جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/06/12 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(سه شنبه) (فرارسيدن ماه مبارك رمضان مبارك باد) نسخه شماره 3126

  تاريخ مراجعه ومدارک لازم براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلا مي  

 گروه آزمون وسنجش : شرکت کنندگان در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلا مي پزشکي وغير پزشکي وپاره وقت مي توانند با مراجعه به سايت مرکز  آزمون  به نشاني www.azmoon.comاز نتيجه خود مطلع گردند .  به گزارش خبرنگار آفرينش ، داوطلبانيکه در در گزينش هاي مختلف آزمون سراسري سال 87 در بيش از يک آزمون پذيرفته شده باشد ،مي توانند به انتخاب خود فقط در يکي ااز رشته /محل هاي اعلام شده ثبت نام نموده وبه تحصيل بپردازند .
داوطلبان برخي از رشته هاي مربوط به واحدهاي تهران که در دفترچه راهنماي آزمون با علامت مثلث مشخص شده توجه داشته باشند همانطور که در دفترچه راهنما توضيح داده شده به علت آنکه اين رشته ها در بيش از يک واحد دانشگاهي مستقر در تهران داير مي باشد .
به منظور حفظ تعادل در تعيين نمره آخرين نفر پذيرفته شده هر يک از رشته ها ،ممکن است تعدادي از پذيرفته شدگان که حداقل نمره تعيين شده را بدست آورده اند به علت تکميل ظرفيت مصوب واحد مورد نظرشان به عنوان قبول همين رشته در واحد ديگري از تهران اعلام شده باشند .بديهي است در غير اين صورت اين قبيل از داوطلبان پذيرفته نمي باشند .بنابراين لازم است اين گونه افراد با توجه به کد رشته محل پذيرش خود جهت انجام مراحل ثبت نام در مهلت هاي مقرر مراجعه نمايند .
بر اساس اين گزارش ،  پذيرفته شدگان علمي رشته موسيقي لازم است جهت انجام آزمون عملي روزهاي دوشنبه 87/6/18 (خواهران) وسه شنبه 87/6/19(برادران )از ساعت 8 الي 15 به دانشکده هنر ومعماري واحد تهران مرکزي واقع در خيابان انقلاب تقاطع خيابان فلسطين مراجعه نمايند .ضمنا گزينش اين افراد در انتخاب هاي دوم به بعد نيز صورت پذيرفته است لذا در صورت پذيرش در آزمون عملي وتمايل به ثبت نام در انتخاب هاي بعدي خود مي توانند به محل دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند .
متذکر مي گردد که اعلام قبولي در کارنامه شرکت کنندگان رشته موسيقي به معناي قبولي قطعي نبوده وبديهي است نتيجه قطعي پذيرش آنان پس از انجام آزمون عملي مشخص مي گردد .
ضمنا لازم است اين گونه افراد مبلغ 130000 ريال بابت هزينه برگزاري آزمون عملي به شماره حساب جاري 1595 نزد بانک ملي ايران شعبه زبرجد تهران به نام سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي (قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي )واريز نموده وفيش بانکي آن را در هنگام مراجعه تحويل نمايند .
مصوبه ومجوز راه اندازي برخي رشته ها محل هاي آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي پس از تدوين دفترچه راهنماي آزمون مذکور واصل گرديده وبدين لحاظ در آن دفترچه درج نگرديده است .گزينش داوطلبان اين گونه رشته /محل ها از طريق انتخاب دانشگاه صورت گرفته است .

زمان ونحوه مراجعه پذيرفته شدگان وذخيره ها براي ثبت نام :
پذيرفته شدگان همه رشته ها وهمچنين ذخيره هاي گروه پزشکي ، بايد شخصا از تاريخ شنبه 87/6/23 لغايت پنج شنبه 87/6/28 طبق زمان بندي اعلام شده به واحد يا مرکز دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند .
عدم مراجعه پذيرفته شدگان وذخيره ها در روز وساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت  نام تلقي شده و هيچ گونه اعتراضي پذيرفته  نخواهد شد.
اعلام شدگان ذخيره بايد در روزهاي تعيين شده ،به واحدهاي دانشگاهي مراجعه نموده وآمادگي خود را کتبا طبق فرم مخصوص در قبال دريافت رسيد از مسئولين مربوطه ،براي ثبت نام اعلام نمايند ،سپس در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 87/6/28 به واحدهاي دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند تا با رعايت رديف تقدم ذخيره تا حد تکميل ظرفيت مصوب از آنان ثبت نام به عمل آيد .
تذکر :شروع به تحصيل آن دسته از پذيرفته شدگاني که به صورت ذخيره پذيرفته شده اند در صورت تکميل ظرفيت مهر ماه از بهمن ماه سال جاري خواهد بود .ضمنا از آنجايي که پذيرش براي رشته دکتراي حرفه اي داروسازي براي دو نيمسال صورت پذيرفته است .بعضي از پذيرفته شدگان اين رشته از بهمن ماه سال جاري مشغول به تحصيل خواهند شد .
پرونده کليه پذيرفته شدگان علمي آزمون سراسري سال 1387 جهت احراز صلاحيت هاي عمومي تحت بررسي است ونتيجه آن متعاقبا حداکثر ظرف مدت يک ماه از طرف دفتر گزينش  صلاحيت هاي عمومي سازمان مرکزي به اطلاع واحدهاي دانشگاهي خواهد رسيد .
 دانشجويان غير مشمول وظيفه عمومي (خواهران يا برادران داراي کارت معافيت يا کارت پايان خدمت که به منظور انتقال ،تغيير رشته ويا تغيير مقطع در آزمون مجدد شرکت نموده و پذيرفته شده اند،لازم است ضمن مراجعه به واحد اوليه  ،درخواست تسويه حساب نموده و پس از پرداخت هزينه هاي مربوط مدارک تحصيلي خود را دريافت وجهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه نمايند . 
تذکر : دانشجويان مشمول وظيفه عمومي ورودي سالهاي 86.85 که از معافيت تحصيلي مقاطع دانشگاهي استفاده مي نمايند وبه منظور انتقال يا تغيير مقطع در آزمون سراسري سال جاري دانشگاه شرکت نموده و پذيرفته شده اند .با توجه به اطلاعيه هاي سازمان وظيفه عمومي و مقررات تعيين شده قبل از موعد ثبت نام در رشته محل قبولي جديد بايستي با تماس با محل قبولي جديد از نحوه ومراحل انجام ازمون مربوط ومقررات آن مطلع گردند .
تذکر: با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه جايه جايي  دانشجويان ممنوع و غير قابل مجاز است . دانشجويان رشته هاي علوم پزشکي با تکميل فرم مربوطه متعهد مي شوند پس از گذراندن دروس علوم پايه ، به هر واحدي که دانشگاه با توجه به امکانات خود از نظر آموزشي و بيمارستاني براي ادامه تحصيل آنان تعيين و اعلام مي نمايد، منتقل شده و ادامه تحصيل دهند. و  حق هيچ گونه اعتراضي در اين مورد نداشته باشد.
پذيرفته شدگان برخي از رشته ها مانند پرستاري و مامائي ، بهداشت خانواده ، دريا - ناوبري که بر طبق مندرجات دفترچه راهنماي آزمون سراسر سال 87 داراي شرايط پذيرش ويژه اي از لحاظ قد مناسب (براي پذيرفته شدگان رشته هاي مامائي و پرستاري ) برخورداري از سلامت کامل جسماني و رواني و نداشتن نقص عضو ، در صوزت دارا بودن شرايط لازم ، ثبت نام به عمل خواهد آمد.
در غير اين صورت شرايط آنان منتفي تلقي خواهد آمد.
از پذيرفته شدگان رشته هاي علوم پزشکي ، هنر معماري ، زبان هاي خارجي و الهيات و معارف اسلامي علاوه بر گزينش صلاحيت هاي عمومي ، گزينش اخلاقي جداگانه اي نيز به عمل خواهد آمد.
پذيرفته شدگان رشته هاي کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي ملزم به اخذ گواهي از پزشک صلاحيت دار و مورد تاييد محل دانشگاهي مورد مربوطه مبني بر اينکه قادرند در رشته  تربيت بدني تحصيل نمايند، مي باشند . در غير اين صورت قبولي آنان منتفي تلقي مي گردد.
پذيرفته شدگان رشته هاي پاره وقت و همچنين ساير رشته محل هايي که داراي غيد پذيرش بومي مي باشند لازم است واجد شرايط مذکور باشند و در صورت عدم احراز اين شرايط محل دانشگاهي مربوطه از ثبت نام آنان خودداري خواهد نمود.
با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور ، مجوز ثبت نام از اتباع خارجي مقيم متعاقب انجام تشريفات قاوني و بررسي صلاحيت هاي امنيتي و اقامتي اتباع مذبور و اعلام رسمي آن توسط دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه خواهد بود. و تا قبل از آن پذيرش اين افراد به صورت موقت مي باشد.
شروع کلاس هاي درس هر واحد و يا مرکز دانشگاهي با توجه به امکانات آموزشي در مهر ماه يا بهمن ماه سال جاري و زمان تشکيل کلاس در صبح يا عصر و يا هر دو وقت خواهد بود.

مدارک لازم براي ثبت نام :
تصوير واصل ديپلم کامل متوسطه يا گواهي قبولي پايان تحصيلات نظام قديم متوسطه ويا گواهي اتمام دوره پيش دانشگاهي نظام جديد متوسطه
تذکر :چنانچه پذيرفته شده اصل مدرک تحصيلي خود را در اختيار نداشته باشد ولي تصوير آن يا گواهي معتبر پايان دوره را ا رائه کند بايد متعهد گردد اصل مدرک را حداکثر ظرف مدت دو سال به دانشگاه تحويل دهد وتعهد مذکور نيز همراه با تضمين هاي مالي چک ، سفته به مبلغ پنج ميليون ريال مي باشد .
اصل شناسنامه عکس دار ودو برگ تصوير از تمام صفحات ان (اصل شناسنامه  صرفا براي تطبيق مي باشد )
اصل ويک برگ فتوکپي کارت ملي (اصل کارت براي تطبيق مي باشد)
شش قطعه عکس 3در 4 تمام رخ که اخيرا تهيه و مشخصات پذيرفته شده در پشت آنها نوشته شده باشد .(براي مشمولين 12 قطعه )
اصل ودو برگ تصوير مدرک مشخص کننده وضعيت خدمت وظيفه عمومي پذيرفته شدگان مرد بر طبق مفاد مندرج در پيوست شماره 2 صفحه 114 دفترچه راهنماي آزمون سراسري سال 87 دانشگاه آزاد اسلامي تحت عنوان شرايط خدمت وظيفه عمومي
تذکر : پذيرفته شدگان مشمول متولد سال 1369 که داراي مدرک پيش دانشگاهي  مي باشند براي ثبت نام نياز به ارائه  مدرک وظيفه عمومي ندارند .
تذکر 2)پذيرفته شدگان مشمول متولد سالهاي 66و67و68 که در دي ماه 86 يا بعد از ان موفق به اتمام دوره پيش دانشگاهي به صورت روزانه يا شبانه بزرگسالان شده اند (داوطلب آزاد ومتفرقه قبول نيست ) نياز به ارائه مدارک وظيفه عمومي براي ثبت نام ندارند .
تکميل وارائه  فرم درخواست ثبت نام فرمهاي مربوط به تعهدات وساير فرمهايي که از طرف واحد يا مرکز دانشگاهي در اختيار هر يک از پذيرفته شدگان متقاضي ثبت نام قرار خواهد گرفت .
مدارکي که بر طبق مندرجات صفحه 8 دفترچه راهنماي آزمون سراسري 87 دانشگاه ازاد اسلامي بومي بودن پذيرفته شدگان را به اثبات برساند .
مشمولان ديپلمه اي که با استفاده از تعهدات خدمتي وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي از خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند ومعافيت آنان پس از انجام تعهد مقرر صادر مي گردد ،بايد موافقت نامه رسمي از وزارتخانه يا سازمان متبوع راارائه دهند .
شاغلين رسمي نيروهاي نظامي وانتظامي جمهوري اسلامي ايران بايستي گواهي موافقت و معرفي ستاد نيروي مربوطه را ارائه نمايد .
پذيرفته شدگاني که در فرم ثبت نام اينترنتي شرکت در آزمون خود را مشمول  ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي موضوع استفاده از سهميه ايثارگران ورزمندگان دانسته اند ،بايد هنگام ثبت نام فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از سهميه ايثارگران ورزمندگان را تگکميل وبه واحد يا مرکز دانشگاهي ارائه دهند .دانشگاه آزاد اسلامي به منظور حصول اطمينان از صحت مدارک مربوط به استفاده کنندگان از سهميه رزمندگان و ايثارگران مراتب را به طور جمعي از ارگانهاي ذيربط استعلام نموده ونتيجه انرا متعاقبا به واحدها ومراکز دانشگاهي ابلاغ خواهند نمود .بديهي است چنانچه در هر زمان از ثبت نام ويا حين تحصيل ،واجد الشرايط بودن اين قبيل از دانشجويان در استفاده از سهميه مذکور به اثبات نرسد ، دانشگاه از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد ودراين صورت حق اعتراض نخواهند داشت وبه علت سو»استفاده ااز سهميه رزمندگان وايثارگران پيگرد قانوني آنها براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته