جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/05/07 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) (شهادت حضرت امام موسي كاظم (ع) را تسليت مي گوييم) نسخه شماره 3099

 رييس سازمان بازنشستگي خبر داد:
 زمان و نحوه پرداخت معوقه بازنشستگان کشوري و اجراي نظام هماهنگ پرداخت  

رييس سازمان بازنشستگي کشوري، از اعمال افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي کشوري خبر داد و گفت: افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان کشوري از اول فروردين ماه سال جاري محاسبه و همراه با حقوق ماه جاري، پرداخت خواهد شد.
به گزارش ايسنا، محمدابراهيم طوبايي در مورد زمان اصلاح احکام حقوقي بازنشستگان براساس قانون مديريت خدمات کشوري، افزود: براي اجراي احکام حقوقي بازنشستگان براساس قانون مصوبه خدمات کشوري، مشکلي نداريم و موظف هستيم در طول سال 87، احکام بازنشستگان را اصلاح و با تامين بودجه از دو طريق پرداخت سهام و به صورت ريالي، حقوق بازنشستگان را تامين کنيم.
وي در اين باره تشريح کرد: اجراي خدمات کشوري، نيازمند مقدماتي شامل دريافت اطلاعات از دستگاه هاي متبوع بازنشستگان، اصلاح احکام و پروسه دريافت سهام و تامين منابع لازم است، به طوري که پس از دريافت اطلاعاتي همچون سوابق فرد، حضور در جبهه و غيره که در قانون خدمات مديريتي کشوري ذکر شده است، از دستگاه هاي ذي ربط، احکام حقوقي جديد براي بازنشستگان صادر مي شود.
رييس سازمان بازنشستگي کشوري اظهار کرد: از ماه گذشته، فرمي را تهيه و به روي سايت سازمان بازنشستگي قرار داده ايم و به سازمان هاي ذيربط اعلام کرده ايم، تا سوابق بازنشستگان را وارد سايت کنند، بنابراين پروسه زماني براي ورود اطلاعات و همچنين مرور کردن 900 هزار پرونده بازنشستگان طي شده و سپس احکام اصلاح شده، همراه با مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در سنوات آتي پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: تاکنون اطلاعات مربوط به چند هزار نفر از بازنشستگان وارد سايت اين سازمان شده است که مکلف به اصلاح احکام حقوقي آن ها هستيم.

حقوق بازنشستگان بيشتر از 10 درصد افزايش مي يابد
طوبايي در پاسخ به اين که با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق بازنشستگان چند درصد افزايش مي يابد، گفت: با اجراي اين قانون، درصد افزايش حقوق بازنشستگان به مراتب بيشتر از 10 درصد است، اما رقم نهايي اين افزايش بايد پس از محاسبات مربوطه اعلام شود.
رييس سازمان بازنشستگي کشوري درباره تفاوت افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان کشوري و 17 درصدي بازنشستگان صندوق تامين اجتماعي که باعث اعتراض برخي از بازنشستگان شده است گفت: ما مجري قانون هستيم، قانون براي ما تصميم گرفته، افزايش حقوق بازنشستگان کشوري 10 درصد باشد. در نتيجه مکلف به اجراي اين ميزان افزايش هستيم،  از سوي ديگر ساختار سازمان تامين اجتماعي با سازمان بازنشستگي کشوري متفاوت است و مباني اين دو سازمان با يکديگر قابل قياس نيست، بنابراين نبايد اين دو سازمان را مقايسه و در امور آن ها تداخل ايجاد کرد.

پرداخت مطالبات بازنشستگان تا پايان شهريورماه به صورت سهام
وي با اعلام اختصاص 3 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت مطالبات بازنشستگان در راستاي اجراي قانون خدمات مديريت کشوري از سوي دولت، گفت: طي هفته گذشته، با پيگيري وزير رفاه و دستور رييس جمهور به وزارت اقتصاد و همچنين سازمان خصوصي سازي مقرر شد، سه هزار ميليارد تومان بابت پرداخت مطالبات بازنشستگان در راستاي اجراي قانون خدمات مديريت کشوري به اين سازمان اختصاص يابد.
طوبايي افزود: طبق مصوبات اجرايي مقرر شده; براي نيمه اول سال 87 يعني پايان شهريورماه اين رقم، به صورت سهام و در نيمه دوم سال به صورت نقدي به بازنشستگان پرداخت شود.
به گفته وي، اين قانون از هشتم مهرماه سال 86 براي کليه بازنشستگان و از تاريخ اول فروردين سال 86، براي اعضاي هيات علمي و قضات لازم الاجراست، بنابراين سازمان بازنشستگي کشوري مکلف است، تا پايان شهريورماه مطالبات بازنشستگان را به صورت سهام و پس از آن به صورت نقدي پرداخت کند.
رييس سازمان بازنشستگي کشوري با اعلام آمادگي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد توسط اين سازمان عنوان کرد: مردان متقاضي با 25 سال سابقه و زنان با 20 سال سابقه کار در صورت تقاضا و تصويب دستگاه متبوع مي توانند، بازنشسته شوند.
وي ادامه داد: اين قانون به مدت سه سال از زمان تصويب آن يعني پايان سال 89 قابليت اجرايي دارد و سازمان بازنشستگي کشوري براي اجراي اين قانون، متناسب با تصميم گيري هاي وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان خصوصي سازي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و در صورت تامين منابع، اعلام آمادگي مي کند.
طوبايي با تاکيد بر اين که تمهيدات لازم و فني براي پذيرش بازنشستگي پيش از موعد کارکنان در اين سازمان از چند ماه گذشته فراهم شده است، اظهارکرد: اطلاعات مربوطه در اين زمينه را در اختيار سازمان هاي ذيربط گذاشته ايم و چنانچه سهام مورد نياز براي پرداخت مطالبات در اختيار سازمان بازنشستگي کشوري قرار گيرد، آمادگي ارائه آن، به بازنشستگان را داريم.

50 درصد مابقي مطالبات بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت مي شود
رييس سازمان بازنشستگي کشوري درباره پرداخت مطالبات 12 درصدي بازنشستگان قبل از سال 79 که از آن به عنوان بند «ل» ياد مي شود گفت: در پايان سال گذشته، با کمک معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، 50 درصد از مطالبات اين قشر تامين و پرداخت شد، قول داده بوديم پس از تامين منابع، مابقي مطالبات که نيازمند اعتباري بالغ بر حدود 100 ميليارد تومان بود را پرداخت کنيم که اين رقم در دل همان سه هزار ميليارد توماني است که به اين سازمان بابت  مطالبات بازنشستگان پرداخت مي شود که سهام مربوطه را تبديل به ريال کرده و 50 درصد مابقي را پرداخت خواهيم کرد. وي ادامه داد: در حال حاضر به دنبال دريافت سهام از سازمان خصوصي سازي هستيم که امکان دارد، اين سهام ها را از طريق واگذاري به شرکت هاي سرمايه گذاري به پول نقد تبديل کرده و به بازنشستگان پرداخت کنيم که محاسبات مربوط به مطالبات بازنشستگان، صورت گرفته و شفاف شده است.

سازمان بازنشستگي کشوري تکليفي براي پرداخت پاداش، عيدي و بن ندارد
به گفته طوبايي، کليه بازنشستگان از خدماتي همچون بن، پاداش و عيدي بهره مندند که اين خدمات را از طريق دستگاه هاي متبوعشان مي توانند، دريافت کنند و سازمان بازنشستگي کشوري در اين زمينه تکليفي در قبال بازنشستگان ندارد.
وي با بيان اين که در حال حاضر 900 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري قرار دارد، يادآورشد: در سال 85 - 84 حداقل حقوق بازنشستگان از 117 به 200 هزار تومان رسيد که افزايشي 70 درصدي در آن مقطع را تجربه کرد. در سال 86 نيز دولت، حقوق بازنشستگان را به صورت پلکاني افزايش داد، تا بدين ترتيب فاصله حقوق دريافتي آن ها را کاهش دهد.
رييس سازمان بازنشستگي کشوري با اشاره به جايگاه و منزلت بازنشستگان در کشور و دولت، تصريح کرد: علاوه بر نگاه به مساله حقوق و معيشت بازنشسته ها در باب منزلت آن ها، مباحث ديگري همچون صدور کارت شناسايي منزلت براي بيش از 450 هزار نفر، ارائه وام ضروري و افزايش آن، برقراري و پوشش بيمه عمر و حادثه و افزايش سقف اين نوع بيمه از يک به دو ميليون تومان براي بيش از دو ميليون و 300 هزار بازنشسته و شاغل در سال 86 صورت گرفته است.
وي با اشاره به موضوع سفرهاي سياحتي و زيارتي بازنشستگان تاکيد کرد: در سال گذشته و سال جاري دو هزار سهميه حج عمره براي بازنشستگان در نظر گرفته شد و در صورتي که امکانات سفر به عتبات عاليات فراهم شود، آن ها را به کربلا و نجف نيز اعزام مي کنيم.
طوبايي ميزان کمک سازمان به بازنشسته ها براي اعزام آن ها به حج عمره در سال جاري را 200 هزار تومان اعلام کرد که پس از ثبت نام آن ها در کانون هاي بازنشستگي و سپس معرفي به سازمان و پس از قرعه کشي اعزام مي شوند.
طوبايي درباره پرداخت پاداش پايان خدمت به بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و اين که آيا اين پاداش براي بازنشستگان پيش از موعد و عادي متفاوت است يا خير؟ افزود: پاداش پايان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش از نظر اين که به صورت عادي و يا پيش از موعد بازنشسته شوند، تفاوتي نخواهد داشت.
وي ادامه داد: قانون بازنشستگي پيش از موعد به تمامي سازمان هاي ذيربط در سطح کشور ابلاغ شده است، اما دستگاه هاي متبوع براي اجراي آن مشکلاتي دارند، با اين وجود تمامي آن ها در صدد اجرايي کردن قانون هستند.
وي درباره پرداخت نشدن حق عائله مندي به بازنشسته هاي بالاي 60 سال از ابتداي امسال توسط دستگاه هاي متبوع، عنوان کرد: پرداخت حق عائله مندي در اختيار دستگاه هاي اجرايي است که آن را در صورت تامين منابع مي پردازند،  از سوي ديگر، دستگاه ها منتظر اجرايي شدن قانون خدمات مديريت کشوري در مورد شاغلان و بازنشستگان هستند، تا ببينند بر اساس آن، چه کار مي توانند انجام دهند.

پرداخت حق اولاد بازنشستگان
ايراندخت عطاريان معاون فني سازمان بازنشستگي کشوري گفت: دستگاه ها موظفند، همچنان حق اولاد را پرداخت کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته