جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/04/13 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 3356

 معرفي رشته هاي تحصيلي  

رشته زبان وادبيات فارسي
موضوع اين رشته تحصيلي:
امروزه دامنه ادبيات فارسي بسيار گسترده است به گونه اي که پيش بيني مي شود بتوان ده گرايش براي آموزش ادبيات فارسي تدوين کرد يعني دانشجو طي دو سال بعد يکي از گرايش هاي علوم بلاغي، ادبيات داستاني و گرايشهاي ديگري که مي توان در اين رشته پيش بيني کرد، مطالعه کند. اما آنچه امروز در دانشگاهها به عنوان ادبيات فارسي تدريس مي شود در کل آشنايي با مجموعه اي از متون نظم ونثر فارسي است در رشته ادبيات فارسي دو شاخه ي اصلي زبان فارسي و ادبيات فارسي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد که در بخش زبان فارسي مسائل مربوط به زبان شناسي، دستور زبان، اصول و نگارش و ويرايش و در بخش ادبيات، سبک شناسي، نقدادبي، انواع ادبي، تاريخ ادبيات، صنايع ادبي شامل بديع، معاني و بيان و عروض همچنين متون نظم و نثر کلاسيک مورد بررسي قرار مي گيرد.
توانايي هاي لازم:
اگر يک دانشجوي ادبيات از خواندن يک بيت شعر حافظ و يا خواندن داستانهاي شاخص و معروف ادبيات جهان لذت نبرد به اشتباه وارد اين رشته شده است چون دانشجوي زبان و ادبيات فارسي بايد دروس بسيار متنوع و گسترده اي را در وادي ادبيات فارسي بخواند واگر کسي علاقه مند نباشد اين رشته برايش ملال آور مي شود. اين رشته قلم درست و بيان خوب مي خواهد تا بتوان منظور خود را بخوبي تفهيم کرد. همچنين دانشجوي اين رشته لازم است که حافظه نسبتا قوي داشته باشد چون بخش عظيمي از مقولات ادبي را بايد به خاطر سپرد تا بتوان در مواقع مورد نياز به آنها دسترسي داشت.
موقعيت شغلي در ايران:
بعد از آموزش و پرورش، مطبوعات بهترين بستر براي فعاليت فارغ التحصيلان ادبيات فارسي است همچنين بهترين نيرو براي تنظيم و ارائه برنامه هاي ادبي راديو و تلويزيون و حوزه هاي فرهنگي وزارتخانه هاي مختلف کشور فارغ التحصيل اين رشته مي باشد. و از اينها گذشته يک ليسانس ادبيات اگر پويا و فعال باشد مي تواند يک نويسنده، شاعر يا منتقد گردد. در مراکز چاپ و نشر کتاب به عنوان ويراستار و ناظر ادبي در سير چاپ کتاب حضور داشته باشد. در ضمن تعدادي از فارغ التحصيلان نيز با توجه به ذوق و سليقه خود کارهاي ويژه اي انجام مي دهند که از آن جمله مي توان به شرکت در تاليف فرهنگهاي مختلف به عنوان پژوهشگر ادبي و يا " فيش نويس علمي" و " انتخابي" دايره المعارفها اشاره کرد.
درس هاي اين رشته در طول تحصيل:
دروس پايه:
دستور زبان، تاريخ زبان فارسي، مرجع شناسي و روش تحقيق، آيين نگارش و پيرايش، بديع.
دروس اصلي:
رودکي و منوچهري، فرخي و کسايي، رستم و سهراب، رستم و اسفنديار، قصيده هاي ناصرخسرو، خاقاني، مسعود سعد، نظامي، مثنوي معنوي، منطق الطير، حديقه سنايي، بوستان سعدي، غزليات و قصايد سعدي، حافظ، صائب، تاريخ بيهقي، سياست نامه و قابوسنامه، کشف السرار، کليله و دمنه، گلستان سعدي، مرصادالعباد، قرائت متون عربي، قواعد عربي، زبان خارجه تخصصي، عروض و قافيه، ادبيات معاصر، متون تفسيري، آشنايي با علوم قرآني، نقد ادبي.
دروس تخصصي:
معاني و بيان، مباني عرفان و تصوف، تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي، تاريخ ادبيات، سبک شناسي.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مزر پرگهر
دريچه هنر
آموزش و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته