جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/04/30 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3092

  مديرکل دفتر برنامه ريزي وزارت مسکن:
 1/5 ميليون خانوار در کشور فاقد مسکن ملکي هستند 

 مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازي گفت: در حاضر 1/5 ميليون خانوار در کشور فاقد مسکن ملکي هستند.
محمود جهاني در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر در کل کشور براي 17/5 ميليون خانوار موجود تنها 16 ميليون مسکن وجود دارد که بر اين اساس بيش از 1/5 ميليون خانوار در کشور فاقد مسکن هستند. وي ادامه داد: هم اکنون شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني در کشور 1/1 است در حالي که اين ميزان در مناطق شهري 1/08 و در مناطق روستايي نيز 1/12 درصد است. مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازي افزود: دولت در راستاي جبران اين کمبودها و براي کنترل قيمت بازار طرح ساماندهي مسکن را در کشور اجرايي کرده و براي برنامه ريزي صحيح تر اين طرح مطالعاتي گسترده را در دستور کار قرار داده است.
جهاني با اشاره به اجراي طرح مطالعاتي ساماندهي مسکن در کشور و کليه استان ها عنوان کرد: براي استفاده بهينه از امکانات و شرايط موجود طرح مطالعاتي ساماندهي مسکن در تمامي استان ها اجرا شده و در مرحله پاياني تدوين قرار دارد. وي خاطرنشان کرد: در قالب اجراي اين طرح مطالعاتي، نحوه سياست ها و حمايت هاي بخش دولتي و افزايش سرمايه گذاري هاي بخش دولتي نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازي يادآور شد: توجه به مباحث کيفي مسکن، نحوه ساخت و ساز، استفاده از فن آوري هاي نوين و ترميم بافت هاي فرسوده از ديگر اهداف اجراي طرح مطالعاتي مسکن در کشور و ساير استان ها به شمار مي رود.
جهاني با اشاره به اهداف ترميم بافت هاي فرسوده در کشور گفت: ظرفيت سنجي در بخش بافت هاي فرسوده در کل کشور صورت گرفته و مساحت کل بافت هاي فرسوده مشخص و برنامه ريزي مناسب براي اجراي هر چه بهتر بازسازي اين مناطق انجام شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته