جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/04/01 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 3627

 سرمقاله 

صنعت نفت و معماي سرمايه گذاري

نفت خام همواره در طول نيم قرن اخير مهمترين نقش را در حيات سياسي و اقتصادي ايران داشته و تقريبا تمام شئون زندگي شهروندان ايراني تاثير گذار بوده است در اين ميان صادرات نفت خام و وابستگي اساسي کشور به ارزهاي  ماحصل از صادرات برکسي پوشيده نيست در اين حال سرمايه گذاري مداوم در بخش هاي مختلف صنعت نفت جدا از مساله افزايش صادرات و حفظ بازار صادراتي نفت خام ايران امري است که با حيات اقتصادي کشور گره خورده است چه اينکه در صورت عدم جذب سرمايه گذاري خارجي و يا ناتواني از سرمايه گذاري داخلي در صنعت نفت عملا پيامدهاي ناگواري در انتظار کشور خواهد بود پيامدهايي که از يک سو به کاهش توليد نفت ايران ، پايين آمدن درآمدهاي نفتي حاصل از صادرات ، کاهش سهم ايران در اوپک و به دهها پيامد سياسي ،منطقه اي براي کشور مي انجامد. در اين بين آشکار است که لزوم سرمايه گذاري براي حفظ توليد کنوني بدان گونه است که بسياري بر روند کنوني سرمايه گذاري ها هشدار مي دهند يعني از آنجا که در چشم انداز برنامه 1404 کشور نياز به سرمايه گذاري کلان 500 ميليارد دلاري در برنامه پنجم توسعه  و نياز به سرمايه گذاري 200 ميليارد دلاري در بخش صنعت نفت دارد. لذا هر گونه ناتواني در جذب سرمايه گذاري خارجي يا داخلي براي صنعت نفت کشور را در وضعيتي ويژه قرار مي دهد.
به اعتقاد کارشناسان   سرمايه گذاري در صنعت نفت چه در برنامه چهارم و چه در وضعيت کنوني مي بايد از منابع خارجي صورت مي گرفت که بنا به دلايل متعدد و وجود عواملي همچون فشارها و تحريم ها قرين به واقعيت نبوده وتوفيقي است در اين بين آنچه آشکار است رابطه مستقيم سرمايه گذاري ، توليد نفت خام و درآمدهاي صادراتي است چه اينکه وضعيت نامطلوب کنوني توليد نفت خام کشور از جمله فرسودگي چاه هاي نفت و دهها مشکل ديگر نيازمند سرمايه گذاري سا لا نه 40 تا 60 ميليارد دلاري براي حفظ توليد و يا افزايش توليد نفت خام کشور است .سرمايه گذاري که هر چند توليد حدود روزانه 4 ميليون شبکه اي نفت ايران را تا حد زيادي افزايش نمي دهد اما مانع از کاهش نقش ايران و روند خطرناک و هشدارگونه کاهش توليد نفت خام و صادرات خواهد شد در اين حال از آنجائيکه سهم 12/5 درصدي ايران در اوپک هم اکنون با سياست هاي نفتي کشورهايي نظير عراق ، عربستان و حتي ونزوئلا در خطر است نياز به انجام برنامه ريزي اساسي ضرورت دارد و در مقابل کاهش روند سرمايه گذاري و يا ناتواني در جذب سرمايه گذاري خارجي اين خطر را براي نقش آينده ايران در اين سازمان و بازار جهاني صادرات نفت خام تشديد خواهد کرد براستي در حالي که عربستان سرمايه گذاري چند صد ميليارد دلاري براي صنعت نفت در برنامه دارد و عراق نيز طرح افزايش توليد تا 11 ميليون شبکه در روز را مد نظر قرار داده است جايگاه آينده ما در صادرات نفت خام اوپک در کجا خواهد بود حفظ توليد و افزايش يا کاهش آن؟ آيا براستي با سرمايه گذاري حداقلي  مي توانيم توان و جايگاه آينده خود را حفظ کنيم ؟
علي رمضاني 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبرو دانشگاه
دانش وپژوهش
اقتصادو بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آموزش وسنجش
ورزشي ودرقلمرو ورزش
اجتماعي
آگهي هاي روزنامه
اطلاعيه پذيرفته شدگان المپيادهاي علمي خرداد1389-تهران
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته