جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/10/29 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (سه شنبه) (ولادت حضرت امام محمد باقر (ع) را تبريک مي گوييم) نسخه شماره 3514

 آگهي صفحه 6 

اعلاميه پذيره نويسي سهام
  شرکت استيل آذين ايرانيان سهامي عام در شرف تاسيس

پيرو مجوز شماره 121/90387مورخ 1388/9/4 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره /28288ک 88/32 مورخ 1388/10/26اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري  پذيره نويسي سهام شرکت استيل آذين ايرانيان سهامي عام در شرف تاسيس براي عرضه عمومي به شرح ذيل اعلا م مي گردد.

1- نام شرکت:
    استيل آذين ايرانيان (سهامي عام)
2- مرکز اصلي شرکت
    تهران - خيابان شيخ بهائي - ميدان پيروزان - بن بست زاهدي - نبش کوچه - 21 پلاک 20
3- موضوع شرکت و نوع فعاليت آن  (ماده 4 اساسنامه)
اداره، در اختيار گرفتن، تاسيس، ايجاد، توسعه، تکميل، واگذاري و اجاره انواع کارخانه ها و واحدها و شرکت هاي فعال در بخش هاي خدماتي، بازرگاني و توليدي اعم از صنعتي و معدني، کشاورزي، ساختماني ، تاسيس و اداره باشگاهها و تيم هاي ورزشي و هرگونه اموري که به نحوي از انحا» با فعاليتهاي فوق مرتبط باشد در داخل وخارج از کشور.انجام کليه خدمات فني و مهندسي و عمراني جهت توليد و مونتاژ و ساخت دهکده يا شهرک هاي تفريحي ، مسکوني و ورزشي.مشاوره ، طراحي ، راه اندازي و نگهداري کليه تاسيسات و تجهيزات تفريحي داخلي و خارجي هتل متل مجتمع ها و دهکده هاي مسکوني ، ورزشي و تفريحي .ايجاد مدارس فرهنگي ، ورزشي ، اداره اردوهاي مستقل و اجرا» همايش هاي ورزشي و تفريحي و ترانسفر کردن بازيکن در داخل و خارج از کشور.خريد، مشارکت، در اختيار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاري و فروش اموال منقول براي شرکت و سرمايه گذاري و مشارکت با شرکت ها يا باشگاهها و موسسه هاي ورزشي داخلي و خارجي .شرکت در فعاليت هاي ورزشي مجاز و حضور در ميادين ورزشي داخلي و بين المللي طبق قوانين و مقررات جاري هيئت ها و فدراسيون مربوطه و ضوابط سازمان تربيت بدني .احداث استاديوم هاي ورزشي و سالن هاي چند منظوره و سرپوشيده . خريد و فروش سهام و اوراق بهادار مطابق قوانين ومقررات بازار سرمايه کشور.واگذاري، عرضه و فروش سهام شرکتهاي مورد سرمايه گذاري پس از آماده سازي و اعمال اصلاحات ساختاري مورد نياز چه از طريق بورس اوراق بهادار و چه از طرق ديگر.صدور اوراق مشارکت و يا هر نوع اوراق بهادار ديگري که مطابق قوانين و مقررات قانوني بازار سرمايه کشور.انجام دادن مطالعات و بررسي هاي اقتصادي، فني، مالي، مديريتي، و نظارت فني و پيگيري اجراي طرح هاي سرمايه گذاري و کليه فعاليتهاي مجاز اقتصادي و ايجاد شرکتها و موسسه هاي علمي، مطالعاتي، فني، مهندسي ، ورزشي و اجرائي ذيربط.ارائه خدمات اقتصادي، فني، اعتباري، سرمايه گذاري، مديريتي، سازماندهي، علمي، مطالعاتي ، ورزشي. استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانک ها و موسسه هاي مالي و اعتباري ايراني و خارجي.انجام دادن معاملات مجازبازرگاني داخلي و خارجي و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز و اخذ و اعطاي نمايندگي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج از کشور.تاسيس شعبه ها يا نمايندگي ها براي شرکت در داخل و يا خارج از کشور.اخذ موافقت اصولي به منظور اجراي طرح هاي توليدي جديد و يا توسعه و تکميل کارخانجات توليدي موجود و تشکيل شخصيت حقوقي لازم براي اين امر.انجام دادن ساير کارها، امور و عمليات مجازي که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم براي تحقق هدف هاي شرکت لازم ومفيد بوده و يا در جهت اجراي موضوع فعاليت شرکت، ضرورت داشته باشد.
4- مدت شرکت:
از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود.
5- مبلغ سرمايه شرکت:
سرمايه شرکت مبلغ يک صد ميليون ريال (000.000.100) ريال که به 000.100 سهم با نام يک هزار ريالي (1000) منقسم گرديده و شرکت فاقد سرمايه غير نقدي است.
6 -ميزان تعهد موسسان و مبلغي که پرداخت کرده اند:
نود و پنج درصد سرمايه شرکت به مبلغ نود و پنج ميليون ريال (000.000.95) ريال به موسسين اختصاص يافته است که به وسيله سهامداران موسس نقدا به حساب جاري شماره 279111301303 شرکت استيل آذين ايرانيان(سهامي عام) در شرف تاسيس نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان کد 279 واريز گرديده و تاييديه مربوطه همراه مدارک لازم در اختيار مسئولان اداره ثبت شرکت ها قرار گرفته است.
7- سهام ممتاز و مزاياي موسسين:
براي هيچ يک از موسسين سهام ممتاز و مزاياي مخصوص در نظر گرفته نشده است.
8 -هويت کامل و اقامتگاه اعضاي هيات موسس:
شرکت استيل آذين (سهامي خاص) به شماره ثبت 186069 به نمانيدگي آقاي محسن کبريت چي دارنده شناسنامه شماره 1351 صادره از تهران کد ملي 0060819693به آدرس خيابان 17 شهريور ، بزرگراه آيت ا..محلاتي پلاک 204 ، کد پستي .1773794913 شرکت کشت و صنعت خليج نايبند (سهامي خاص) به شماره ثبت 8494 به نمايندگي آقاي علي اکبر هدايتي دولابي دارنده شناسنامه شماره 18864 صادره از تهران کد ملي 0082083142 به آدرس بندر عباس، خيابان امام خميني ، گلشهر شمالي ،  نبش خيابان ، بالاي صندوق تعاون ، کد پستي  .7915873714 شرکت توسعه صنعت خاورآذين (سهامي خاص) به شماره ثبت 187144 به نمايندگي آقاي حسين رضائي دارنده شناسنامه شماره 4597 صادره از تهران کد ملي 0045673349به آدرس خيابان ولي عصر، روبروي پارک ملت ، نبش خيابان سايه ، برج سايه ، طبقه سوم ، واحد 303 ، کد پستي .1967713651 موسسه فرهنگي و ورزشي استيل آذين به شماره ثبت 15708 به نمايندگي آقاي امير مهريزي  دارنده شناسنامه شماره 193 صادره از تهران کد ملي 0420972242به آدرس تهران - خيابان شيخ بهائي - ميدان پيروزان - بن بست زاهدي - نبش کوچه - 21 پلاک 20 کد پستي .1995778114 آقاي حسين هدايتي دولابي فرزند علي اکبر دارنده شناسنامه شماره 723 کد ملي 0052466981 به آدرس تهران - خيابان شيخ بهائي - ميدان پيروزان - بن بست زاهدي - نبش کوچه - 21 پلاک 20 کد پستي .1995778114 آقاي علي ميرزايي فرزند ابوالحسن دارنده شناسنامه شماره 1060 کد ملي 1957756911به آدرس تهران - خيابان شيخ بهائي - ميدان پيروزان - بن بست زاهدي - نبش کوچه - 21 پلاک 20 کد پستي .1995778114 آقاي پرويز کاظمي فرزند درويش دارنده شناسنامه شماره 1040 کد ملي 0046306242به آدرس تهران - خيابان شيخ بهائي - ميدان پيروزان - بن بست زاهدي - نبش کوچه - 21 پلاک 20 کد پستي . 1995778114 آقاي مصطفي آجرلو فرزند علي دارنده شناسنامه شماره 4122 کد ملي 0046440951به آدرس تهران - خيابان شيخ بهائي - ميدان پيروزان - بن بست زاهدي - نبش کوچه - 21 پلاک 20 کد پستي .1995778114آقاي امير مهريزي فرزند کاظم دارنده شناسنامه شماره 193 کد ملي 0420972242به آدرس تهران خيابان شيخ بهائي - ميدان پيروزان - بن بست زاهدي - نبش کوچه -21 پلاک 20 کد پستي . 1995778114 آقاي حسين رضائي فرزند محمد دارنده شناسنامه شماره 4597 کد ملي 0045673349به آدرس تهران خيابان شيخ بهائي - ميدان پيروزان - بن بست زاهدي - نبش کوچه -21 پلاک 20 کد پستي 1995778114
9 -هزينه هاي تاسيس:
مجموع هزينه هاي تاسيس شرکت حدود بيست ميليون (000.000.20) ريال پيش بيني مي گردد.
10- ميزان سهام  قابل پذيره نويسي:
پنج (5) درصد سهام شرکت به مبلغ پنج ميليون (000.000.5)ريال منقسم به پنج هزار (000.5) سهم يک هزار ريالي جهت پذيره نويسي به اشخاص حقيقي عرضه مي گردد. حداقل سهام قابل پذيره نويسي براي هر شخص حقيقي پانصد (500) سهم و حداکثر پنج هزار (000.5) سهم مي باشد و پذيره نويس متعهد مي  گردد مبلغ اسمي سهام را نقدا پرداخت نمايد. شرکت با هماهنگي بانک عامل از پذيره نويسي مازاد بر سهام عرضه شده جلوگيري خواهد کرد. مهلت ارسال مدارک پذيره نويسي 4 روز پس از پايان مهلت پذيره نويسي است و مدارک بايستي مستقيما به آدرس شرکت واقع در خيابان شيخ بهائي، ميدان پيروزان، بن بست زاهدي، نبش کوچه 21 ، پلاک 20 ارسال شود. 
11- تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره نويسي
پذيره نويسان 24 ساعت پس از درج آگهي در جرايد به مدت يک (1) روز مهلت دارند تا ضمن مراجعه به شعبه منتخب بانک نسبت به واريز وجه و تکميل ورق سهام اقدام نمايند.
12- مشخصات حساب بانکي و چگونگي پذيره نويسي:
حساب جاري شماره 279111301303 نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان کد 279 براي واريز وجوه سهام مفتوح شده است. علاقمندان به پذيره نويسي در مهلت تعيين شده در بند 11 اين اعلاميه با رعايت شرايط مقرر در بند 10 آن مي توانند به شعبه مذکور مراجعه و ضمن واريز 
  ارزش سهام مورد پذيره نويسي به حساب مذکور، برگه تعهد خريد سهام را از شعبه مربوطه دريافت، تکميل و با ساير مدارک لازم به همان شعبه ارائه نمايند. سهام مورد پذيره نويسي در بانک منحصرا به اشخاص حقيقي واگذار خواهد شد.
13- مدارک لازم جهت پذيره نويسي:
تصوير کليه صفحات شناسنامه پذيره نويسي.
برگ تعهد خريد سهام که مي بايست از بانک پاسارگاد شعبه ارمغان کد 279 دريافت و تکميل گردد.
14- چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان:
در پايان مدت پذيره نويسي سهام، سهام پذيره نويسي شده با توجه به حداقل و حداکثر سهام تعيين شده در اعلاميه پذيره نويسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. چنانچه تعداد سهام مورد پذيره نويسي از تعداد سهام عرضه شده براي پذيره نويسي کمتر باشد موسسين مي توانند نسبت به واريز و تعهد ميزان سرمايه پذيرفته نشده اقدام و سرمايه را تکميل نمايند و در صورتي که تعداد سهام پذيره نويسي شده از تعداد سهام عرضه شده براي پذيره نويسي بيشتر باشد سهام پذيره نويسي شده صرفا تا حد سهام عرضه شده براساس اولويت زمان بر حسب مندرجات ماشين تحويلدار بانک به پذيره نويسان تخصيص داده مي شود. وجه واريز و تعهد شده مازاد بر سرمايه شرکت به ترتيب تقدم و تاخر واريزي و آخرين پذيره نويسان ظرف مدت 30 روز از تاريخ صدور مجوز استفاده از موجودي حساب بانکي مربوط با عرض پوزش به پذيره نويسان مسترد خواهد شد.
15- طرح اساسنامه و اظهارنامه موسسين:
طرح اساسنامه و اظهارنامه موسسين جهت مطالعه متقاضيان در اداره ثبت شرکت ها و دفتر شرکت واقع در تهران، خيابان شيخ بهائي - ميدان پيروزان - بن بست زاهدي - نبش کوچه - 21 پلاک 20 کد پستي 1995778114
16- روزنامه کثير الانتشار که اطلاعيه ها و آگهي هاي شرکت در آن نشر مي شود:
روزنامه هاي آفرينش و مردم سالاري جهت درج آگهي هاي شرکت تا تشکيل مجمع عمومي موسسين شرکت تعيين شده است. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته