جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/03/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 3605

 سرمقاله 

 تاملي در باب درآمد سرانه کشور
در روزهاي اخير با اعلام درآمد سرانه 12هزار و 500 دلاري  از سوي مسئولا ن ذيربط همه نگاه هاي کارشناسان به اين امر معطوف شد. در واقع آمار درآمد سرانه ايرانيان که 12هزار و 500 دلار اعلام شد. يعني درآمدي تقريبا   12 هزار و 500 هزارتومان براي هر فرد ايراني در سال که اگر آن را به طور ماهانه تقسيم کنيم هر ايراني مي بايد درآمدي به طور متوسط يک ميليون تومان درآمد داشته باشد. در واقع اعلام اين آمار در کنار آمار پيشين درآمد سرانه 10هزاردلاري در سالهاي گذشته شايسته توجه و نکاتي چند است. نخست آنکه در حاليکه بانک جهاني به عنوان يکي از معتبرترين نهادهاي مالي و اقتصادي جهان درآمد سرانه براي کشورمان را رقمي برابر با سه هزار و 540 دلار اعلام کرده است. اعلام رقم فوق از سوي  مسئولين  شايسته تامل است، چه اينکه اختلاف ميزان درآمد سرانه اعلام شده از سوي  مسئول ذيربط  و بانک جهاني رقمي حدود 6هزار و 500 دلار است که خود گوياي تضاد اساسي آمار اعلام شده از سوي دو مرجع داخلي و بين المللي است. در واقع در رقم اعلام شده توسط بانک جهاني کشورمان در رتبه اي بهتر از 117 در درآمد سرانه قرارنمي گيرد. رتبه اي که بي شک متناسب با برنامه ها و سندهاي بلندمدت و کوتاه مدت کشور همخوان نيست و گوياي ناتواني کشور در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده است دوم آنکه رقم اعلام شده  مسئول ذيربط حکايت از برآوردهايي است که اين نهاد دولتي انجام داده است. رقمي که به نظرمي رسد چندان با واقعيات اقتصادي کشور همخوان نيست. يعني تمام جمعيت هفتاد و چندميليوني ايراني به طورمتوسط ماهانه حدود يک ميليون درآمد دارند. درآمدي که با توجه به دهک هاي ايراني چندان با واقعيت متناسب نيست. در اين ميان چنانچه حتي اگر آمار اعلام شده درآمد سرانه اعلام شده داخلي از مراجع اقتصادي بين المللي معتبرتر باشد حکايت از وجود اختلاف بسيار شديد درآمد دهک هاي پائيني و بالايي جامعه دارد. يعني از يک سو از آنجاکه اکثريت جامعه ايراني با پائين تر از 600 هزار تومان در ماه درآمد کسب مي کنند اقليت بسيارکمي درآمدهاي چند ده ميليون توماني دارند.   آنچه مشخص شده است تفاوت شديد ميان درآمد سرانه اعلام شده توسط مراجع جهاني و داخلي بايد مورد توجه باشد يعني آنجا که مراجع اقتصادي جهاني شاخص ها و عملکردهاي دقيقي براي سنجش توان و عملکرد اقتصادي هرکشور دارند و نهادها و سازمان هاي داخلي مي بايد دلايلي براي چگونگي سنجش و بدست آوردن آمار درآمد سرانه 12هزار و 500 دلار منتشر کنند. اين امر بي شک به تقويت اعتماد عمومي و کارشناسان بر برآوردها و آمارهاي گوناگون اقتصادي نهادهاي دولتي خواهد افزود. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته