آوري
وي  ضمن تشريح چشم انداز و نقشه استراتژيک دانشگاه در عرصه علم و فن آوري گفت: در اين برنامه، اهداف کلان دانشگاه تشريح و جهت گيري هاي اساسي آن مشخص شده است.
وي افزود: همچنين اهداف کيفي با رويکرد علم و  فن آوري، تعداد دانشجويان، استادان و اعضاي هيات علمي، مقالات و مجلات ISI، کتب تاليفي و ترجمه اي، پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتراي حرفه اي، مجلات علمي- پژوهشي، علمي- ترويجي، علمي- عمومي، طرح هاي تحقيقاتي، مراکز رشد و پارک هاي فن آوري اختراعات و نوآوري ها در آن تشريح و در هيات موسس، تصويب و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرستاده شده است.
 جذب سالانه شش هزار عضو هيات علمي
وي با تاکيد بر جذب بيش از شش هزار عضو هيات علمي به طور سالانه، گفت: توسعه فضاهاي آموزشي، تکميل کارگاه ها، بيمارستان ها، مرکز کامپيوتر و کتابخانه و مکانيزه کردن سيستم ها بايد به صورت موازي و هماهنگ با هم پيش برود تا دانشگاه آزاد را به قله هاي بلند علوم و تکنولوژي برساند.
 افزايش سهم دانشگاه در سال نوآوري و شکوفايي
دکتر جاسبي با بيان اين که در سال نوآوري و شکوفايي بايد سهم خود را در حوزه نوآوري و شکوفايي افزايش دهيم، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي با برگزاري مسابقات روبوکاپ در واحد قزوين و تاسيس مرکز فن آوري هاي نو در زمينه رشته هاي جديد نظير IT، بيوتکنولوژي، جوش هسته اي، نانو تکنولوژي و آب شيرين کن تاکنون به مرحله خوبي رسيده است.
وي با تاکيد بر توليد علم و ايجاد کرسي هاي نظريه پردازي و بازآموزي و توانمندسازي نيروي انساني گفت: پرسنل و هيات علمي بايد با روش ها و تکنولوژي ها و مسائل جديد آشنا شده تا پاسخگوي سوالات باشند که در اين رابطه دو هزار و 643 دوره آموزشي، طي شش ماه گذشته برگزار شده است. وي با اشاره به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بحث نوآوري و شکوفايي گفت: نوآوري به عنوان يک فرهنگ بايد در همه عرصه هاي زندگي ما ظهور يابد.
 برطرف شدن تمامي موانع رشته هاي پزشکي
دکتر جاسبي در خصوص رشته هاي پزشکي، گفت: رشته هاي پرستاري و مامايي در واحدهايي که تائيد نشده اند و يا به طور مشروط تاييد شده اند، بسيار حياتي است و در اين رابطه تمام موانع نظير کمبود امکانات و تجهيزات برطرف شد. وي افزود: حذف شدن در هيچ رشته اي معنا ندارد و اگر رشته اي حذف شود، مقصر مديريت واحد است و در رابطه با رشته هاي پزشکي، حتما بايد بيمارستان وجود داشته باشد.
 محکوميت اهانت به پيامبر اکرم و حمايت از تشکل هاي دانشگاهي
وي به جمع آوري امضاي استادان دانشگاه براي محکوم کردن اهانت به پيامبر اکرم (ص) و ارسال آن به مراجع بين المللي اشاره کرد و گفت: دانشگاه همواره از تشکل ها و اتحاديه هاي دانشجويي حمايت کرده و بر توسعه و تقويت هيات هاي مذهبي و تشکل هاي بسيج تاکيد دارد.  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ما مصوبه و آيين نامه براي حمايت از اين تشکل ها داريم تا دانشگاهي پويا و فعال داشته باشيم. وي افزود: دانشگاه آزاد اسلامي، بزرگ ترين مجموعه اي است که يادمان شهدا را در زماني که هيچ دانشگاه دولتي نمي توانست داشته باشد، در واحدهاي مختلف احداث کرد. دکتر جاسبي، گفت: ساخت و ساز مساجد و نمازخانه ها را جدي بگيريد به طوري که تا دو سال آينده بايد همه واحدها داراي مسجد شوند. وي افزود: هميشه کارهاي بزرگ مشکلاتي دارد و مردان بزرگ از مشکلات نمي هراسند، بزرگ ترين کاري که تخريب کنندگان و دشمنان دانشگاه انجام مي دهند، تخريب روحيه شماست که بايد مقاوم باشيد و نهراسيد.
گفتني است در اين مراسم، دکتر موسي خاني، رئيس واحد قزوين و زماني، رئيس بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي   از سوي دکتر جاسبي تقدير شدند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته