جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/08/13 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3175

 كوتاه و خواندني  

در شش ماهه نخست سال جاري صورت پذيرفت
پرداخت بيش از 18 ميليارد ريال تسهيلات به دانشجويان واحد تهران جنوب

  از سوي صندوق رفاه دانشجويي اين واحد تا پايان شهريور ماه امسال، بيش از 18 ميليارد ريال تسهيلات در قالب وامهاي کوتاه مدت، بلند مدت، ميان مدت، تحصيلي، مسکن، ازدواج و ضروري به 9200 نفر از دانشجويان دانشکده هاي فني، علوم انساني، تربيت معلم، مديريت و حسابداري و مرکز تحصيلات تکميلي واحد پرداخت شده است. بر اساس اين گزارش به دو نفر از دانشجويان 9 ميليون و هشتصد و چهار هزار و چهارصد ريال وام ضروري پرداخت شده است و شصت نفر از دانشجويان معادل 440 ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال وام ازدواج دريافت کرده اند. همچنين به 13 نفر، 37 ميليون و ششصد و چهل و پنج هزار ريال وام مسکن، به 134 نفر معادل 307 ميليون وهفتصد و نود و شش هزار و صد ريال وام تحصيلي، به 1244 نفر 401 ميليون و صد و چهل و پنج هزار و هفتصد و شصت ريال وام بلند مدت، به 24 نفر 67 ميليون و دويست و سه هزار و دويست نفر وام ميان مدت و همچنين به 7724 نفر از دانشجويان معادل 17 ميليارد وصد و هشت ميليون و صد و هفتاد و هفت هزار و هشتصد ريال وام کوتاه مدت پرداخت شده است. گفتني است که در اين ميان دانشکده فني و مهندسي و مديريت و حسابداري با بيشترين تعداد دانشجو، بيشترين ميزان وام دريافتي را به خود اختصاص داده اند. خاطر نشان مي گردد که در واحد تهران جنوب بيش از 25 هزار دانشجو به تحصيل اشتغال دارند.

رييس موسسه آموزش ازراه دورکشور     :
 راه اندازي60   مرکز الکترونيکي آموزش
از راه دور در سطح کشور

اروميه-    خبرنگار آفرينش
500   مرکز آموزش از راه دور در سال تحصيلي جديد به مجموعه فعلي اضافه شده است که خدمات آموزشي را به صورت نيمه حضوري، مکاتبه اي، ديداري، شنيداري، و الکترونيکي ارايه مي کنند.   
 رييس موسسه آموزش ازراه دورکشور  در گردهمايي موسسان آموزش از راه دور آذربايجان غربي تا پايان سال آينده 5    مرکزالکترونيکي براي ارايه  خدمات آموزشي به خارج ازکشور راه اندازي                                مي شود.     نورالدين ميرزايي افزود:   استفاده از فناوري هاي نوين در برنامه هاي آموزشي در بهبود فرايند ياددهي و يادگيري تاثير بسزايي داشته و کاستي ها و نقايصي که روش هاي عادي آموزشي وجود دارد، به واسطه  استفاده از روش هاي نوين و فناوري به حداقل مي رسد.    
 وي از راه اندازي 60    مرکز الکترونيکي در سطح کشور نيز خبر داد و گفت:    در سال  تحصيلي جديد، همچنين پنج مرکز الکترونيکي جهت ارايه  خدمات آموزشي به صورت الکترنيکي در خارج از کشور راه اندازي شده است.     رييس آموزش از راه دور کشور، تدوين استانداردهاي آموزش هاي الکترونيکي و مجازي را يکي از برنامه هاي در دست اجراي آموزش از راه دور عنوان و تصريح کرد:    با تدوين استانداردهاي لازم، پس از يک سال و به مرحله اجرا در آمدن آن ، مراکز آموزشي ملزم به اقدامات لازم درباره اخذ استانداردهاي مي شوند.     وي سرانه آموزش از راه دور را 160    هزار تومان اعلام کرد و گفت:   اگر اين سرانه ها به موقع پرداخت شود، برنامه هاي اين موسسه بهتر تحقق خواهد يافت.      ميرزايي با اشاره به اين که آموزش از راه دور جزيي از آموزش و پرورش است افزود:   اين موسسه قصد ندارد جاي آموزش چهره به چهره را بگيرد، بلکه با روش هاي نوين و استراتژي جديد براي توسعه کمي  و کيفي در آموزش و پرورش مورد استفاده قرار مي گيرد.   


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دانش و پژوهش
دريچه هنر
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته