جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/12/03 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3539

  معاون آموزشي وزير علوم خبرداد:
 ارزيابي سالانه عملکرد10دانشگاه مهم کشور و معرفي دانشگاه هاي جايگزين 

 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درخصوص اقدامات انجام گرفته براي دانشگاه هاي بند «ز» ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر شناسايي و تقويت توانمندي دانشگاه هاي مادر و مهم دولتي، گفت: متاسفانه در طول برنامه چهارم اين موضوع با کندي پيش رفت، اما امسال پيگيري جدي شد که بودجه مورد نياز و خاص اين دانشگاه ها جهت انجام ماموريت هاي تعيين شده، تامين شود.
دکتر حسين نادري منش، در گفت وگو با ايسنا، درخصوص وضعيت دانشگاه هاي بند «ز» که ماموريت آنها حرکت در افق جهاني است، گفت:  براساس اين ماده، 10 دانشگاه برتر که به لحاظ شاخص هاي علمي، پژوهشي و آموزشي از ديگر دانشگاه ها برتر بودند، شناسايي شدند تا با تقويت و حمايت ويژه از آنها، زمينه لازم براي رقابت علمي با دانشگاه هاي معتبر بين المللي فراهم و گامي مهم در جهت نيل به اهداف سند چشم انداز برداشته شود.
وي افزود: قرار بود که پس از پايان سال اول برنامه چهارم توسعه، اين دانشگاه ها ماموريت هاي خود را تعيين و جهت تصويب به هيات دولت ارائه کنند تا براساس اين ماموريت ها به آنها بودجه تخصيص داده شود; اما متاسفانه در طول برنامه چهارم اين موضوع با وجود اينکه برخي از دانشگاه ها بسيار پيگير آن بودند، با کندي پيش رفت.
نادري منش اظهار کرد: امسال پيگيري جدي شد که بودجه موردنياز و خاص اين دانشگاه ها جهت انجام ماموريت هاي تعيين شده ارائه شود. وي همچنين با بيان اينکه در تعريف آموزش براساس آمايش سرزمين، بايد برخي از دانشگاه ها که از پتانسيل و توان بالقوه برخوردارند، در افق جهاني حرکت کنند، گفت: ممکن است 10 دانشگاه انتخاب شده پس از ارزيابي هايي که سالانه انجام مي گيرد، کاهش يا افزايش يابند و برخي دانشگاه ها جايگزين دانشگاه هاي فعلي شوند.
معاون آموزشي وزارت علوم در خاتمه 10 دانشگاه انتخابي براساس بند «ز» را دانشگاه هاي تهران، تربيت مدرس، شهيدبهشتي، صنعتي شريف، صنعتي اميرکبير، علم و صنعت، صنعتي اصفهان، شيراز، فردوسي مشهد و تبريز عنوان کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته