جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/02/18 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 3590

  شير مادر،اکسير معجزه گر 

 مادرعزيز;شما هم ازشيردهي دردوران زندگي خود منتفع مي شويد.تغذيه شيرخوارباشيرمادربه همان اندازه که براي او مفيد است براي مادر نيز سودمند مي باشد.هورمونهاي آزاد شده درطول مدت شير دهي کمک به جمع شدن اندازه رحم وکاهش خونريزي بعد از زايمان مي کنند.بعضي گزارشها نشان داده اند که مادر در طول مدت شيردهي;چون کالري بيشتري مصرف مي کنداين امر به وي کمک مي نمايد تا اندازه وفرم قبلي خودرا سريع تر بدست آورده وبتواند لباسهاي مورد علاقه قبل از بارداري اش رادوباره بپوشد.علاوه بر آن شيردهي طولاني مدت سبب کاهش ريسک کانسرپستان قبل از يائسگي ازنوع تهاجمي که معمولا قبل از 50 سالگي اتفاق مي افتد مي شود. به هر حال شما ديگر نبايد شکي داشته باشد که شير مادر يک معجون شگفت انگيز است همان طور که در حال برنامه ريزي براي آينده فرزندتان هستيد به خودتان هم قول بدهيد که هرچه طولاني تر بتوانيد به اوشير بدهيد بهتر است.چون براي شما هم خوب است.حتي مقاديربسيار کم شير مادر هم کمک کننده است.اما هرچه بيشتر بهتر. کلستروم دريافتي در طي روزهاي اول نوزادي;داراي اثر حمايتي نوزادان بوده واوبراي مبارزه بافاکتورهاي بيماري زا;حتي قبل ازاين که سيستم ايمني بدن او بتواند به تنهايي واردعمل شود;آماده مي کند.اما بسياري از فوايد موجود درشيرمادر مانند افزايش رشدوتکامل مغزي وپيشگيري از چاقي;بعداز دوماه يا بيشتر از مصرف شيرمادر در بدن او ظهور مي کنند وبه همين دليل است که سازمان هاي ملي وبين المللي به شدت تاکيد برتغذيه کودکان باشير مادر حداقل به مدت يک سال دارند. به عنوان مثال:آکادمي طب اطفال آمريکا پيشنهاد مي کند;تغذيه انحصاري با شيرمادرتا5الي 6ماه وسپس ادامه آن به همراه استفاده از غذاهاي غني شده باآهن تايک سالگي باشد.سازمان جهاني بهداشت(WHo )نيز تاکيدبرتغذيه کودکان با شيرمادرتادوسالگي ويابيشترازدوسالگي رادارد.
چند نکته هم از قول مادراني که شير داده اند بشنويد:
من به شدت اعتقاد داشتم;آن چه راکه بايد انجام دهم;مي توانم.من با تغذيه کودکانم باشير مادر;بهترين فرصت وامکان رابرايشان فراهم کردم  تا سالم ;شاداب وقوي باشند.
چون فرزندان دوقلو داشتم;فکر مي کردم تغذيه آنان با شيرخودم آسان نيست.شير من به سرعت وبه مقدار فراوان ترشح شد.البته گاهي هم نيازهاي تغذيه اي آنها راباشيرمصنوعي تکميل مي کردم اما چيزي که باعث تداوم شيردهي من شد;اين بود که متعهد شدم تا به بهانه شيردهي وقت بيشتري براي هريک از فرزندانم صرف نمايم وداشتن زمان اختصاصي با هريک از آنان براي من بسيار زيباو خوشايند بود.
در دهه 1960مخالفت هاي فرهنگي شديدي عليه شيردادن وجود داشت.عليرغم همه تبليغات گسترده در زمينه مصرف شير مصنوعي;مادرم مرا باشير خود تغذيه کرد به همين علت براي من هم تغذيه فرزندم باشير خودم وبرقراري ارتباط عاطفي باپسرم ;بسيار مهم بود.من خانمي خانه دار هستم ازاين که مي تونم در خانه بمانم وبه فرزندم شير بدهم ودر جهت آسايش وي از اومراقبت کنم واقعااحساس خوشبختي مي کنم.
دکتر سارا بک فين مشاوره علمي FDAمي گويد :
شيرخواراني که فقط باشير مادر تغذيه مي شوند بهتر مي تواننددرمقابل بيماريها مقاومت کنند وهرچقدر بيشتر شيرمادردريافت کنندبراي آنان بهتر است;همچنين کودکاني که بيشتر از شش ماه باشيرمادرانشان تغذيه شده اندخطر عفونت گوش واسهال درآنان کاهش يافته است. شير مادر داراي فوايد طولاني مدت مهم نيزمي باشد مانند کاهش خطر ابتلا به آسم;آلرژي ها;چاقي وسرطان هاي شايع دوران کودکي.اما فوايدديگري هم دارد.
دکترروت لارنس متخصص کودکان ونوزادان ومديرمرکزمطالعات تغذيه باشيرمادر در دانشکده پزشکي دانشگاه روچسترمي گويد:
 مطالعات به وضوح نشان  ميدهند شيرخو   اراني که   تا چهار  ماهگي تغذيه انحصاري باشير مادر داشته اند احتمال ابتلا به ديابت کودکي درآنها به طور چشمگيري کاهش پيدا کرده است.روز به روز دانشمندان در مي يابند که واقعاشيرمادرهمه چيزاست.يک مطالعه که درمجله لانست چاپ شده نشان داده نوجواناني که درهنگام تولد پيش از موقع به دنياآمده ودر ماه اول باشيرمادرتغذيه شده اندبه نسبت گروهي که شير مصنوعي دريافت کرداه اندباافزايش فشار خون کمتري دربزرگسالي مواجه شده اند.اين تفاوت هانشان ميدهدکه احتمال ابتلا به حملات قلبي وآسيب هاي ناشي ازآن دردوران هاي بعدي زندگي آنان نيز کاهش مي يابد.دکترسيگنال آتول عضومرکزتحقيقاتي مشاوره تغذيه کودکان ومرکز تحقيقاتي کالج پزشکي ودارويي رويال در لندن مي گويد اين يافته هادرمورد کودکاني که تولد ترم داشته اند وباشير مادر تغذيه شده اند نيز صادق است.
شير مادر باعث مي شود فرزند باهوش تري داشته باشيد.تغذيه باشيرمادر علاوه براين که باعث مي شودفرزندتان سالم تر بمانداوراباهوش تر نيز مي کند.دکتر جرجي .اف مي گويد:درواقع يکي ديگرازفروايد شيرمادرآن است که رشدوتکامل مغزي راتسريع مي بخشد.مطالعلات انجام شده د سال1992 نشان داد کودکاني که باشير مادر خودتغذيه شده اند به نسبت کودکاني که باشير مصنوعي تغذيه شده اند داراي افزايشي درIQخود به ميزان8نمره مي باشند.
ادامه دارد


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته