جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/03/06 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 3606

 سرمقاله 


 دولت فدراتيو شوراي همکاري،آرمان ياواقعيت
يک هفته اخير با توجه بيشتر به طرح دولت فدراتيو کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس اين طرح با مخالفت ها و موافقت هايي از سوي کارشناسان و رسانه هاي کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس روبرو شده است اين طرح که در واقع از سوي يکي از نمايندگان سابق پارلمان کويت مطرح شده است طرحي بلند پروازانه است طرحي که بر آن مبنا کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس در قالب دولتي فدرال قرار مي گيرند و داراي ارزشي واحد خواهند شد اما براستي اين طرح قابليت اجرا را دارد يا اينکه صرفا ايده اي براي همکاري بيشتر کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس است؟در واقع با نگاهي به شرايط شکل گيري شوراي همکاري خليج فارس در سه دهه گذشته و سياست هاي در پيش گرفته شده اين شورا در مناسبات منطقه اي و جهاني بايد گفت هر چند شوراي همکاري خليج فارس تا حد زيادي توانسته است همگرايي در ميان کشورهاي عضو خود (امارات،عربستان،بحرين ،قطر،کويت،عمان)را افزايش دهد اما بي شک بافت سياسي اجتماعي و فرهنگي کشورهاي اين حوزه افزايش همگرايي بيشتر در ميان اعضا» را نپذيرفته است چه اينکه در گذشته و اکنون نگاه هاي مختلفي به اتخاذ سياست هاي واحد از سوي شوراي همکاري وجود داشته است چنانچه در سالهاي گذشته برخي سياست هاي شورا از جمله پول واحد و ... با مخالفت ها و چالش هايي از سوي دولت هاي عضو روبرو شده است در اين حال بايد اشاره کرد از آنجا که ساختارهاي سياسي کشورهاي عضو شوراي همکاري اکثرا سنتي و در قالب حکومت هاي پادشاهي هاي اقتدار گرايانه است بي گمان خاندان هاي حکومتي اين کشورها بويژه کشورهاي کوچکي نظير بحرين،قطر و کويت چندان با کاهش اختيارات خود در قالب دولت فدراتيو متحد کشورهاي شوراي همکاري موافق نيستند و در اين حال آنچه که مشخص است مدعي است و شايد قدرت نخست جمعيتي،اقتصادي سياسي و نظامي شوراي همکاري يعني عربستان هر چند با توجه به اميال استراتژيک خود در مورد گسترش نقش چند بعدي در منطقه باشد اما بي شک اين نگاه ها از سوي دولت هاي کوچک تر و شوراي همکاري خليج فارس و حتي دولت هاي رقيب همانند امارات متحده عربي به چشم تهديد نگريسته شده است چه اينکه رفتارهاي دو رقيب يعني امارات و عربستان در قالب شوراي همکاري خليج فارس نشان داده است که هريک بيشتر به فکر منافع و اهداف خاص خود در شورا مي باشند.گذشته از اين از آنجا که در طول چند دهه ي گذشته هنوز اين کشورها نتوانسته اند اختلافات مرزي و سياسي خود را تا کنون حل کنند و چالش هايي همانند اختلافات مذهبي و بافت جمعيتي کشورها نيز وجود دارد مسلما دستيابي به توافق براي دولتي فدراتيو در حاشيه خليج فارس امري به شدت مشکل است.در اين حال هرچند در دوره هايي همانند دهه 1980 وجود ايران و لزوم مقابله با آن باعث مي شد تا حدودي کشورهاي فوق به لزوم همگرايي اتحاد در مقابل ايران توجه خاصي نمايند اما واگرايي ها و اختلافات اين کشورها همواره وجود داشته است.چه اينکه در قالب کشورهاي اين دوره همانند امارات متحده عربي نيز رقابت هاي داخلي امير نشين ها (همانند دوبي و ابوظبي) وجود داشته که بي شک بر دامنه ي چالش ها خواهد افزود در اين حال بايد توجه داشت در صورت افزايش حمايت هاي خارجي از اين طرح و توجه بيشتر کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس به چنين ايده اي بي شک خطر تشکيل چنين دولت فدرالي شرايط سياسي و ژئوپلينيک منطقه را تحت تاثير خود قرار خواهد داد اين امر لزوم توجه بيشتر سياست خارجي کشورمان را به چنين ايده اي و تدوين استراتژي ها و راهبردهايي براي چگونگي رفتار با اين مساله و ايده مشخص تر مي کند چه اينکه اين امر مي تواند منافع ملي کشور را تحت تاثير خود قرار دهدو ترتيبات امنيتي و سياسي خاور ميانه را نيز تحت تاثير خود قرار دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته