جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/03/09 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3327

 ضريب حقوق کارکنان دولت براي سال 88 ابلا غ شد  

 دولت در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و با هدف تطبيق حقوق و مزاياي کارکنان با شرايط مندرج در اين قانون، ضريب حقوق کارکنان دولت براي سال 1388 را تعيين کرد.
به گزارش ايلنا، هيات وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، ضريب حقوق کارکنان دولت براي سال 1388 را تعيين کرد که بر اساس آن ضريب حقوق اعضاي هيات  علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال 1388 به ميزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش ريال تعيين شد.
بر اساس اين قانون، ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري براي سال 1388 پس از تطبيق با ضريب پانصد ريال به ميزان ششصد (ريال) تعيين شده و ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پست هاي  سياسي وزارت امورخارجه) براي سال 1388 به ميزان ششصد ريال تعيين شده است.
بر اين اساس، حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1388 براي کارمندان شاغل مشمول قانون مذکور به ميزان دو ميليون و نهصد هزار ريال و حداکثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در اين بند تعيين شده است.
بر اساس اين مصوبه، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي به ميزان دو ميليون و نهصد هزار ريال تعيين شده و ضريب حقوق براي اعمال مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات کشوري در مورد کارمنداني که در سال 1387 بازنشسته يا وظيفه بگير شده اند پانصد و پنجاه ريال تعيين مي شود.
بر اساس مصوبه دولت، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي در سال 1388 به ميزان نه درصد نسبت به سال 1387 افزايش مي يابد و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) اين تصويب نامه) در سال 1388 به ميزان دو ميليون ريال و حداکثر حقوق اين قبيل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي شود.
بر اساس اين مصوبه، حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات تابع حداکثرهاي تعيين شده در اين تصويب نامه نمي باشد.
همچنين هيات وزيران در جلسه مورخ 1388/2/6 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام کار معين يا مشخص را تصويب کرد.
بر اساس اين مصوبه، تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي که براي انجام کار معين يا مشخص در سال1387 براساس مقررات مربوط منعقد گرديده است بلامانع است و دستگاه هاي اجرايي مجازند با رعايت تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات کشوري و در چارچوب اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام کار معين يا مشخص نمايند. اين مصوبه از سوي پرويز داودي، معاون اول رييس جمهور، به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته