جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/08/13 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3175

  فهرست حذفيات منابع کنکور سراسري 88 اعلام شد 

به گزارش خبرنگار آفرينش ، فهرست حذفيات منابع سوالات آزمون سراسري سال 1388 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي نيز از سوي سازمان سنجش آموزش کشور به شرح زير اعلام شد.
دروس عمومي
درس قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي 2)، چاپ سال 85، پايه دوم
- فعاليت ها: شامل نمونه يابي در صفحات 15، 23 و 156، ذکر نمونه ها در صفحه 141، کشف عوامل در صفحه 189، تفکر در صفحات 63، 70 و 174، خودکاوي در صفحات 97، 100، 130، 131 و 141، مقايسه در صفحه 102، تطبيق در صفحات 132، 150، 159، 176 و 181، بررسي در صفحات 140، 148، 172، 185، پيام آيات در صفحه 161، همفکري در صفحه 137، بيان نمونه ها در صفحه .138
- پيشنهادها: در صفحات 18، 29 تا 33، 43، 55، 66، 75 تا 77، 85، 92، 118، 133، 167، 178 و 194
- ترجمه هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
- يادآوري ها در صفحات 9، 109 و 121
- گام ها در صفحات 35، 56، 107، 119، 134، 152، 168 و 193
- متن صفحات 34، 36 و شعر صفحه 65
- پاورقي ها و بخش هاي براي مطالعه
درس قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي 3)، چاپ سال 86، پايه سوم
-فعاليت ها: شامل تکميل در صفحه 11، نمونه يابي در صفحات 19، 193 و 196، بررسي در صفحات 21، 151، 220 و 235 ، جستجو در صفحه 53، تطبيق در صفحات 61 و 175 ، خودکاوي در صفحات 140 و 195، مقايسه در صفحه 148، برنامه ريزي در صفحه 156، انديشه در صفحه 169، طبقه بندي در صفحات 215 و 219، راه حل در صفحه 223، شناسايي عوامل در صفحه 236، ذکر نمونه 180
-پيشنهادها: در صفحات 13، 46، 63، 77، 93، 115، 132، 142، 160، 171، 200، 215، 225
- گام ها: در صفحات 26، 94، 133، 161، 185، 201، 237
 - يادآوري ها: در صفحات 6 تا 7، 188 تا 189، 204 تا 205
- اشعار: در صفحات 41، 44، 48 و 51
- ترجمه هايي که درمقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
- پاورقي ها و بخش هاي براي مطالعه
درس معارف اسلامي (دين و زندگي)، چاپ سال 87، پيش دانشگاهي
- يادآوري: در صفحه 3 و متن صفحه 91
- فعاليت ها: استدلال در صفحه 17، حل مساله در صفحه 8 و 138 ، تفکر در آيات در صفحه 28 ، بررسي در صفحات 33، 52، 53، 72 و 177 ، برنامه ريزي در صفحات 33 و 45 ، ذکر نمونه ها در صفحات 41 و 66، خود ارزيابي در صفحات 41، 49 و 54، خودکاوي در صفحه 42، پيشنهاد در صفحه 56، تطبيق در صفحات 71، 139، 155 و 159، مقايسه در صفحات 37 و 117، نمونه يابي در صفحه 175، هم انديشي در صفحه 172 و 180
- برداشت: در صفحات 121 تا 128، 130 تا 133 و 161 تا 164
- ترجمه هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
- پاورقي ها و بخش هاي براي مطالعه
درس ادبيات فارسي (3) (غير علوم انساني) چاپ سال 86، پايه سوم
درس :11 قسمت دوم، سه پرسش از تولستوي از صفحه 92 تا 97
درس :18 قاصدک از صفحه 140 تا 150
درس :20 از پاريز تا پاريس از صفحه 158 تا 165
درس زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)، چاپ سال 86، پايه سوم
کليه نمونه ها که به ترتيب عبارت است از: صفحات 51 تا 55 (عدل - موزه کلمانسو) 129 تا 130 (قبض آب)
درس :23 اسناد و نوشته هاي حقوقي از 166 تا 182
درس زبان فارسي 3 (تخصصي انساني)، چاپ سال 86، پايه سوم
کليه نمونه ها، که به ترتيب عبارت است از: صفحات 120 تا 122 (آرش) و 134 تا 135 (قبض آب و ...)
درس بيستم: از صفحات 145 تا 150 املاي برخي از کلمات
درس :24 اسناد و نوشته هاي حقوق از صفحه 175 تا 188
درس زبان و ادبيات فارسي 1 و 2، چاپ سال 87، پيش دانشگاهي
درس : 9 فقط شعر (1) - نفحات صبح سعدي
درس:10 فقط شعر (2) - راه بي نهايت حافظ
درس:20 قسمت اول به بلبل
درس:22 قسمت دوم شعر تسلي خاطر جامي
درس:24 فقط متن افشين و بودلف
درس:30 صداي پاي آب ، از "چشم ها را بايد شست، جور ديگر ..."، صفحه 206 و 207
دروس تخصصي گروه علوم رياضي
- آمار و مدلسازي، چاپ 85، پايه دوم، فصل هشتم
دروس تخصصي گروه علوم تجربي
- زيست شناسي و آزمايشگاه (1)، چاپ 85، پايه دوم
درس اول از صفحه 1 تا پايان 13
درس پنجم صفحه 81 از تغذيه گياهي و خاک تا پايان صفحه 88
- آمار و مدلسازي، چاپ 86، پايه سوم ، فصل هشتم
دروس تخصصي گروه علوم انساني
- آمار و مدلسازي، چاپ 85، پايه دوم، فصل هشتم
- تاريخ ادبيات ايران و جهان (1)، چاپ 85، پايه دوم،  نمونه ها
- اقتصاد چاپ 85، پايه دوم، کليه مطالب با عنوان "مطالعه آزاد" در صفحات 77، 85، 88 و 89، 97 تا 102، 121 تا 123 و 147 تا 151
- عربي (2) ( علوم انساني)، چاپ 85 ، پايه دوم، دو درس 9 و 18
- روان شناسي، چاپ 86، پايه سوم، فصل دوم از صفحه 41 تا 57 ( ويژگي ها و خصوصيات رشد دوره قبل از تولد و ... تا ويژگي ها و خصوصيات رشد در دوره نوجواني)
- جامعه شناسي (2)، چاپ 86، پايه سوم، کليه مطالب با عنوان "براي مطالعه بيشتر"، تصاوير و نمودارها
- رياضي پايه، چاپ 87، پيش دانشگاهي، از صفحه 133(ضرب احتمال ها، پيشامدهاي مستقل و وابسته) تا پايان کتاب صفحه 147
- علوم اجتماعي چاپ 87، پيش دانشگاهي، تصاوير،  نمودارها، جداول، نقشه ها و مطالب کادرهاي رنگي.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دانش و پژوهش
دريچه هنر
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته