جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/04/30 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3092

  بازديد اصحاب رسانه از پروژه هاي شهرداري کرج 

 کرج-خبرنگار آفرينش
به منظور اطلاع رساني از وضعيت پروژه هاي شهرداري کرج،با حضور جمعي از مسئولين شهري و اصحاب رسانه از پروژه ها ي در دست اقدام شهرداري بازديد به عمل آمد
مهندس واشقاني معاون فني وعمراني شهرداري کرج گفتدر حال حاضردرشهرداري دو دسته پروژه در دست اجرا است، پروژه هاي نيمه تمام سالهاي گذشته که بايد به پايان برسدو ديگري پروژه هاي زير بنايي مي باشد که ساخت سه آزاد راه در کرج ازجمله پروژه هاي زير بنايي است که ساخت اين آزاد راه ها تاثير مستقيم برترافيک شهري،عبورومرور مردم و بهينه سازي مصرف سوخت خواهد داشت
وي در ادمه سخنان خود به پروژه بسيارمهم پل روگذر سوم خرداد مهرشهراشاره کرد و گفت ساخت پروزه تقاطع غير همسطح بلوار امام خميني(ارم) با راه آهن تهران-تبريزاز دو ماه پيش با اختصاص بودجه سه ميليياردوسيصدميليون تومان آغاز شد و در22 بهمن ماه سال جاري احداث خواهد شد
در اين بازديد مهندس زارع مدير عامل سازمان پارکهاوفضاي سبزشهرداري کرج گفتدر حال حاضر5 پروژه توسعه و بهسازي فضاي سبزدر سطح شهر در دست اجرا است که محوراصلي اين پروژه ها رفع فقر فضاي سبزدر مناطق محروم از فضاي سبز است
وي افزود فضاي سبزي که به ازاي هر شهروند در اختيار شهرداري است/5متر مربع است که اين رقم در ابتداي سال گذشته2 /متر مربع بوده وبايد به5 / 6 متر مربع برسد تا وضعيت خوبي براي فضاي سبز در کرج داشته باشيم
وي افزوداز جمله پروژه هاي در دست اجراي اين سازمان ساخت پارک زيباي ايران زمين با وسعت چهارهکتارو درمنطقه يک کرج،جنگل کاري دامنه هاي ارتفاعات مشرف به کلاک تا پارک جهان نما در منطقه دو کرج،ساخت بوستان تندرستي با وسعت چهارده هکتاردر بلوارامام خميني فرديس وترميم و بهسازي کمربند فضاي سبزحاشيه اتوبان کرج وهمچنين چند پروژه ساماندهي آبهاي سطحي ،عريض نمودن کانالهاي انتقال آبهاي سطحي مي باشد


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته