جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/02/19 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3310

 لاريجاني: توزيع سهام عدالت توانمندسازي نيست 

گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه سيستم دولتي بايد تغيير ماهوي پيدا کند نه اينکه به سيستم شبه دولتي تبديل شود، گفت: توزيع سهام عدالت توانمندسازي افراد نيست. به گزارش مهر، علي لاريجاني که روز پنجشنبه در بيستمين اجلاس شوراي عالي استانها در محل ساختمان قديم مجلس سخن مي گفت با تاکيد بر نقش شوراها در کشور، اظهار داشت: در سالگرد تاسيس شوراها بايد نگاه عميقي به دستاوردها، موفقيت ها و ضعف هاي شوراها داشته باشيم.وي تصريح کرد: مسئله شورايي انديشيدن يک متودولوژي حکمراني تلقي مي شود که امر مهمي است به اين معني که اولا بپذيريم در کشور امورات حکومت با مشورت و انديشه همگاني صورت گيرد. ثانيا به اين نکته التزام داشته باشيم که از تمرکز تصميم سازي بپرهيزيم.لاريجاني با اشاره به اينکه سنت اسلامي و نبوي و سيره علوي ما حکايت از آن دارد که حکمراني بدون مشورت صورت نمي پذيرد، اظهار داشت: پيامبر اسلام و حضرت علي و ائمه نيز که علم لدني داشته اند، در مسائل مهم مشورت مي کردند و نظرات ديگران را مي پذيرفتند. رييس قوه مقننه با تاکيد براينکه حکومت نيک حکومتي است که با مشورت ديگران حکومت نمايد، گفت:  حکمراني خوب در دل مشورت پذيري نهفته است. لاريجاني با بيان اينکه بسياري از افراد در حکومت خود را ملتزم به مشورت نمي دانند و فکر مي کنند اگر همه تصميمات را خودشان بگيرند سرعت تصميم گيري سريع تر خواهد بود، اظهار داشت: رسانه هاي گروهي و مطبوعات بايد سنت مشورت را درجامعه نهادينه نمايند. وي در ادامه با بيان اينکه صدا وسيما نبايد گزينشي بيانات را مطرح نمايد، در عين حال خاطرنشان کرد: گرچه ناچار به گزينشي هستند اما بايد روح مطلب را منعکس نمايند. وي در خصوص جلوگيري از تمرکز تصميم گيري و تصميم سازي، با بيان اينکه اين مسئله تا حدودي به برداشت از قانون اساسي باز مي گردد، گفت: ما بايد به نحوي تصميم گيري در کشور را طبقه بندي کنيم و امور را در مسائل محلي به شوراها واگذار کنيم اما برداشت ما از  قانون اساسي چندان اصالت ندارد و شوراي نگهبان بايد تفسير کند که شوراها صرفا نقش مشورتي دارند يا آنها را مجلس محلي تلقي کنيم.رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت : طبعا مسائل ملي به مجلس رجوع شود اما مسائل محلي چه؟ در مقام اجرا مسئولان اجرايي بايد نظر شوراها را اجرا کنند که اين مورد هم فراز و فرود دارند و بايد شفاف تر و روشن تر شوند. اگر نقصي در تشکيل شوراها مي بينيم بايد آن موارد را در قانون حل کنيم تا تصميم شوراها محل اعتنا باشد.لاريجاني گفت : نکته مهم اين است که اگر تلقي ما از شوراي عالي استانها يک نوع مجلس محلي است بايد ارتباط آن  با مجلس شوراي اسلامي کاملا دقيق باشد. ارائه لايحه از سوي شوراي عالي استانها کفايت نمي کند ونوع ارتباط نمايندگان شوراي عالي استانها با نمايندگان مجلس بايد طوري برنامه ريزي شود که رفت و آمدها رخ دهد.وي با بيان اينکه نمايندگان استانها حامل همه نظرات شما نيستند، خاطر نشان کرد: اگر شوراي عالي استانها لايحه ندهد شما با نمايندگان ارتباط داشته باشيد تا طرح هايي که مد نظر شماست توسط نمايندگان در مجلس ارائه شود.رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه ماموريت شوراها بايد دقيق تر تعريف شود، اظهار داشت: دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت است و ما در سال 1404 بايد قدرت علمي و فناوري منطقه باشيم. بايد ديد شوراها چه نقشي در اين جريان مي توانند داشته باشند.  لاريجاني ادامه داد: سئوال اين است که جمهوري اسلامي با چه ترتيبات و در چه زماني مدل برتر خود در اقتصاد را در منطقه ارائه خواهد داد. سئوال مهمتر اين است که شوراها در اين مسير چه ماموريت مهمي دارند اين سئوالات مبناي فکري و استراتژيک است که بايد روي آنها کار شود. نکته مهم اين است که ماموريت اصلي شوراها در اين بازه زماني توسعه منطقه است.  وي افزود: عدالت هم در درون توسعه معنا پيدا مي کند از نظر شهيد مطهري عدالت توزيع پول در بين مردم نيست. عدالت به معناي رونق اقتصادي است در جامعه اي که در آن رقابت وجود داشته باشد. از نظر شهيد مطهري يکي از خصوصيات عدالت اين است که مردم متناسب با استعدادهاي خود در بخش هاي مختلف حرکت و اين استعدادها را بالفعل کنند.  رئيس مجلس در ادامه سخنانش يادآور شد: عادت شده که افراد در کشور ما تعيين کننده هستند و ما در پيشرفت امور کشور دنبال قهرمان و اسطوره هستيم اگر موفق شد تشويق مي کنيم و اگر ناکام شد او را خائن و توطئه گر مي دانيم اما يک نظام وقتي ثبات دارد که داراي سيستم باشد اگر نظام را سيستم مند کرديم ديگر به دنبال آن نيستيم که چه افرادي در راس باشند زيرا اين ابزار اصلي نيست.   وي گفت : ساختار نظام بايد آنچنان قدرتي داشته باشد که سلايق و تعارض گروهي و فردي او را در خود هضم کند نه اينکه تبديل به تقابل شود و ايستايي ايجاد کند. بايد ظرفيت زير ساخت هاي قوي ايجاد کنيم و اين باعث ايجاد سيستم قابل پيش بيني مي شود.لاريجاني تصريح کرد: نبايد روي افراد تکيه کنيم در آن صورت مدام در حال تغيير و تحول مديريت ها و افراد هستيم اگر ساختار سازي کنيم بسياري از مسائل حل مي شود اگر اين فکر را مبنا قرار دهيم که داشتن سيستم اهميت بيشتري از تغيير افراد دارد به اين نتيجه مي رسيم که شوراها چه نقشي در اين سيستم دارند.  وي با يادآوري اين نکته که جامعه قوي صرفا نيازمند دولت قوي نيست، گفت : ما بايد داراي بخش خصوصي قوي، دانشگاه قوي، مرکز پژوهش هاي قوي و شهروند قوي باشيم . در واقع هنرمندي، ابتکار، خلاقيت، کارآفريني و توليد مربوط به مردم و جامعه است. سيستم و دولت نمي تواند جايگزين و قيم مردم باشد و اين بار را به دوش بکشد دولت فقط مي تواند زمينه ساز باشد.رئيس مجلس گفت: شوراهاي شهر و روستا حلقه واسط اين فرآيند هستند و بايد آنقدر اختيار از حکومت داشته باشند که زمينه را فراهم کنند. مسير ما بايد خالي از هر گونه شعار و تحرکات روبنايي در جهت ساختارسازي باشد و رکن آن هم جامعه است.  لاريجاني افزود: بايد کاري کرد که شوراها ظرفيت چنين کاري را داشته باشند و رابطه آنها با حکومت به گونه اي باشد که نفوذ کلام داشته باشند.  وي با تاکيد بر تلاش در راستاي کوچک سازي دولت، همزمان با ارتقا» نقش شوراها، خاطر نشان کرد: بايد سيستم دولتي ما تغيير ماهوي پيدا کند نه اينکه از سيستم دولتي تبديل به سيستم شبه دولتي شود.رئيس مجلس در ادامه در انتقاد به توزيع سهام عدالت ، خاطر نشان کرد: اينکه زير بغل هر فرد سهام عدالت بدهيم توانمند سازي نيست چون آن فرد تحرک ندارد فقط برگه اي در خانه اش اضافه شده است. شايد گاهي پولي هم به افراد بدهند اما تغيير ماهيت زماني است که شما سيستم را به افراد واگذار کنيد تا با خلاقيت و توانمندي خود آن را اداره کنند.لاريجاني يادآور شد: مجلس شوراي اسلامي در تصويب بودجه 88 با توجه به همين نگاه در بندهاي مختلف راه را براي توانمند سازي جامعه باز کرد و ما در تمام بخش هاي عمراني و آموزشي و بهداشتي راه را باز کرديم و اجازه ورود بخش خصوصي را داديم. در اين امور شوراها مي توانند حلقه واسط باشند و اهداف را محقق سازند. البته در اين مورد احتياج به تفسير شوراي نگهبان داريم تا جايگاه شوراها را مشخص کنند.وي با اشاره به فعاليت هاي سياسي در برخي از شوراها خاطر نشان کرد: تظارب و رقابت فکري در شوراها وجود دارد اما اگر ماموريت خود را توسعه قرار دهيم اختلافات سليقه اي و سياسي به جايي مي رسد که ببينيم چه الگو و روش بهتري براي توسعه محلي داشته باشيم.رئيس مجلس تاکيد کرد: اينکه شوراها پارتيزان مبارز سياسي در مناطق باشند نگاه مخرب به شوراهاست. نگاه مسلط شوراها بايد رقابت براي فهم توسعه محلي باشد. شوارها نبايد محل پرش سياسي باشند. ممکن است در دنيا شوراهاي محلي براي پرش هاي سياسي کاربرد داشته باشند اما اگر اين نگاه غلبه کند شما ناچاريد از بسياري از نخبگان دست بکشيد و ماموريت سياسي پيدا مي کنيد نه ماموريت توسعه محلي.لاريجاني در پايان خاطر نشان کرد : براي آنکه توسعه محلي و ملي با هم تنازع نداشته باشند مجلس و شوراها بايد با هم در ارتباط مستمر باشند.
انتقاد ازنحوه پوشش اخبارثبت نام داوطلبان 
رييس مجلس همچنين در حاشيه بيستمين اجلاس شوراي عالي استان ها در گفت و گو با خبرنگاران با انتقاد از انعکاس اخبار مربوط به ثبت نام داوطلبان دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در رسانه ها تصريح کرد که انتشار اينگونه اخبار از ثبت نام داوطلباني که رجل سياسي و ديني نيستند، سبب مخدوش شدن جايگاه رياست جمهوري در کشور مي شود.     علي لاريجاني با تاکيد براينکه اين گونه افراد رجل سياسي نيستند، افزود: "مجلس در اين زمينه به وظيفه خود عمل کرد و بيشتر از نوشتن قانوني که مانع ثبت نام افراد غير رجل سياسي و ديني شود، کاري نمي تواند بکند."  ويبا تاکيد بر اين که افرادي که تاکنون در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کرده اند، رجل سياسي و ديني نيستند، گفت: "رويه فعلي اين اشکال را دارد که اين گونه افراد اقدام به ثبت نام مي کنند. اما شوراي نگهبان آنان را بحق رد مي کند اما انعکاس بين المللي اين مساله اين است که از بين هزار داوطلب، تنها چهار نفر انتخاب شده اند." لاريجاني خطاب به رسانه هاي گروهي گفت: "از سوي ديگر با کارهايي که شما در انعکاس اين افراد و نشان دادن آنان در رسانه ها مي کنيد، سبب مخدوش شدن نگاه ها به جايگاه رياست جمهوري مي شويد."  رييس مجلس تاکيد کرد اينها افرادي هستند که هيچ سنخيتي با مقوله رياست جمهوري ندارند و شما رسانه ها براي تنوع کاري دوست داريد که از اين نوع بازيگوشي ها بکنيد; لذا آنان را برجسته مي کنيد يا به مصاحبه با آنان مي پردازيد. لاريجاني ادامه داد: "اين نوع کارها سبب نزول جايگاه رياست جمهوري مي شود و لذا اين، شيوه مطلوبي نيست." رييس مجلس از رسانه ها خواست که جايگاه رييس جمهوري به عنوان نفر دوم کشور را رعايت کنند و تلاش کنند که در اين انتخابات، مردم انتخاب آگاهانه اي داشته باشند. لاريجاني خطاب به خبرنگاران گفت: "تلاش کنيد که زمينه آگاهي مردم را در انتخابات فراهم کنيد تا جامعه براي انتخاب درست توانمند شود." وي افزود: "اينگونه شوخي ها در مقطع فعلي مي تواند ذهنيت جامعه را نسبت به جايگاه رياست جمهوري تخريب کند." 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته