جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/02/10 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3303

  مقام معظم رهبري:
 ملت ايران انتخاباتي مي آفريند که دشمن را خشمگين کند  

گروه سياسي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار پرشور هزاران نفر از پرستاران، معلمان و کارگران سراسر کشور، اين سه قشر را، مهمترين و تاثيرگذارترين قشرهاي جامعه خواندند و با تبيين نقش بي نظير و تعيين کننده ملت در "انتخاب مسئولان مختلف و عرصه مديريتي کشور" افزودند: برغم تلاش دشمن براي خدشه دار جلوه دادن انتخابات در جمهوري اسلامي ايران، ملت بزرگ ايران، با حضور پرشور و صميمانه خود در انتخابات رياست جمهوري، انتخاباتي مي آفريند که دشمن را خشمگين کند. ايشان با يادآوري انتخابات نمايشي و فرمايشي حکومتهاي وابسته قبل از انقلاب افزودند: پادشاهان مستبد قاجار و پهلوي ، کشور را ملک خود و ملت را رعيت خود مي دانستند و در غياب حضور مردم هرآنچه دستگاه قدرت اراده مي کرد از صندوقهاي راي درمي آمد اما انقلاب اسلامي، ورق را بکلي برگرداند و "مردم" را روي کار آورد. رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به نقش تعيين کننده راي و اراده مردم در قانون اساسي براي انتخاب مستقيم يا غيرمستقيم همه مسئولان کشور خاطرنشان کردند: اين روند در تمامي سي سال اخير با قوت و قدرت ادامه يافته اما دشمناني که منافع نامشروع آنان در ايران قطع شده است، با ناديده گرفتن يا انکار پديده مبارک و با ارزش حضور مردم در مديريت کشور، همواره تلاش کرده اند به انتخابات ايران خدشه وارد کنند. حضرت آيت الله خامنه اي، انتخابات در ايران را در مقايسه با کشورهاي مدعي دمکراسي، آزادتر و پرشورتر دانستند و افزودند: با حضور پرانگيزه مردم، همواره انتخاباتي سالم، متقن و خوبي در ايران برگزار شده اما متاسفانه برخي دوستان بي انصاف و کساني که جزو ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها توجه کنند، با ناسپاسي، عليه ملت حرف مي زنند و با تکرار حرف دروغ دشمن، سلامت انتخابات را زيرسئوال مي برند. رهبر انقلاب اسلامي سلامت همه انتخابات گذشته را نتيجه زحمات مسئولان و ملت برشمردند و افزودند: در يکي دو انتخابات، شبهاتي براي عده اي پيش آمده بود اما تحقيق و بررسي دقيق نشان داد که خدشه اي به آن انتخابات هم وارد نيست. حضرت آيت الله خامنه اي با يادآوري نتايج برخي انتخابات گذشته يادآوري کردند: مکرر اتفاق افتاده است که نتيجه انتخابات به ضرر جناحي که روي کار بوده تمام شده است، پس چگونه ممکن است کسي انتخابات در ايران را زير سئوال ببرد. رهبر انقلاب اسلامي در جمع بندي اين بخش از سخنانشان تاکيد کردند: انشا»الله همه ملت ايران، به کوري چشم دشمنان، و با شور و علاقه و صميميت در انتخابات رياست جمهوري، به پاي صندوقهاي راي مي آيند و انتخاباتي مي آفرينند که دشمن را خشمگين کند. ايشان در بخش ديگري از اين ديدار معلمان، پرستاران، و کارگران را مهمترين قشرهاي جامعه دانستند و خاطرنشان کردند: معلمان آموزش و پرورش، امانتدار فرزندان ملت و سازنده اصلي شخصيت و شاکله فرزندان همه مردم هستند و اين نقش استثنايي، نشان دهنده ارزش بسيار والاي معلم است. رهبر انقلاب اسلامي، جامعه، دولت و همه مسئولان را به قدرشناسي نقش معلم توصيه کردند و افزودند: معلمان نيز بايد قدر و منزلت خود را بشناسند و کار خود را موهبتي الهي بدانند. حضرت آيت الله خامنه اي، ايجاد تحول عميق در نظام آموزش و پرورش را مهمترين اولويت و مسئله خواندند و با انتقاد از ماهيت تقليدي و کهنه بودن نظام کنوني افزودند: براي تحول در نظام آموزش و پرورش بايد سنتها و نيازهاي کشور را اصل قرار دهيم و از تجربيات ديگران حداکثر استفاده را ببريم اما از الگوبرداري و تقليد از کشورهاي غربي، کاملا بپرهيزيم. ايشان با اشاره به جايگاه مهم ايران در دنياي پرآشوب کنوني، موقعيت کاملا با ثبات و مطمئن داخلي را فرصت مناسبي براي انجام دادن کارهاي مهم از جمله ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش دانستند و افزودند: بررسي هاي خوبي که دولت در اين زمينه انجام داده بايد اجرايي شود و اين کار به شجاعت، ابتکار و خوش فکري نياز دارد. رهبر انقلاب اسلامي، اهميت دادن به "موضوع پرورش" را بسيار ضروري برشمردند و خاطرنشان کردند: لوح آماده ذهن کودک فقط با آموزش ساخته نمي شود بلکه پرورش لازم دارد و اين روند بايد در "کتابهاي درسي، انتخاب معلم و نظام آموزش و پرورش" کاملا مورد توجه قرار گيرد. پرهيز از گسترش کمي و اولويت دادن به گسترش کيفي از ديگر مواردي بود که حضرت آيت الله خامنه اي در بحث آموزش و پرورش بر آن تاکيد کردند. رهبر انقلاب اسلامي، پرستاران را نيز، قشري احياگر و بسيار اثرگذار دانستند و افزودند: مردم و مسئولان به چشم تکريم به اين انسانهاي فرشته گون بنگرند. ايشان نقش پرستار و همچنين قابله را در نظام سلامت کشور، بسيار مهم خواندند و افزودند: اين دو قشر دلسوز و مهربان، کار خود را نعمتي بزرگ بدانند و خدمت به مردم را قدر بشناسند که اين مسئله در ارتقاي کيفيت کار هرکس تاثير بسياري دارد. رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان، کارگران را عنصر محوري جامعه دانستند و با اشاره به نقش کارگران، کارفرمايان و مديران واحدهاي کارگري در تامين نيازهاي کشور افزودند: بايد فرهنگ جامعه به سمت ترويج و استقبال از توليد داخلي هدايت شود. رهبر انقلاب اسلامي، قيمت حقيقي استفاده از کالاها و توليدات خارجي را، "ادامه کار کارگران در کشورهاي ديگر و بيکار شدن کارگران ايراني" دانستند و خاطرنشان کردند: جوانان و کارگران ايراني از توانايي اجراي پيچيده ترين طرحها و توليد محصولات برتر و "پرکيفيت" برخوردارند و اين واقعيت بايد مورد توجه قرار گيرد. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ضرورت و تاثير امنيت شغلي کارگران در ارتقاي کيفيت کالاهاي توليدي افزودند: استفاده از توليدات داخلي، بايد در فرهنگ جامعه، "ارزش" تلقي شود که تحقق اين مسئله، نيازمند افزايش کيفيت توليدات داخلي، تبليغ نکردن بي رويه محصولات خارجي، تشويق کارآفرينان، افزايش وجدان کاري و همکاري و همدلي دولت و همه عناصر دخيل در توليد و واردات است.   در ابتداي اين ديدار وزيران "بهداشت درمان و آموزش پزشکي"، "کار و امور اجتماعي" و "آموزش و پرورش" گزارشي از حوزه مسئوليت خود بيان کردند. وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي با اشاره به برنامه هاي ارتقا و استمرار آموزش پرستاران گفت: رشته هاي جديد پرستاري با رويکرد تخصصي و وظيفه محوري راه اندازي و گامهاي خوبي براي بهبود وضع معيشتي پرستاران برداشته شده است.  کامران باقري لنکراني همچنين به تلاش پزشکان ماما و کاهش ده برابري مرگ و مير مادران باردار در سي سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سه سال اخير نيز مرگ و مير مادران باردار در روستاها 20 درصد کاهش يافته است. جهرمي وزير کار و امور اجتماعي هم کاهش بيکاري، توسعه فرهنگ کارآفريني، آموزش فني و حرفه اي و افزايش بهره وري را از راهبردهاي اين وزارتخانه دانست و گفت: با ايجاد فضاي صميميت بين کارگران و کارفرمايان تعداد شکايت واصله به وزارت کار، کاهش خوبي را در سه سال اخير نشان مي دهد. وزير آموزش و پرورش هم از بررسي طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش خبر داد و گفت: برنامه راهبردي آموزش و پرورش براساس سند چشم انداز بيست ساله در دست مطالعه و تدوين است. علي احمدي ارتقاي سطح تربيت معلم به کارشناسي، اخذ مجوز براي راه اندازي دانشگاه بزرگ فرهنگيان و پرداخت معوقات فرهنگيان را ازديگر اقدامات وزارت اموزش و پرورش برشمرد. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته